Tiftix ġenerali

Tfittxija

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 11 ta' April 2019 - Il-Ħamis, 11 ta' April 2019

11-04-2019 REGI_OJ(2019)04-11_1 PE 637.490v01-00
REGI

Dokumenti relatati fid-dossier REGI/8/15889

IL-MINUTI - Il-Ħamis, 11 ta' April 2019

11-04-2019 REGI_PV(2019)04-11-1 PE 638.481v01-00
REGI

Dokumenti relatati fid-dossier REGI/8/15889

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 21 ta' Marzu 2019 - Il-Ħamis, 21 ta' Marzu 2019

21-03-2019 REGI_OJ(2019)03-21_1 PE 636.395v01-00
REGI

Dokumenti relatati fid-dossier REGI/8/15687

IL-MINUTI - Il-Ħamis, 21 ta' Marzu 2019

21-03-2019 REGI_PV(2019)03-21-1 PE 637.314v01-00
REGI

Dokumenti relatati fid-dossier REGI/8/15687

OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

08-03-2019 REGI_AD(2019)629641 PE 629.641v05-00
REGI

Bronis ROPĖ

Dokumenti relatati fid-dossier REGI/8/13431

  AMENDMENTS 2 - 4 - Draft report - Adjustment of annual pre-financing for the years 2021 to 2023

21-02-2019 REGI_AM(2019)636133 PE 636.133v01-00
REGI

Mirosław PIOTROWSKI

Dokumenti relatati fid-dossier REGI/8/14541