Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi (inklużi emendi baġitarji). Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  AMENDMENTS 1 - 122 - Draft report - on unleashing the potential of ferries in coastal areas and inland waterways: a contribution to multimodal passenger transport

30-06-2016 TRAN_AM(2016)584116 PE 584.116v01-00
TRAN

Keith TAYLOR

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05383

EMENDI 1 - 93 - Abbozz ta' opinjoni - dwar strateġija tal-UE għall-gass naturali likwifikat u l-ħażna tal-gass

22-06-2016 TRAN_AM(2016)584117 PE 584.117v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/06302

EMENDI 1 - 232 - Abbozz ta' rapport - L-opportunitajiet ġodda għan-negozji ż-żgħar fis-settur tat-trasport, inklużi mudelli ta' ekonomija kollaborattiva

20-06-2016 TRAN_AM(2016)584105 PE 584.105v02-00
TRAN

Dominique RIQUET

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05380

  AMENDMENTS 243 - 560 - Draft report - Common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency

15-06-2016 TRAN_AM(2016)584197 PE 584.197v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05273

  AMENDMENTS 561 - 856 - Draft report - Common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency

15-06-2016 TRAN_AM(2016)584220 PE 584.220v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05273

  AMENDMENTS 857 - 1103 - Draft report - Common rules in the field of civil aviation and establishing a Union Aviation Safety Agency

15-06-2016 TRAN_AM(2016)584221 PE 584.221v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05273

  AMENDMENTS 1 - 198 - Draft report - on improving the connection and accessibility of the transport infrastructure in central and eastern Europe

08-06-2016 TRAN_AM(2016)584103 PE 584.103v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05376

  AMENDMENTS 1 - 235 - Draft report - Application of the Postal Services Directive

08-06-2016 TRAN_AM(2016)584130 PE 584.130v01-00
TRAN

Markus FERBER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05514

  AMENDMENTS 9 - 21 - Draft report - Proposal for a Regulation amending Regulation 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency

02-05-2016 TRAN_AM(2016)582205 PE 582.205v01-00
TRAN

Michael CRAMER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05350

EMENDI 1 - 75 - Abbozz ta' opinjoni - dwar it-tħejjija tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014–2020: L-input tal-Parlament qabel il-proposta tal-Kummissjoni

20-04-2016 TRAN_AM(2016)582056 PE 582.056v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05396