Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
Next REGI meeting: 7 July 2014 (tbc)

The next constituent meeting of the Committee on Regional Development will take place most probably on Monday 7 July 2014.
 
Meeting room: tbc 

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
Titilfuhix
 
Study on Economic, Social and Territorial situation of Ireland

This analysis provides an overview of Ireland's economic, political and administrative framework for EU Cohesion Policy, as well as its National Strategic
Reference Framework for the 2007-2013 period. The paper also gives an insight into Ireland's preparations for the implementation of the new Cohesion Policy for the 2014-2020 period.
The analysis has been prepared in the context of the Committee on Regional Development's delegation to Ireland in March 2014.

 
Għal aktar informazzjoni
 
Exchange of views with Johannes Hahn on EU Cohesion Policy

The Members of the REGI Committee will hold on Tuesday 1 April 2014 from 9:00 to 11:00 an Exchange of views with Johannes Hahn, Commissioner for Regional Policy, on the achievements of EU Cohesion Policy during the Seventh Legislature.
 
Meeting room: ASP 1G-3

 
Għal aktar informazzjoni
 
REGI votes on European Union Solidarity Fund - 19 March 2014

On 19 March 2014 from 17:00 to 17:30 the REGI Members will considerate and vote the agreement reached after interinstitutional negotiations on the European Union Solidarity Fund (EUSF).
 
Rapporteur: Rosa Estaràs Ferragut (EPP)
 
Procedure: 2013/0248(COD)
 
Meeting room: PHS 3C050

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Kumitat responsabbli:
 
għall-politika reġjonali u ta' koeżjoni, b'mod partikulari:
 
(a)    il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond għall-Koeżjoni u l-istrumenti l-oħra tal-politika reġjonali ta' l-Unjoni,
 
(b)    il-valutazzjoni ta' l-effett ta' politiki oħra Ewropej fuq il-koeżjoni ekonomika u soċjali,
 
(c)    il-koordinazzjoni ta' l-istrumenti strutturali ta' l-Unjoni,
 
(d)    ir-reġjuni u l-gżejjer l-aktar imbiegħda, kif ukoll il-koperazzjoni trans-fruntiera u bejn ir-reġjuni,
 
(e)    ir-relazzjonijiet mal-Kumitat għar-Reġjuni, l-organizzazzjonijiet ta' koperazzjoni bejn ir-reġjuni u l-awtoritajiet reġjonali.
 
Fil-laqgħa ta' l-14 ta' Diċembru 2006, il-Konferenza tal-Presidenti ddeċidiet li tinkludi d-dimensjoni urbana bħala kompetenza impliċita tal-kumitat.
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Kelmtejn ta' merħba
 
 

L-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jistqarr li l-Unjoni "għandha tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, u s-solidarjetà bejn l-Istati Membri". Biex dan l-għan jintlaħaq, ir-riżorsi tal-fondi strutturali jintużaw ħalli jirfdu politika tal-iżvilupp reġjonali li taħdem flimkien ma' politiki oħra, b'mod partikolari dawk tar-riċerka, tal-enerġija u tat-trasport, biex twettaq il-miri tagħha.
 
Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, li għandi l-unur inkun il-president tiegħu, għandu l-kompitu li jiżgura li l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha jħaddmu politika ekonomika b'tali mod li dan l-għan ikun jista' jintlaħaq. F'dan aħna naħdmu id f'id mal-Presidenza tal-Unjoni, il-Kunsill, il-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll mal-korpi konsultattivi tal-UE bħall-Kumitat tar-Reġjuni, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u bosta organizzazzjonijiet reġjonali u lokali oħra.
 
Id-50 Membru tal-Kumitat u d-50 sostitut jirrappreżentaw il-gruppi politiċi kollha tal-PE, li l-koordinaturi tagħhom jaħdmu flimkien mal-Bureau tal-kumitat biex jorganizzaw l-attivitajiet tagħna.
 
F'dan is-sit issib tagħrif dettaljat dwar l-attivitajiet leġiżlattivi u politiċi tagħna, u tista' ssegwi laqgħatna bl-internet, permezz ta' EP Live.
 
Danuta Maria HÜBNER