Abbozzi ta’ l-aġendi

L-abbozzi ta’ aġendi huma l-aġendi ppubblikati għal-laqgħat tal-kumitati, li jsiru tal-anqas darba fix-xahar. F’dawn il-laqgħat, il-kumitati jiddiskutu, jiskambjaw fehmiet bejniethom u jivvutaw dwar abbozzi ta’ dokumenti leġiżlattivi u emendi, u spiss jorganizzaw diskussjonijiet ma’ esperti. Tajjeb tkun taf li jista' jkun li xi bidliet tal-aħħar minuta għall-ordni li biha tkun se titmexxa l-laqgħa tal-kumitat mhux dejjem ikunu inklużi fl-abbozz tal-aġenda.
Għall-abbozzi tal-aġendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tlieta, 1 ta' April 2014 - It-Tlieta, 1 ta' April 2014

Data : 01-04-2014

Referenza :

REGI_OJ(2014)04-01_1 PE 532.329v01-00
REGI

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - L-Erbgħa, 19 ta' Marzu 2014 - L-Erbgħa, 19 ta' Marzu 2014

Data : 19-03-2014

Referenza :

REGI_OJ(2014)03-19_1 PE 530.049v01-00
REGI

Dokumenti relatati fid-dossier REGI/7/15251

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 24 ta' Frar 2014 - It-Tnejn, 24 ta' Frar 2014

Data : 24-02-2014

Referenza :

REGI_OJ(2014)02-24_1 PE 529.785v01-00
REGI

Dokumenti relatati fid-dossier REGI/7/15242

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tlieta, 11 ta' Frar 2014 - It-Tlieta, 11 ta' Frar 2014

Data : 11-02-2014

Referenza :

REGI_OJ(2014)02-11_1 PE 528.113v01-00
REGI

Dokumenti relatati fid-dossier REGI/7/15113

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - L-Erbgħa, 22 ta' Jannar 2014 - L-Erbgħa, 22 ta' Jannar 2014

Data : 22-01-2014

Referenza :

REGI_OJ(2014)01-22_1 PE 526.343v01-00
REGI

Dokumenti relatati fid-dossier REGI/7/14879

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - L-Erbgħa, 18 ta' Diċembru 2013 - L-Erbgħa, 18 ta' Diċembru 2013

Data : 18-12-2013

Referenza :

REGI_OJ(2013)12-18_1 PE 524.866v01-00
REGI

Dokumenti relatati fid-dossier REGI/7/14695

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - L-Erbgħa, 27 ta' Novembru 2013 - Il-Ħamis, 28 ta' Novembru 2013

Data : 27-11-2013

Referenza :

REGI_OJ(2013)11-27_1 PE 524.487v01-00
REGI

Dokumenti relatati fid-dossier REGI/7/14160

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 18 ta' Novembru 2013 - It-Tnejn, 18 ta' Novembru 2013

Data : 18-11-2013

Referenza :

REGI_OJ(2013)11-18_1 PE 523.039v01-00
REGI

Dokumenti relatati fid-dossier REGI/7/14530

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 7 ta' Novembru 2013 - Il-Ħamis, 7 ta' Novembru 2013

Data : 07-11-2013

Referenza :

REGI_OJ(2013)11-07_1 PE 522.881v01-00
REGI

Dokumenti relatati fid-dossier REGI/7/14425

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 14 ta' Ottubru 2013 - It-Tnejn, 14 ta' Ottubru 2013

Data : 14-10-2013

Referenza :

REGI_OJ(2013)10-14_1 PE 521.495v01-00
REGI

Dokumenti relatati fid-dossier REGI/7/14117

Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Kelmtejn ta' merħba
 
 

L-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jistqarr li l-Unjoni "għandha tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, u s-solidarjetà bejn l-Istati Membri". Biex dan l-għan jintlaħaq, ir-riżorsi tal-fondi strutturali jintużaw ħalli jirfdu politika tal-iżvilupp reġjonali li taħdem flimkien ma' politiki oħra, b'mod partikolari dawk tar-riċerka, tal-enerġija u tat-trasport, biex twettaq il-miri tagħha.
 
Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, li għandi l-unur inkun il-president tiegħu, għandu l-kompitu li jiżgura li l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha jħaddmu politika ekonomika b'tali mod li dan l-għan ikun jista' jintlaħaq. F'dan aħna naħdmu id f'id mal-Presidenza tal-Unjoni, il-Kunsill, il-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll mal-korpi konsultattivi tal-UE bħall-Kumitat tar-Reġjuni, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u bosta organizzazzjonijiet reġjonali u lokali oħra.
 
Id-50 Membru tal-Kumitat u d-50 sostitut jirrappreżentaw il-gruppi politiċi kollha tal-PE, li l-koordinaturi tagħhom jaħdmu flimkien mal-Bureau tal-kumitat biex jorganizzaw l-attivitajiet tagħna.
 
F'dan is-sit issib tagħrif dettaljat dwar l-attivitajiet leġiżlattivi u politiċi tagħna, u tista' ssegwi laqgħatna bl-internet, permezz ta' EP Live.
 
Danuta Maria HÜBNER