Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi (inklużi emendi baġitarji). Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  AMENDMENTS 1 - 74 - Draft opinion - The role of fisheries-related tourism in the diversification of fisheries

14-09-2016 TRAN_AM(2016)589233 PE 589.233v01-00
TRAN

István UJHELYI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05934

EMENDI 1 - 90 - Abbozz ta' opinjoni - Ninvestu f'impjiegi u tkabbir - nimmassimizzaw il-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej evalwazzjoni tar-rapport skont l-Artikolu 16(3) tas-CPR

13-09-2016 TRAN_AM(2016)589177 PE 589.177v01-00
TRAN

Kosma ZŁOTOWSKI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/07121

  AMENDMENTS 1 - 71 - Draft opinion - on the report on the application of Council Directive 2004/113/EC implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services

12-09-2016 TRAN_AM(2016)589139 PE 589.139v01-00
TRAN

Jens NILSSON

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05526

  BUDGET AMENDMENTS - 2017 Budget

31-08-2016 TRAN_AB(2016)587706 PE 587.706v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/06205

  AMENDMENTS 1 - 76 - Draft opinion - General budget of the European Union for the financial year 2017

29-07-2016 TRAN_AM(2016)587501 PE 587.501v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/06205

EMENDI 1 - 122 - Abbozz ta' rapport - dwar l-Isfruttament tal-Potenzjal tal-Laneċ fiż-Żoni Kostali u l-Passaġġi fuq l-Ilma Interni: Kontribut lit-Trasport tal-Passiġġieri Multimodali

30-06-2016 TRAN_AM(2016)584116 PE 584.116v01-00
TRAN

Keith TAYLOR

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05383

EMENDI 1 - 93 - Abbozz ta' opinjoni - dwar strateġija tal-UE għall-gass naturali likwifikat u l-ħażna tal-gass

22-06-2016 TRAN_AM(2016)584117 PE 584.117v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/06302

EMENDI 1 - 232 - Abbozz ta' rapport - L-opportunitajiet ġodda għan-negozji ż-żgħar fis-settur tat-trasport, inklużi mudelli ta' ekonomija kollaborattiva

20-06-2016 TRAN_AM(2016)584105 PE 584.105v02-00
TRAN

Dominique RIQUET

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05380

  AMENDMENTS 243 - 560 - Draft report - Common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency

15-06-2016 TRAN_AM(2016)584197 PE 584.197v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05273

  AMENDMENTS 561 - 856 - Draft report - Common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency

15-06-2016 TRAN_AM(2016)584220 PE 584.220v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05273