Avviżi lill-membri


L-avviżi lill-membri jintużaw mill-kumitati biex jittrażmettu informazzjoni lill-Membri tagħhom li ma taqax taħt waħda mit-tipi ta’ dokumenti l-oħra. Pereżempju, informazzjoni bħal sommarju ta’ żjara ta’ delegazzjoni, laqgħa ma’ espert, mistoqsijiet lil Kummissarju, jew il-pubblikazzjoni tal-petizzjonijiet irċevuti.
Għall-avviżi lill-Membri kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta tiftix.

AVVIŻ LILL-MEMBRI - Petizzjoni Nru 1893/2013, imressqa minn T.Sh.K., ta' ċittadinanza Brittanika, dwar il-moviment liberu tal-persuni

28-01-2015 PETI_CM(2015)544435 PE 544.435v02-00
PETI

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/8/02400

AVVIŻ LILL-MEMBRI - Petizzjoni 0927/2012 imressqa minn Silvia Beltran Palladares, ta’ ċittadinanza Spanjola, f’isem il-Pjattaforma Ewropea għall-Konsumaturi u l-Ambjent, dwar il-projbizzjoni tal-użu tal-pestiċida ‘neonicotinoid’ fl-Unjoni Ewropea

13-01-2015 PETI_CM(2015)544416 PE 544.416v01-00
PETI

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/8/02400

AVVIŻ LILL-MEMBRI - Petizzjoni Nru 1315/2012, imressqa minn Trevor Lawrance, ta' ċittadinanza Irlandiża, dwar prattika apparentement estiża ta' ħruq ta' veġetazzjoni fl-Irlanda

13-01-2015 PETI_CM(2015)544417 PE 544.417v01-00
PETI

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/8/02400

AVVIŻ LILL-MEMBRI - Petizzjoni Nru 1785/2012 imressqa minn Constantin Zaharia, ta’ ċittadinanza Rumena, dwar in-nuqqas tal-istitut tar-riċerka f’Ploiești, fir-Rumanija, li jħallas is-salarji għall-aħħar sentejn

13-01-2015 PETI_CM(2015)544418 PE 544.418v01-00
PETI

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/8/02400

AVVIŻ LILL-MEMBRI - Petizzjoni Nru 1921/2012, imressqa minn M.V., ta' ċittadinanza Ċeka, dwar il-Kostruzzjoni tal-linja ta' taħt l-art ta' Praga

13-01-2015 PETI_CM(2015)544419 PE 544.419v01-00
PETI

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/8/02400

AVVIŻ LILL-MEMBRI - Petizzjoni 0510/2013, imressqa minn Iwona Hypsior-Bąk, ta’ ċittadinanza Pollakka, f’isem F.H.U. IWITRANS, dwar l-infiq ħażin tal-finanzjament tal-UE fi proġetti ta’ bini tat-toroq

13-01-2015 PETI_CM(2015)544420 PE 544.420v01-00
PETI

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/8/02400

AVVIŻ LILL-MEMBRI - Petizzjoni 0678/2013, imressqa minn P.F., ta’ ċittadinanza Brittanika, dwar allegat ksur tal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-protezzjoni ta’ dejta u t-trattament ugwali mingħajr distinzjoni abbażi ta’ razza jew oriġini etnika

13-01-2015 PETI_CM(2015)544421 PE 544.421v01-00
PETI

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/8/02400

AVVIŻ LILL-MEMBRI - Petizzjoni 1486/2013, imressqa minn J.L.P.M., ta’ ċittadinanza Spanjola, dwar prattiki tan-negozju inġusti fil-logħob onlajn

13-01-2015 PETI_CM(2015)544422 PE 544.422v01-00
PETI

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/8/02400

AVVIŻ LILL-MEMBRI - Petizzjoni Nru. 1705/2013 imressqa minn Antonio Jurado Checa, ta’ ċittadinanza Spanjola, f’isem il-kampanja “March for dignity”, dwar il-liġi tas-Self Ipotekarju fi Spanja

13-01-2015 PETI_CM(2015)544428 PE 544.428v01-00
PETI

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/8/02400

AVVIŻ LILL-MEMBRI - Petizzjoni 1753/2013, imressqa minn Anthony Valcke, ta' ċittadinanza Belġjana, u 101 kofirmatarju, f'isem EU Rights Clinic, dwar l-azzjoni meħuda mill-awtoritajiet tal-fruntieri ta' Spanja f'Ġibiltà Petizzjoni 1926/2013, imressqa minn C.S., ta' ċittadinanza Brittanika, dwar il-libertà tal-qsim tal-fruntiera terrestri bejn Ġibiltà u Spanja

13-01-2015 PETI_CM(2015)544429 PE 544.429v01-00
PETI

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/8/02400