Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi (inklużi emendi baġitarji). Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  AMENDMENTS 1 - 176 - Draft report - A European strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems

27-11-2017 TRAN_AM(2017)613546 PE 613.546v01-00
TRAN

István UJHELYI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/09928

EMENDI 154 - 159 - Abbozz ta' opinjoni - Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020

14-11-2017 TRAN_AM(2017)613411 PE 613.411v02-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/09708

  AMENDMENTS 1 - 153 - Draft opinion - The next MFF: Preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020

26-10-2017 TRAN_AM(2017)612225 PE 612.225v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/09708

  AMENDMENTS 10 - 83 - Draft opinion - Monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new heavy-duty vehicles

25-10-2017 TRAN_AM(2017)612311 PE 612.311v01-00
TRAN

Nicola CAPUTO

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/10098

  AMENDMENTS 1 - 69 - Draft opinion - Accelerating Clean Energy Innovation

06-10-2017 TRAN_AM(2017)612029 PE 612.029v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/10146

EMENDI 5 - 6 - Abbozz ta' rapport - Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2010/40/UE fir-rigward tal-perjodu għall-adozzjoni ta' atti delegati

18-09-2017 TRAN_AM(2017)610673 PE 610.673v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/09570

EMENDI TAL-BAĠIT - Baġit 2018

28-08-2017 TRAN_AB(2017)609516 PE 609.516v01-00
TRAN

Evžen TOŠENOVSKÝ

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/09508

  AMENDMENTS 46 - 123 - Draft opinion - Adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the EU

20-07-2017 TRAN_AM(2017)607868 PE 607.868v01-00
TRAN

Georg MAYER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/08813

EMENDI 1 - 66 - Abbozz ta' opinjoni - Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 - it-taqsimiet kollha

19-07-2017 TRAN_AM(2017)607866 PE 607.866v01-00
TRAN

Evžen TOŠENOVSKÝ

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/09508

  AMENDMENTS 1 - 226 - Draft report - Saving Lives: Boosting Car Safety in the EU

17-07-2017 TRAN_AM(2017)608073 PE 608.073v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/10148