Abbozzi ta’ rapporti


Il-Kumitati jistgħu jintalbu jabbozzaw rapport fuq kwistjonijiet leġislattivi u mhux leġislattivi. Normalment, il-kumitat jintalab jabbozza rapport fuq kwistjoni partikolari, meta din ikollha x’taqsam ma’ qasam politiku li huwa jkun kompetenti għalih. Madankollu, f’ċerti ċirkostanzi, kumitat jista’ jagħmel rapport fuq inizjattiva tiegħu stess. Għal kull rapport, jintgħażel rapporteur li jkun responsabbli għall-abbozzar tar-rapport minn fost il-membri tal-kumitat. Ladarba jkun inkiteb abbozz ta' rapport, dan jiġi ppreżentat u diskuss fil-laqgħat tal-kumitati, u jekk ikunu jixtiequ, il-Membri jistgħu jipproponu emendi. F'din il-paġna tista' ssib l-abbozzi tar-rapporti qabel jiġu emendati.
Għall-abbozzi tar-rapporti kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  DRAFT REPORT on the annual report on the activities of the European Ombudsman in 2014

07-10-2015 PETI_PR(2015)567774 PE 567.774v02-00
PETI

Soledad CABEZÓN RUIZ

  DRAFT REPORT on the Special Report of the European Ombudsman in own-initiative inquiry OI/5/2012/BEH-MHZ concerning Frontex

02-10-2015 CJ17_PR(2015)569466 PE 569.466v01-00
PETI LIBE

Roberta METSOLA

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-Rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2014

22-09-2015 PETI_PR(2015)544272 PE 544.272v02-00
PETI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2013

29-10-2014 PETI_PR(2014)539677 PE 539.677v04-00
PETI

Jarosław WAŁĘSA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 12-11-2014

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/8/01616