Rapporti


Ladarba abbozz ta’ rapport jiġi ppreżentat lill-kumitat, il-Membri jingħataw iċ-ċans li jipproponu emendi qabel ċerta skadenza. Imbagħad, l-emendi jiġu diskussi u jittieħed vot dwarhom fil-kumitat. Ladarba abbozz ta' rapport ikun ġie emendat u għadda mill-votazzjoni finali, isir rapport li mbagħad jiġi ppreżentat fis-seduta plenarja. Din il-paġna turi r-rapporti kif iffinalizzati fil-kumitati.
Għar-rapporti kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

RAPPORT dwar ir-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2018

28-01-2020 A9-0016/2020 PE642.911v02-00
ECON

Costas MAVRIDES

RAPPORT dwar il-verifika tal-kredenzjali

28-01-2020 A9-0015/2020 PE644.897v03-00
JURI

Lucy NETHSINGHA

EMENDI

RAPPORT dwar il-proposta għall-ħatra tal-Viċi President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni

27-01-2020 A9-0010/2020 PE646.854v02-00
ECON

Irene TINAGLI

RAPPORT dwar il-proposta għall-ħatra ta' membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni

27-01-2020 A9-0011/2020 PE646.855v02-00
ECON

Irene TINAGLI

RAPPORT dwar il-proposta għall-ħatra ta' membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni

27-01-2020 A9-0009/2020 PE646.856v02-00
ECON

Irene TINAGLI

RAPPORT dwar il-proposta għall-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea

24-01-2020 A9-0008/2020 PE646.834v03-00
ECON

Irene TINAGLI