Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi. Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  AMENDMENTS 8 - 53 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 as regards the reduction of pollutant emissions from road vehicles

12-05-2015 TRAN_AM(2015)557175 PE 557.175v01-00
TRAN

Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/00364

  AMENDMENTS 307 - 625 - Draft report - on the implementation of the 2011 White Paper on Transport: taking stock and the way forward towards sustainable mobility

24-04-2015 TRAN_AM(2015)554941 PE 554.941v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/02476

  AMENDMENTS 1 - 306 - Draft report - on the implementation of the 2011 White Paper on Transport: taking stock and the way forward towards sustainable mobility

22-04-2015 TRAN_AM(2015)554853 PE 554.853v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/02476

  AMENDMENTS 1 - 129 - Draft report - on the implementation of multimodal integrated ticketing in the EU

17-04-2015 TRAN_AM(2015)554816 PE 554.816v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/02305

  AMENDMENTS 1 - 19 - Draft opinion - on procedures and practices regarding Commissioner hearings, lessons to be taken from the 2014 process

20-03-2015 TRAN_AM(2015)552013 PE 552.013v01-00
TRAN

Michael CRAMER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/02758

  AMENDMENTS 45 - 200 - Draft opinion - on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Fund for Strategic Investments and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013

19-03-2015 TRAN_AM(2015)551938 PE 551.938v01-00
TRAN

Dominique RIQUET, Inés AYALA SENDER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/02559

  AMENDMENTS 1 - 139 - Draft opinion - Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe

16-03-2015 TRAN_AM(2015)551933 PE 551.933v01-00
TRAN

Miltiadis KYRKOS

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/01786

  AMENDMENTS 1 - 76 - Draft opinion - on the report containing Parliament’s recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

09-02-2015 TRAN_AM(2015)546874 PE 546.874v02-00
TRAN

Wim van de CAMP

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/02371

  AMENDMENTS 2 - 10 - Draft recommendation for second reading - on the Council position at first reading with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council on the proposal for a Directive amending Directive 96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorised dimensions in national and international traffic and the maximum authorised weights in international traffic

04-02-2015 TRAN_AM(2015)546895 PE 546.895v01-00
TRAN

Jörg LEICHTFRIED

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/00570

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion - 2013 discharge: European Maritime Safety Agency (EMSA)

28-01-2015 TRAN_AM(2015)544414 PE 544.414v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/01630