Abbozzi ta’ rapporti


Il-Kumitati jistgħu jintalbu jabbozzaw rapport fuq kwistjonijiet leġislattivi u mhux leġislattivi. Normalment, il-kumitat jintalab jabbozza rapport fuq kwistjoni partikolari, meta din ikollha x’taqsam ma’ qasam politiku li huwa jkun kompetenti għalih. Madankollu, f’ċerti ċirkostanzi, kumitat jista’ jagħmel rapport fuq inizjattiva tiegħu stess. Għal kull rapport, jintgħażel rapporteur li jkun responsabbli għall-abbozzar tar-rapport minn fost il-membri tal-kumitat. Ladarba jkun inkiteb abbozz ta' rapport, dan jiġi ppreżentat u diskuss fil-laqgħat tal-kumitati, u jekk ikunu jixtiequ, il-Membri jistgħu jipproponu emendi. F'din il-paġna tista' ssib l-abbozzi tar-rapporti qabel jiġu emendati.
Għall-abbozzi tar-rapporti kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-riżultat tad-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, Artikolu 216(7), matul is-sena 2016

24-10-2017 PETI_PR(2017)610643 PE 610.643v02-00
PETI

Notis MARIAS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 24-10-2017

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/8/09607

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE 2017: Insaħħu d-Drittijiet taċ-Ċittadini f'Unjoni ta' Tibdil Demokratiku

27-07-2017 PETI_PR(2017)606039 PE 606.039v02-00
PETI

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 28-09-2017

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/8/09412

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-rapport annwali li jikkonċerna l-attivitajiet tal-Ombudsman fis-sena 2016

23-06-2017 PETI_PR(2017)604708 PE 604.708v02-00
PETI

Marlene MIZZI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 18-07-2017

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/8/09608

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-riżultat tad-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2015

04-10-2016 PETI_PR(2016)585817 PE 585.817v03-00
PETI

Ángela VALLINA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 21-10-2016

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/8/07110

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-rapport annwali li jikkonċerna l-attivitajiet tal-Ombudsman fis-sena 2015

25-07-2016 PETI_PR(2016)587504 PE 587.504v01-00
PETI

Notis MARIAS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 26-09-2016

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/8/07150

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-rapport annwali li jikkonċerna l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2014

07-10-2015 PETI_PR(2015)567774 PE 567.774v02-00
PETI

Soledad CABEZÓN RUIZ

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 22-10-2015

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/8/04391

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-Rapport Speċjali tal-Ombudsman Ewropew dwar l-istħarriġ fuq inizjattiva proprja OI/5/2012/BEH-MHZ dwar il-Frontex

02-10-2015 CJ17_PR(2015)569466 PE 569.466v01-00
PETI LIBE

Ska KELLER, Roberta METSOLA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 11-11-2015

Dokumenti relatati fid-dossier CJ17/8/03012

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-Rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2014

22-09-2015 PETI_PR(2015)544272 PE 544.272v02-00
PETI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 22-10-2015

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/8/02170

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2013

29-10-2014 PETI_PR(2014)539677 PE 539.677v04-00
PETI

Jarosław WAŁĘSA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 12-11-2014

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/8/01616