Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi (inklużi emendi baġitarji). Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  AMENDEMENTS 5 - 6 - Draft report - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/40/UE en ce qui concerne la période prévue pour l’adoption d’actes délégués

18-09-2017 TRAN_AM(2017)610673 PE 610.673v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/09570

EMENDI TAL-BAĠIT - Baġit 2018

28-08-2017 TRAN_AB(2017)609516 PE 609.516v01-00
TRAN

Evžen TOŠENOVSKÝ

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/09508

  AMENDMENTS 46 - 123 - Draft opinion - Adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the EU

20-07-2017 TRAN_AM(2017)607868 PE 607.868v01-00
TRAN

Georg MAYER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/08813

EMENDI 1 - 66 - Abbozz ta' opinjoni - Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 - it-taqsimiet kollha

19-07-2017 TRAN_AM(2017)607866 PE 607.866v01-00
TRAN

Evžen TOŠENOVSKÝ

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/09508

  AMENDMENTS 1 - 226 - Draft report - Saving Lives: Boosting Car Safety in the EU

17-07-2017 TRAN_AM(2017)608073 PE 608.073v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/10148

  AMENDMENTS 1 - 74 - Draft opinion - International ocean governance: an agenda for the future of our oceans in the context of the 2030 SDGs

14-07-2017 TRAN_AM(2017)607867 PE 607.867v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/09728

  AMENDMENTS 38 - 222 - Draft opinion - on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)

29-06-2017 TRAN_AM(2017)604536 PE 604.536v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/08712

  AMENDMENTS 19 - 88 - Draft report - Initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers and driving licences

29-06-2017 TRAN_AM(2017)607811 PE 607.811v01-00
TRAN

Peter LUNDGREN

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/09186

  AMENDMENTS 13 - 69 - Draft opinion - Continuing current limitations of scope for aviation activities and to prepare to implementing a global market-based measure from 2021

08-06-2017 TRAN_AM(2017)606022 PE 606.022v02-00
TRAN

Jacqueline FOSTER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/09213

  AMENDMENTS 1 - 233 - Draft report - A European Strategy for Low-Emission Mobility

23-05-2017 TRAN_AM(2017)604501 PE 604.501v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/08794