Eżerċizzji analitiċi ta' sostenn

Xandiriet tal-ġurnata

L-ebda xandira llum

Librerija Multimidja

23-11-2017 - 09:22
ECON Laqgħa
23-11-2017 - 09:14
AGRI Laqgħa
23-11-2017 - 09:12
CULT Laqgħa

Other sources

Workshops

Is-sessjonijiet ta' ħidma jippermettu lill-Membri jressqu mistoqsijiet u jkollhom skambji ta' fehmiet ma' esperti dwar suġġetti marbuta mal-ħidma parlamentari jew suġġetti ta' interess attwali.

Iskedi Informattivi dwar l-UE

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Il-Valutazzjoni ta' Opzjonijiet ta' Politika Xjentifika u Teknoloġika għall-Parlament Ewropew

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Kuntatti

Dipartiment għall-Politika

 • Politika Ekonomika u Xjentifika
 • Kumitati: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
 • Politika Strutturali u ta' Koeżjoni
 • Kumitati: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
 • Drittijiet taċ-Ċittadini u Affarijiet Kostituzzjonali
 • Kumitati: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
 • Affarijiet Baġitarji
 • Kumitati: BUDG-CONT
 • Relazzjonijiet esterni
 • Kumitati: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA

Unità tas-Sostenn għall-Governanza Ekonomika

Eiropas Parlamenta Izpētes dienests

 • Valutazzjoni tal-impatt
 • Valur miżjud Ewropew
 • Għarfien espert xjentifiku (STOA)