Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi (inklużi emendi baġitarji). Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft recommendation for second reading - on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail

16-11-2016 TRAN_AM(2016)594057 PE 594.057v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/06749

  AMENDMENTS 1 - 9 - Draft recommendation for second reading - on the Council position at first reading with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/34/EU as regards the opening of the market for domestic passenger transport services by rail and the governance of the railway infrastructure

15-11-2016 TRAN_AM(2016)594048 PE 594.048v01-00
TRAN

David-Maria SASSOLI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/04994

  AMENDMENTS 1 - 210 - Draft report - Logistics in the EU and multimodal transport in the new TEN-T corridors

19-10-2016 TRAN_AM(2016)592138 PE 592.138v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05378

EMENDI 1 - 84 - Abbozz ta' opinjoni - Rapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE

17-10-2016 TRAN_AM(2016)589285 PE 589.285v02-00
TRAN

Jacqueline FOSTER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/06915

  AMENDMENTS 73 - 252 - Draft report - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directive 96/50/EC and Council Directive 91/672/EEC

17-10-2016 TRAN_AM(2016)592172 PE 592.172v02-00
TRAN

Gesine MEISSNER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05827

  AMENDMENTS 1 - 82 - Draft opinion - on annual report on financial activities of the EIB

17-10-2016 TRAN_AM(2016)592188 PE 592.188v01-00
TRAN

Bogusław LIBERADZKI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/06914

  AMENDMENTS 1 - 335 - Draft report - On an Aviation Strategy for Europe

13-10-2016 TRAN_AM(2016)592169 PE 592.169v01-00
TRAN

Pavel TELIČKA

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/06309

  AMENDMENTS 1 - 93 - Draft opinion - Civil Law Rules on Robotic

07-10-2016 TRAN_AM(2016)592071 PE 592.071v01-00
TRAN

Georg MAYER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/07784

  AMENDMENTS 70 - 401 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

20-09-2016 TRAN_AM(2016)589270 PE 589.270v01-00
TRAN

Karima DELLI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05641

  AMENDMENTS 402 - 542 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

20-09-2016 TRAN_AM(2016)589313 PE 589.313v01-00
TRAN

Karima DELLI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05641