Abbozzi ta’ rapporti

Il-Kumitati jistgħu jintalbu jabbozzaw rapport fuq kwistjonijiet leġislattivi u mhux leġislattivi. Normalment, il-kumitat jintalab jabbozza rapport fuq kwistjoni partikolari, meta din ikollha x’taqsam ma’ qasam politiku li huwa jkun kompetenti għalih. Madankollu, f’ċerti ċirkostanzi, kumitat jista’ jagħmel rapport fuq inizjattiva tiegħu stess. Għal kull rapport, jintgħażel rapporteur li jkun responsabbli għall-abbozzar tar-rapport minn fost il-membri tal-kumitat. Ladarba jkun inkiteb abbozz ta' rapport, dan jiġi ppreżentat u diskuss fil-laqgħat tal-kumitati, u jekk ikunu jixtiequ, il-Membri jistgħu jipproponu emendi. F'din il-paġna tista' ssib l-abbozzi tar-rapporti qabel jiġu emendati.
Għall-abbozzi tar-rapporti kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA’ RAPPORT dwar l-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2013

Data : 30-01-2014

Referenza :

PETI_PR(2014)526099 PE 526.099v03-00
PETI

Jarosław Leszek WAŁĘSA

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/7/14832

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA’ RAPPORT dwar ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE 2013: iċ-Ċittadini tal-UE: id-drittijiet tiegħek, il-ġejjieni tiegħek

Data : 20-11-2013

Referenza :

PETI_PR(2013)522951 PE 522.951v02-00
PETI

Nikolaos SALAVRAKOS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 16-12-2013

References :

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/7/13741

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-Rapport Annwali 2012 dwar l-attività tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet

Data : 09-07-2013

Referenza :

PETI_PR(2013)508200 PE 508.200v03-00
PETI

Edward McMILLAN-SCOTT

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 11-07-2013

References :

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/7/11542

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-Rapport Annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2012

Data : 05-06-2013

Referenza :

PETI_PR(2013)513107 PE 513.107v01-00
PETI

Nikolaos SALAVRAKOS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 24-06-2013

References :

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/7/12214

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-Rapport Speċjali tal-Ombudsman Ewropew rigward l-inkjesta tiegħu dwar l-ilment 2591/2010/GG kontra l-Kummissjoni Ewropea (l-Ajruport ta' Vjenna)

Data : 08-11-2012

Referenza :

PETI_PR(2012)496315 PE 496.315v01-00
PETI

Margrete AUKEN

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 12-12-2012

References :

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/7/10624

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-rapport annwali li jikkonċerna l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fis-sena 2011

Data : 10-07-2012

Referenza :

PETI_PR(2012)491340 PE 491.340v03-00
PETI

Erminia MAZZONI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 20-07-2012

References :

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/7/09130

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA’ RAPPORT dwar ir-Rapport Annwali 2011 dwar l-attività tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet

Data : 29-03-2012

Referenza :

PETI_PR(2012)483811 PE 483.811v01-00
PETI

Giles CHICHESTER

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 24-05-2012

References :

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/7/08206

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-Rapport tal-2010 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE: Inżarmaw l-ostakoli għad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE

Data : 10-11-2011

Referenza :

PETI_PR(2011)473706 PE 473.706v02-00
PETI

Adina-Ioana VĂLEAN

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 19-01-2012

References :

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/7/06794

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-kwistjonijiet imqajma minn petizzjonanti b'rabta mal-applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Immaniġġjar tal-Iskart, u ta' direttivi relatati, fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea

Data : 26-07-2011

Referenza :

PETI_PR(2011)467312 PE 467.312v01-00
PETI

Carlos José ITURGAIZ ANGULO

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 14-09-2011

References :

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/7/05343

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-rapport annwali li jikkonċerna l-attivitajiet tal-Ombudsman fis-sena 2010

Data : 31-05-2011

Referenza :

PETI_PR(2011)466968 PE 466.968v01-00
PETI

Iliana Malinova IOTOVA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 24-06-2011

References :

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/7/05200

Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Kelmtejn ta' merħba
 
 

Merħba bik fis-sit tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet. Hawn għandek issib tagħrif dwar il-ħidma u l-attivitajiet tal-kumitat, li ili president tiegħu mill-2009.
 
Id-dritt tat-tressiq tal-petizzjonijiet, minqux fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, huwa dritt fundamentali li huwa magħġun ħaġa waħda maċ-ċittadinanza tal-Unjoni. Huwa mezz importanti, u spiss effikaċi, biex iċ-ċittadini jkunu direttament involuti fl-attività tal-Parlament u biex it-tħassib, il-proposti jew l-ilmenti tagħhom jiġu indirizzati mill-membri tal-Kumitat.
 
Il-Kumitat spiss jirrispondi għal petizzjonijiet miċ-ċittadini tal-UE billi jaħdem ħalli jsolvi każijiet ta' ksur possibbli tad-drittijiet taċ-ċittadini skont it-Trattat u billi jikkoopera mal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali fuq kwistjonijiet relatati mal-applikazzjoni tal-liġijiet Ewropej dwar suġġetti bħalma huma ambjent, il-moviment liberu, eċċ.
 
Il-Kumitat huwa wieħed investigattiv, mhux leġiżlattiv: jagħmel ħiltu biex jiżgura li ċ-ċittadini, meta t-talbiet li jqajmu jkunu sostanzjati, jkollhom rimedji mhux ġudizzjarji. Jista' jorganizza żjajjar għall-verifika tal-fatti, u jirrapporta lis-seduta plenarja.
 
B'hekk għandu rwol essenzjali biex iseddaq ir-rabta maċ-ċittadini Ewropej u jsaħħaħ il-leġittimità tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fl-UE u r-responsabbiltà quddiem iċ-ċittadini.
 
Erminia Mazzoni