Dar

 
Titilfuhix
L-aħbarijiet kollha  
Latest study requested by PECH on Deep sea fishing

A new in-depth analysis note on "Deep-sea fishing" has been requested by the PECH committee, and is now available.

   
Plenary votes on EMFF, Bluefin tuna and fisheries partnership agreements – 16.04.14

The legislative text following negotiations with Council representatives on the establishment of a European Maritime and Fisheries Fund will be voted on by the European Parliament on 16.04.14 (2011/0380 (COD)), together with the legislative report on the recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean (2013/0133(COD)). The three fisheries partnership agreements of the European Union with Madagascar, the Comoros and the Seychelles will also be voted.

   

New studies and in-depth analysis have been requested by the PECH committee, and are now available :
 
Characteristics of Multispecific Fisheries in the European Union
 
Best Practice in the Use of Rights-Based Management to Reduce Discards in Mixed Fisheries
 
The Obligation to Land All Catches - Consequences for the Mediterranean

   
Hearing on implementing the discard ban - 7 April 2014 - 16:00

The banning of discards is one of the most radical changes that have been introduced in the last reform of the CFP. The Committee on Fisheries has organized this public hearing in order to analyse the difficulties that may arise in the implementation underway of the banning of discards and to find the means of overcoming them. In addition, three studies, which are closely linked to the subject of the public hearing will be presented.

   
 
Kumitat responsabbli:
 
1.    għall-operat u l-iżvilupp tal-politika komuni tas-sajd u għall-amministrazzjoni tagħha;
2.    għall-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd;
3.    għall-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-qasam tal-prodotti tas-sajd;
4.    għall-politika strutturali fis-setturi tas-sajd u l-akwakultura, inklużi l-istrumenti finanzjarji għall-għajnuna fis-sajd;
5.    għall-ftehimiet internazzjonali dwar is-sajd.
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Merħba bik fis-sit tal-Kumitat għas-Sajd
 
 

F'dan is-sit, issib tagħrif u dokumenti relatati max-xogħol tal-kumitat tagħna, bħalma huma aġendi u dokumenti tal-laqgħat, il-fuljett tal-aħbarijiet ta' kull xahar tagħna u kontributi ta' persuni interessati u esperti fis-seduti pubbliċi ta' smigħ tal-kumitat. Fil-paġna prinċipali tas-sit tagħna jintwerew ukoll aġġornamenti regolari dwar l-attivitajiet tagħna.
 
Bla dubju ta' xejn, il-kwistjoni tal-qofol għall-kumitat tagħna f'din il-leġiżlatura hija r-riforma li għaddejja tal-Politika Komuni tas-Sajd, li l-Parlament Ewropew huwa involut fiha b'setgħat ta' kodeċiżjoni, bħala riżultat tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona. Il-politika dwar is-sajd jeħtiġilha tinseġ flimkien diversi interessi, bil-għan li tiżgura s-sostenibbiltà fit-tul tal-ambjent tal-baħar, tal-istokkijiet tal-ħut, tas-sajjieda, tal-interessi relatati u tal-komunitajiet li jgħixu mal-kosta. Il-politika kurrenti għandha bosta nuqqasijiet, li t-tliet istituzzjonjiet imdaħħla fir-riforma lkoll huma determinati jindirizzawhom.
 
Li ċ-ċittadini Ewropej jinżammu mgħarrfa b'dak li jkun għaddej fit-tiswir tad-deċiżjonijiet politiċi li jittieħdu f'isimhom ma jistax ħlief ikun kontribut pożittiv f'dan il-proċess, u nemmen li dan is-sit jista' jkollu rwol siewi billi jippermetti li l-pubbliku jifhem ħidmietna ta' kuljum.
 
Gabriel Mato Adrover,
President