Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi (inklużi emendi baġitarji). Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  AMENDMENTS 1 - 84 - Draft opinion - Annual report on EU Competition Policy

17-10-2016 TRAN_AM(2016)589285 PE 589.285v02-00
TRAN

Jacqueline FOSTER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/06915

  AMENDMENTS 73 - 252 - Draft report - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directive 96/50/EC and Council Directive 91/672/EEC

17-10-2016 TRAN_AM(2016)592172 PE 592.172v02-00
TRAN

Gesine MEISSNER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05827

  AMENDMENTS 1 - 82 - Draft opinion - on annual report on financial activities of the EIB

17-10-2016 TRAN_AM(2016)592188 PE 592.188v01-00
TRAN

Bogusław LIBERADZKI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/06914

  AMENDMENTS 1 - 335 - Draft report - On an Aviation Strategy for Europe

13-10-2016 TRAN_AM(2016)592169 PE 592.169v01-00
TRAN

Pavel TELIČKA

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/06309

  AMENDMENTS 1 - 93 - Draft opinion - Civil Law Rules on Robotic

07-10-2016 TRAN_AM(2016)592071 PE 592.071v01-00
TRAN

Georg MAYER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/07784

  AMENDMENTS 70 - 401 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

20-09-2016 TRAN_AM(2016)589270 PE 589.270v01-00
TRAN

Karima DELLI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05641

  AMENDMENTS 402 - 542 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

20-09-2016 TRAN_AM(2016)589313 PE 589.313v01-00
TRAN

Karima DELLI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05641

  AMENDMENTS 1 - 74 - Draft opinion - The role of fisheries-related tourism in the diversification of fisheries

14-09-2016 TRAN_AM(2016)589233 PE 589.233v01-00
TRAN

István UJHELYI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05934

EMENDI 1 - 90 - Abbozz ta' opinjoni - Ninvestu f'impjiegi u tkabbir - nimmassimizzaw il-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej evalwazzjoni tar-rapport skont l-Artikolu 16(3) tas-CPR

13-09-2016 TRAN_AM(2016)589177 PE 589.177v01-00
TRAN

Kosma ZŁOTOWSKI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/07121

  AMENDMENTS 1 - 71 - Draft opinion - on the report on the application of Council Directive 2004/113/EC implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services

12-09-2016 TRAN_AM(2016)589139 PE 589.139v01-00
TRAN

Jens NILSSON

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05526