Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi (inklużi emendi baġitarji). Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

EMENDI 1 - 87 - Abbozz ta' rapport Assistenza finanzjarja lill-Istati Membri biex tkopri l-piż finanzjarju serju impost fuqhom wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni mingħajr ftehim

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00
REGI

Younous OMARJEE

EMENDI 1 - 41 - Abbozz ta' opinjoni Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha

10-09-2019 REGI_AM(2019)641111 PE641.111v01-00
REGI

Younous OMARJEE

EMENDI TAL-BAĠIT Baġit 2020

29-08-2019 REGI_AB(2019)640650 PE640.650v01-00
REGI

Younous OMARJEE