Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
Next meeting and additional information

The next Committee meeting will take place on:
 
  • Wednesday 21 January from 15.00 to 18.30 and
  • Thursday 22 January from 9.00 to 12.30 in room Altiero Spinelli (ASP) 5 E2
 
Additional information:
 
Briefings on commitments made at the hearing of KARMENU VELLA, Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries, are now published.
 
 

   
 
Titilfuhix
 
Hearing on the Fisheries in the outermost regions

The current economic and social crisis has some serious effects on the outermost regions of the EU, particularly in terms of competitiveness and employment. Urgent and appropriate actions should be taken in the next funding period and EMFF programming in order to meet the needs of economic growth and cope with the unemployment problem. On 4 December 2014 the Fisheries Committee listened to various presentations from scientific experts in the field in order to address these issues.

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
Kumitat responsabbli:
 
1.    għall-operat u l-iżvilupp tal-politika komuni tas-sajd u għall-amministrazzjoni tagħha;
 
2.    għall-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd, il-ġestjoni tas-sajd u ta' flotot li jisfruttaw tali riżorsi u r-riċerka dwar studji tal-baħar u studji applikati dwar is-sajd;
 
3.    għall-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-qasam tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura u l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni tiegħu;
 
4.    għall-politika strutturali fis-setturi tas-sajd u l-akkwakultura, inklużi l-istrumenti finanzjarji u l-fondi għall-għajnuna fis-sajd biex jiġu appoġġjati dawn is-setturi;
 
5.    għall-politika marittima integrata fir-rigward tal-attivitajiet tas-sajd;
 
6.    għal ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli, l-organizzazzjonijiet reġjonali tas-sajd u l-implimentazzjoni ta' obbligi internazzjonali fil-qasam tas-sajd.
 
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Messaġġ ta' merħba
 
 

Merħba lil kull wieħed u waħda minnkom.
 
F'dan il-websajt, se ssibu diversi dokumenti u informazzjoni b'rabta mal-attivitajiet tal-kumitat tagħna, b'mod partikolari l-aġendi u dokumenti oħra tal-laqgħat, il-bullettin ta' informazzjoni tagħna ta' kull xahar, it-"Trawler", kif ukoll diversi kontribuzzjonijiet u informazzjoni dwar is-seduti ta' smigħ pubbliku tal-Kumitat għas-Sajd. Il-paġna ta' ftuħ tal-websajt tagħna tippreżenta l-punti ewlenin, regolarment aġġornati, tal-attività tagħna.
 
Il-kwistjoni li se tkun tinsab fil-qalba tal-ħidmiet tal-kumitat tagħna matul it-8 leġiżlatura mingħajr l-ebda dubju se tkun tikkonċerna s-segwitu tar-riforma tal-politika komuni dwar is-sajd, li fiha l-Parlament Ewropew ipparteċipa bis-sħiħ tul ix-xhur preċedenti. Il-politika dwar is-sajd għandha tgħaqqad id-diversi interessi bl-għan li tiżgura l-vijabilità fit-tul tal-ambjent marittimu, tal-istokkijiet tal-ħut, tas-sajjieda, tal-industriji b'rabta mas-sajd u tal-komunitajiet kostali. Din il-politika ġdida ambizzjuża tippreżenta bosta sfidi li l-istituzzjonijiet Ewropej jinsabu lesti jilqgħuhom u jegħlbuhom.
 
Jekk iċ-ċittadini jinżammu informati kif xieraq dwar il-mod kif jitħejjew id-deċiżjonijiet politiċi, dan jista' biss jagħti kontribut pożittiv lill-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet politiċi. Ninsab konvint li dan il-websajt se jkollu rwol utli billi joffri dehra iktar ċara tal-attivitajiet tagħna ta' kuljum.
 
Alain Cadec
President