Abbozzi ta’ rapporti


Il-Kumitati jistgħu jintalbu jabbozzaw rapport fuq kwistjonijiet leġislattivi u mhux leġislattivi. Normalment, il-kumitat jintalab jabbozza rapport fuq kwistjoni partikolari, meta din ikollha x’taqsam ma’ qasam politiku li huwa jkun kompetenti għalih. Madankollu, f’ċerti ċirkostanzi, kumitat jista’ jagħmel rapport fuq inizjattiva tiegħu stess. Għal kull rapport, jintgħażel rapporteur li jkun responsabbli għall-abbozzar tar-rapport minn fost il-membri tal-kumitat. Ladarba jkun inkiteb abbozz ta' rapport, dan jiġi ppreżentat u diskuss fil-laqgħat tal-kumitati, u jekk ikunu jixtiequ, il-Membri jistgħu jipproponu emendi. F'din il-paġna tista' ssib l-abbozzi tar-rapporti qabel jiġu emendati.
Għall-abbozzi tar-rapporti kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cape Verde (mill-2019 sal-2024)

13-11-2019 PECH_PR(2019)641408 PE641.408v01-00
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

ABBOZZ TA' RAPPORT li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-ftehim ta' sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cape Verde (mill-2019 sal-2024)

13-11-2019 PECH_PR(2019)643077 PE643.077v01-00
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe u l-Komunità Ewropea

11-11-2019 PECH_PR(2019)643145 PE643.145v01-00
PECH

Nuno MELO

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 10-12-2019

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau (2019-2024)

21-10-2019 PECH_PR(2019)641178 PE641.178v01-00
PECH

João FERREIRA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 19-11-2019

ABBOZZ TA' RAPPORT li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva fwar il-Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau (mill-2019 sal-2024)

21-10-2019 PECH_PR(2019)642938 PE642.938v01-00
PECH

João FERREIRA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 19-11-2019

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja u l-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu

13-09-2019 PECH_PR(2019)641099 PE641.099v01-00
PECH

Carmen AVRAM

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 04-10-2019