Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi (inklużi emendi baġitarji). Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  AMENDMENTS 31 - 370 - Draft opinion - on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States as regards the accessibility requirements for products and services

13-02-2017 TRAN_AM(2017)599676 PE 599.676v01-00
TRAN

Keith TAYLOR

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05288

  AMENDMENTS 1 - 46 - Draft opinion - The implementation of the European Fund for Strategic Investments

10-02-2017 TRAN_AM(2017)599611 PE 599.611v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER, Dominique RIQUET

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/06317

  AMENDMENTS 23 - 111 - Draft opinion - Extension of the duration of the European Fund for Strategic Investments as well as the introduction of technical enhancements for that Fund and the European Investment Advisory Hub

08-02-2017 TRAN_AM(2017)597683 PE 597.683v02-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/07821

  AMENDMENTS 16 - 114 - Draft opinion - Binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 for a resilient Energy Union and to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change

07-02-2017 TRAN_AM(2017)597751 PE 597.751v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/07452

  AMENDMENTS 115 - 117 - Draft opinion - on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the council on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 for a resilient Energy Union and to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change

07-02-2017 TRAN_AM(2017)599649 PE 599.649v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/07452

  AMENDMENTS 1 - 17 - Draft opinion - Discharge 2015: General budget of the EU - European Commission

06-02-2017 TRAN_AM(2017)599511 PE 599.511v01-00
TRAN

Karima DELLI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/07184

EMENDI 1 - 9 - Abbozz ta' opinjoni - Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)

06-02-2017 TRAN_AM(2017)599512 PE 599.512v01-00
TRAN

Claudia SCHMIDT

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/07476

EMENDI 1 - 12 - Abbozz ta' opinjoni - Kwittanza 2015: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)

06-02-2017 TRAN_AM(2017)599582 PE 599.582v01-00
TRAN

Claudia SCHMIDT

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/07484

EMENDI 1 - 10 - Abbozz ta' opinjoni - Kwittanza 2015: Impriża konġunta - is-Sikurezza fin-Navigazzjoni bl-Ajru (SESAR)

06-02-2017 TRAN_AM(2017)599583 PE 599.583v01-00
TRAN

Claudia SCHMIDT

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/07523

EMENDI 1 - 5 - Abbozz ta' opinjoni - Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)

03-02-2017 TRAN_AM(2017)599581 PE 599.581v01-00
TRAN

Claudia SCHMIDT

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/07474