Abbozzi ta’ rapporti

Il-Kumitati jistgħu jintalbu jabbozzaw rapport fuq kwistjonijiet leġislattivi u mhux leġislattivi. Normalment, il-kumitat jintalab jabbozza rapport fuq kwistjoni partikolari, meta din ikollha x’taqsam ma’ qasam politiku li huwa jkun kompetenti għalih. Madankollu, f’ċerti ċirkostanzi, kumitat jista’ jagħmel rapport fuq inizjattiva tiegħu stess. Għal kull rapport, jintgħażel rapporteur li jkun responsabbli għall-abbozzar tar-rapport minn fost il-membri tal-kumitat. Ladarba jkun inkiteb abbozz ta' rapport, dan jiġi ppreżentat u diskuss fil-laqgħat tal-kumitati, u jekk ikunu jixtiequ, il-Membri jistgħu jipproponu emendi. F'din il-paġna tista' ssib l-abbozzi tar-rapporti qabel jiġu emendati.
Għall-abbozzi tar-rapporti kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Mode d'affichage des résultats
 

Ebda dokument disponibbli

Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Kelmtejn ta' merħba
 
 

Merħba bik fis-sit tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet. Hawn għandek issib tagħrif dwar il-ħidma u l-attivitajiet tal-kumitat, li ili president tiegħu mill-2009.
 
Id-dritt tat-tressiq tal-petizzjonijiet, minqux fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, huwa dritt fundamentali li huwa magħġun ħaġa waħda maċ-ċittadinanza tal-Unjoni. Huwa mezz importanti, u spiss effikaċi, biex iċ-ċittadini jkunu direttament involuti fl-attività tal-Parlament u biex it-tħassib, il-proposti jew l-ilmenti tagħhom jiġu indirizzati mill-membri tal-Kumitat.
 
Il-Kumitat spiss jirrispondi għal petizzjonijiet miċ-ċittadini tal-UE billi jaħdem ħalli jsolvi każijiet ta' ksur possibbli tad-drittijiet taċ-ċittadini skont it-Trattat u billi jikkoopera mal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali fuq kwistjonijiet relatati mal-applikazzjoni tal-liġijiet Ewropej dwar suġġetti bħalma huma ambjent, il-moviment liberu, eċċ.
 
Il-Kumitat huwa wieħed investigattiv, mhux leġiżlattiv: jagħmel ħiltu biex jiżgura li ċ-ċittadini, meta t-talbiet li jqajmu jkunu sostanzjati, jkollhom rimedji mhux ġudizzjarji. Jista' jorganizza żjajjar għall-verifika tal-fatti, u jirrapporta lis-seduta plenarja.
 
B'hekk għandu rwol essenzjali biex iseddaq ir-rabta maċ-ċittadini Ewropej u jsaħħaħ il-leġittimità tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fl-UE u r-responsabbiltà quddiem iċ-ċittadini.
 
Erminia Mazzoni