Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi (inklużi emendi baġitarji). Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  AMENDMENTS 10 - 74 - Draft opinion - Promotion of Internet connectivity in local communities

16-03-2017 TRAN_AM(2017)600941 PE 600.941v01-00
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/07865

  AMENDMENTS 16 - 60 - Draft report - Safety rules and standards for passenger ships

14-03-2017 TRAN_AM(2017)601014 PE 601.014v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/06750

  AMENDMENTS 10 - 33 - Draft opinion - Financial rules applicable to the general budget of the Union

13-03-2017 TRAN_AM(2017)601013 PE 601.013v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/07925

  AMENDMENTS 23 - 86 - Draft report - Registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States of the Community and amending Directive 2010/65/EU of the European Parliament and of the Council on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States

10-03-2017 TRAN_AM(2017)600951 PE 600.951v01-00
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/06753

EMENDI 13 - 31 - Abbozz ta' rapport - Sistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri f'servizz regolari u emenda tad-Direttiva 2009/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontroll tal-Istat tal-Port u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 1999/35/KE

10-03-2017 TRAN_AM(2017)601069 PE 601.069v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/06755

  AMENDMENTS 1 - 152 - Draft opinion - European Agenda for the collaborative economy

09-03-2017 TRAN_AM(2017)601112 PE 601.112v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/08944

  AMENDMENTS 1 - 110 - Draft opinion - on Digitising European industry

08-03-2017 TRAN_AM(2017)601051 PE 601.051v01-00
TRAN

Pavel TELIČKA

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/08289

  AMENDMENTS 1 - 78 - Draft opinion - Internet connectivity for growth, competitiveness and cohesion: European gigabit society and 5G

08-03-2017 TRAN_AM(2017)601074 PE 601.074v01-00
TRAN

Kosma ZŁOTOWSKI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/08473

  AMENDMENTS 1 - 58 - Draft opinion - European standards - implementation of Regulation (EU) No 1025/2012

07-03-2017 TRAN_AM(2017)601050 PE 601.050v01-00
TRAN

Pavel TELIČKA

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/08303

  AMENDMENTS 31 - 370 - Draft opinion - on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States as regards the accessibility requirements for products and services

13-02-2017 TRAN_AM(2017)599676 PE 599.676v01-00
TRAN

Keith TAYLOR

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05288