Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi (inklużi emendi baġitarji). Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  AMENDMENTS 1 - 198 - Draft report - on improving the connection and accessibility of the transport infrastructure in central and eastern Europe

08-06-2016 TRAN_AM(2016)584103 PE 584.103v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05376

  AMENDMENTS 1 - 235 - Draft report - Application of the Postal Services Directive

08-06-2016 TRAN_AM(2016)584130 PE 584.130v01-00
TRAN

Markus FERBER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05514

  AMENDMENTS 9 - 21 - Draft report - Proposal for a Regulation amending Regulation 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency

02-05-2016 TRAN_AM(2016)582205 PE 582.205v01-00
TRAN

Michael CRAMER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05350

EMENDI 1 - 75 - Abbozz ta' opinjoni - dwar it-tħejjija tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014–2020: L-input tal-Parlament qabel il-proposta tal-Kummissjoni

20-04-2016 TRAN_AM(2016)582056 PE 582.056v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05396

  AMENDMENTS 12 - 50 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and repealing Regulation (EC) No 2007/2004, Regulation (EC) No 863/2007 and Council Decision 2005/267/EC

13-04-2016 TRAN_AM(2016)580688 PE 580.688v01-00
TRAN

Marie-Christine ARNAUTU

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05549

  AMENDMENTS 1 - 94 - Draft opinion - An EU strategy for the Alpine region

08-03-2016 TRAN_AM(2016)578712 PE 578.712v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05073

  AMENDMENTS 1 - 236 - Draft opinion - Social dumping in the European Union

24-02-2016 TRAN_AM(2016)575337 PE 575.337v01-00
TRAN

Jens NILSSON

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/04629

  AMENDMENTS 1 - 65 - Draft opinion - on Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities with special regard to the Concluding Observations of the UN CRPD Committee

24-02-2016 TRAN_AM(2016)577084 PE 577.084v01-00
TRAN

Davor ŠKRLEC

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/04639

EMENDI 1 - Abbozz ta' rakkomandazzjoni għat-tieni qari - dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u li jħassar ir-Regolament (KE)Nru 881/2004

22-02-2016 TRAN_AM(2016)577057 PE 577.057v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/00564

EMENDI 1 - 2 - Abbozz ta' rakkomandazzjoni għat-tieni qari - dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza ferrovjarja (tfassil mill-ġdid)

22-02-2016 TRAN_AM(2016)577061 PE 577.061v01-00
TRAN

Michael CRAMER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/00571