Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi. Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  AMENDMENTS 1 - 37 - Draft opinion - 2014 discharge: EU general budget, European Commission

03-02-2016 TRAN_AM(2016)575190 PE 575.190v03-00
TRAN

Massimiliano SALINI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/04012

  AMENDMENTS 1 - 18 - Draft opinion - on 2014 discharge: European Railway Agency (ERA)

20-01-2016 TRAN_AM(2016)573155 PE 573.155v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/04198

  AMENDMENTS 1 - 15 - Draft opinion - Discharge 2014 - European Maritime Safety Agency (EMSA)

19-01-2016 TRAN_AM(2016)573152 PE 573.152v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/04188

EMENDI 1 - 15 - Abbozz ta' opinjoni - (PE569.845v01-00)

19-01-2016 TRAN_AM(2016)575239 PE 575.239v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/04190

EMENDI 1 - 11 - Abbozz ta' opinjoni - Kwittanza 2014: Impriża Konġunta SESAR għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta' ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru

19-01-2016 TRAN_AM(2016)575247 PE 575.247v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/04242

EMENDI 1 - 81 - Abbozz ta' opinjoni - Rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati rigward il-Ftehim dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (TiSA)

12-11-2015 TRAN_AM(2015)571700 PE 571.700v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/04550

EMENDI 1 - 94 - Abbozz ta' opinjoni - Lejn Att dwar is-Suq Uniku Diġitali

23-09-2015 TRAN_AM(2015)567771 PE 567.771v02-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/03920

EMENDI 1 - 104 - Abbozz ta' opinjoni - Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni

21-09-2015 TRAN_AM(2015)567741 PE 567.741v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/03651

  AMENDMENTS 12 - 43 - Draft opinion - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Union Code on Visas (Visa Code)

15-09-2015 TRAN_AM(2015)560595 PE 560.595v02-00
TRAN

István UJHELYI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/03173

  AMENDMENTS 2 - 16 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a touring visa and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 562/2006 and (EC) No 767/2008

09-09-2015 TRAN_AM(2015)567623 PE 567.623v01-00
TRAN

István UJHELYI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/03172