Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi (inklużi emendi baġitarji). Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  AMENDMENTS 1 - 67 - Draft opinion - A Space Strategy for Europe

19-04-2017 TRAN_AM(2017)603061 PE 603.061v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/08789

  AMENDMENTS 10 - 74 - Draft opinion - Promotion of Internet connectivity in local communities

16-03-2017 TRAN_AM(2017)600941 PE 600.941v01-00
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/07865

  AMENDMENTS 16 - 60 - Draft report - Safety rules and standards for passenger ships

14-03-2017 TRAN_AM(2017)601014 PE 601.014v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/06750

  AMENDMENTS 10 - 33 - Draft opinion - Financial rules applicable to the general budget of the Union

13-03-2017 TRAN_AM(2017)601013 PE 601.013v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/07925

  AMENDMENTS 23 - 86 - Draft report - Registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States of the Community and amending Directive 2010/65/EU of the European Parliament and of the Council on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States

10-03-2017 TRAN_AM(2017)600951 PE 600.951v01-00
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/06753

EMENDI 13 - 31 - Abbozz ta' rapport - Sistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri f'servizz regolari u emenda tad-Direttiva 2009/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontroll tal-Istat tal-Port u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 1999/35/KE

10-03-2017 TRAN_AM(2017)601069 PE 601.069v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/06755

  AMENDMENTS 1 - 152 - Draft opinion - European Agenda for the collaborative economy

09-03-2017 TRAN_AM(2017)601112 PE 601.112v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/08944

  AMENDMENTS 1 - 110 - Draft opinion - on Digitising European industry

08-03-2017 TRAN_AM(2017)601051 PE 601.051v01-00
TRAN

Pavel TELIČKA

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/08289

  AMENDMENTS 1 - 78 - Draft opinion - Internet connectivity for growth, competitiveness and cohesion: European gigabit society and 5G

08-03-2017 TRAN_AM(2017)601074 PE 601.074v01-00
TRAN

Kosma ZŁOTOWSKI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/08473

  AMENDMENTS 1 - 58 - Draft opinion - European standards - implementation of Regulation (EU) No 1025/2012

07-03-2017 TRAN_AM(2017)601050 PE 601.050v01-00
TRAN

Pavel TELIČKA

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/08303