Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
Next meeting of the Committee on Fisheries (PECH)

The next PECH committee meeting will be held in Brussels on:
- Monday 22 September 2014, from 15:00 to 18:30 and,
- Tuesday 23 September 2014, from 9:00 to 12:30 and from 15:00 to 18:30.
 
Meeting Room : Altiero Spinelli ASP 1 G3

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
Titilfuhix
 
Hearing on the fight against illegal fishing (IUU)

Illegal, unreported and unregulated fishing (IUU) is one of the most serious threats to the conservation of fish stocks and the economy and employment within the European fisheries sector. On 22 September, the PECH Committee will hold a hearing with various experts on the subject, in order to discuss the situation with regard to illegal fishing and ways to deter it in the future.

   
Allocation of reports

On 4 September the PECH Committee decided to start work on the following files:
 
  • Access for fishing vessels flying the flag of the Seychelles to waters and marine biological resources of Mayotte was allocated to the Chairman (EPP group);
  • The FPA between the EU and the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe (GUE);
  • Fishing in the GFCM Agreement area (EPP);
  • Prohibition on driftnets (S&D) and
  • The proposal on seafarers (GUE).
 
The respective Groups will appoint Rapporteurs.

   
The conflict between static gear and mobile gear in inshore fisheries

On the 4th of September, the PECH Committee heard an interesting presentation on the issues that arise between fixed and mobile gear in costal fisheries by Mr Michael Kaiser of Bangor University, focusing on a conservation perspective.

 
Għal aktar informazzjoni
 
Exchange of views with Minister Martina

On the 3rd of September the PECH Committee held an exchange of views with Mr Maurizio Martina. As minister responsible for fisheries, Mr Martina will chair the Fisheries Council during the Italian Presidency. He agreed with members of the PECH Committee that the number one priority for the autumn is to put in place the rules implementing the new CFP and with particular focus on the discard ban.

   
 
L-aħħar stqarrijiet
Ara kollox  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE TRAN PECH AGRI 04-09-2014 - 15:03  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2 and 3 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July. This text will be updated after each session.

Kumitat responsabbli:
 
1.    għall-operat u l-iżvilupp tal-politika komuni tas-sajd u għall-amministrazzjoni tagħha;
 
2.    għall-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd, il-ġestjoni tas-sajd u ta' flotot li jisfruttaw tali riżorsi u r-riċerka dwar studji tal-baħar u studji applikati dwar is-sajd;
 
3.    għall-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-qasam tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura u l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni tiegħu;
 
4.    għall-politika strutturali fis-setturi tas-sajd u l-akkwakultura, inklużi l-istrumenti finanzjarji u l-fondi għall-għajnuna fis-sajd biex jiġu appoġġjati dawn is-setturi;
 
5.    għall-politika marittima integrata fir-rigward tal-attivitajiet tas-sajd;
 
6.    għal ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli, l-organizzazzjonijiet reġjonali tas-sajd u l-implimentazzjoni ta' obbligi internazzjonali fil-qasam tas-sajd.
 
 
Xandiriet li jmiss
 
Librerija Multimidja
 
Messaġġ ta' merħba
 
 

Merħba lil kull wieħed u waħda minnkom.
 
F'dan il-websajt, se ssibu diversi dokumenti u informazzjoni b'rabta mal-attivitajiet tal-kumitat tagħna, b'mod partikolari l-aġendi u dokumenti oħra tal-laqgħat, il-bullettin ta' informazzjoni tagħna ta' kull xahar, it-"Trawler", kif ukoll diversi kontribuzzjonijiet u informazzjoni dwar is-seduti ta' smigħ pubbliku tal-Kumitat għas-Sajd. Il-paġna ta' ftuħ tal-websajt tagħna tippreżenta l-punti ewlenin, regolarment aġġornati, tal-attività tagħna.
 
Il-kwistjoni li se tkun tinsab fil-qalba tal-ħidmiet tal-kumitat tagħna matul it-8 leġiżlatura mingħajr l-ebda dubju se tkun tikkonċerna s-segwitu tar-riforma tal-politika komuni dwar is-sajd, li fiha l-Parlament Ewropew ipparteċipa bis-sħiħ tul ix-xhur preċedenti. Il-politika dwar is-sajd għandha tgħaqqad id-diversi interessi bl-għan li tiżgura l-vijabilità fit-tul tal-ambjent marittimu, tal-istokkijiet tal-ħut, tas-sajjieda, tal-industriji b'rabta mas-sajd u tal-komunitajiet kostali. Din il-politika ġdida ambizzjuża tippreżenta bosta sfidi li l-istituzzjonijiet Ewropej jinsabu lesti jilqgħuhom u jegħlbuhom.
 
Jekk iċ-ċittadini jinżammu informati kif xieraq dwar il-mod kif jitħejjew id-deċiżjonijiet politiċi, dan jista' biss jagħti kontribut pożittiv lill-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet politiċi. Ninsab konvint li dan il-websajt se jkollu rwol utli billi joffri dehra iktar ċara tal-attivitajiet tagħna ta' kuljum.
 
Alain Cadec
President