Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi. Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  AMENDMENTS 1 - 351 - Draft report - New challenges and concepts for the promotion of Tourism in Europe

25-06-2015 TRAN_AM(2015)560840 PE 560.840v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/02297

  AMENDMENTS 1 - 56 - Draft opinion - on towards a European Energy Union

09-06-2015 TRAN_AM(2015)557331 PE 557.331v01-00
TRAN

Henna VIRKKUNEN

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/03301

  AMENDMENTS 1 - 254 - Draft report - on Sustainable Urban Mobility

09-06-2015 TRAN_AM(2015)560621 PE 560.621v01-00
TRAN

Karima DELLI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/02299

  AMENDMENTS 255 - 502 - Draft report - on Sustainable Urban Mobility

09-06-2015 TRAN_AM(2015)560632 PE 560.632v01-00
TRAN

Karima DELLI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/02299

  AMENDMENTS 1 - 47 - Draft opinion - on the towards a new international climate agreement in Paris

09-06-2015 TRAN_AM(2015)560681 PE 560.681v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/03302

  AMENDMENTS 8 - 53 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 as regards the reduction of pollutant emissions from road vehicles

12-05-2015 TRAN_AM(2015)557175 PE 557.175v01-00
TRAN

Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/00364

  AMENDMENTS 307 - 625 - Draft report - on the implementation of the 2011 White Paper on Transport: taking stock and the way forward towards sustainable mobility

24-04-2015 TRAN_AM(2015)554941 PE 554.941v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/02476

  AMENDMENTS 1 - 306 - Draft report - on the implementation of the 2011 White Paper on Transport: taking stock and the way forward towards sustainable mobility

22-04-2015 TRAN_AM(2015)554853 PE 554.853v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/02476

  AMENDMENTS 1 - 129 - Draft report - on the implementation of multimodal integrated ticketing in the EU

17-04-2015 TRAN_AM(2015)554816 PE 554.816v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/02305

  AMENDMENTS 1 - 19 - Draft opinion - on procedures and practices regarding Commissioner hearings, lessons to be taken from the 2014 process

20-03-2015 TRAN_AM(2015)552013 PE 552.013v01-00
TRAN

Michael CRAMER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/02758