Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi (inklużi emendi baġitarji). Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  AMENDMENTS 1 - 141 - Draft report - Europe on the Move: an agenda for the future of mobility in the EU

09-04-2018 TRAN_AM(2018)618058 PE 618.058v02-00
TRAN

István UJHELYI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/11552

  AMENDMENTS 4 - 15 - Draft report - Common rules for the operation of air services in the Community

04-04-2018 TRAN_AM(2018)618315 PE 618.315v02-00
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/08880

  AMENDMENTS 56 - 348 - Draft report - Rail passengers' rights and obligations (recast)

03-04-2018 TRAN_AM(2018)619398 PE 619.398v01-00
TRAN

Bogusław LIBERADZKI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/11122

  AMENDMENTS 349 - 637 - Draft report - Rail passengers' rights and obligations (recast)

03-04-2018 TRAN_AM(2018)619400 PE 619.400v01-00
TRAN

Bogusław LIBERADZKI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/11122

  AMENDMENTS 1 - 54 - Draft opinion - Cohesion Policy and thematic objective ‘promoting sustainable transport and removing bottlenecks in key network infrastructures’ - Article 9(7) of the Common Provisions Regulation

01-03-2018 TRAN_AM(2018)616841 PE 616.841v02-00
TRAN

Kosma ZŁOTOWSKI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/11795

  AMENDMENTS 485 - Draft report - on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures

01-03-2018 TRAN_AM(2018)618188 PE 618.188v02-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/10069

  AMENDMENTS 43 - 235 - Draft report - Amending Regulation (EC) No 561/2006 as regards minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods and Regulation (EU) 165/2014 as regards positioning by means of tachographs

27-02-2018 TRAN_AM(2018)618187 PE 618.187v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/10101

  AMENDMENTS 236 - 494 - Draft report - Amending Regulation (EC) No 561/2006 as regards on minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods and Regulation (EU) 165/2014 as regards positioning by means of tachographs

27-02-2018 TRAN_AM(2018)618309 PE 618.309v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/10101

  AMENDMENTS 15 - 81 - Draft report - Use of vehicles hired without drivers for the carriage of goods by road

23-02-2018 TRAN_AM(2018)615518 PE 615.518v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/10094

  AMENDMENTS 79 - 305 - Draft report - Charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures

23-02-2018 TRAN_AM(2018)615519 PE 615.519v01-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/10069