Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi. Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

EMENDI 1 - 81 - Abbozz ta' opinjoni - Rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati rigward il-Ftehim dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (TiSA)

12-11-2015 TRAN_AM(2015)571700 PE 571.700v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/04550

EMENDI 1 - 94 - Abbozz ta' opinjoni - Lejn Att dwar is-Suq Uniku Diġitali

23-09-2015 TRAN_AM(2015)567771 PE 567.771v02-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/03920

EMENDI 1 - 104 - Abbozz ta' opinjoni - Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni

21-09-2015 TRAN_AM(2015)567741 PE 567.741v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/03651

  AMENDMENTS 12 - 43 - Draft opinion - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Union Code on Visas (Visa Code)

15-09-2015 TRAN_AM(2015)560595 PE 560.595v02-00
TRAN

István UJHELYI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/03173

  AMENDMENTS 2 - 16 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a touring visa and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 562/2006 and (EC) No 767/2008

09-09-2015 TRAN_AM(2015)567623 PE 567.623v01-00
TRAN

István UJHELYI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/03172

  AMENDMENTS 1 - 52 - Draft opinion - General budget of the European Union in the financial year 2016 - all sections

06-08-2015 TRAN_AM(2015)565054 PE 565.054v02-00
TRAN

Massimiliano SALINI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/03705

  AMENDMENTS 1 - 153 - Draft report - on safe use of remotely piloted aircraft systems (RPAS), commonly known as unmanned aerial vehicles (UAVs), in the field of civil aviation

24-07-2015 TRAN_AM(2015)565046 PE 565.046v01-00
TRAN

Jacqueline FOSTER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/02303

  AMENDMENTS 1 - 47 - Draft opinion - on the towards a new international climate agreement in Paris

14-07-2015 TRAN_AM(2015)560681 PE 560.681v02-00
TRAN

Bas EICKHOUT

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/03302

  AMENDMENTS 410 - 712 - Draft report - Proposal for a regulation establishing a framework on market access to port services and financial transparency of ports

10-07-2015 TRAN_AM(2015)560894 PE 560.894v02-00
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/00167

  AMENDMENTS 99 - 409 - Draft report - Proposal for a regulation establishing a framework on market access to port services and financial transparency of ports

02-07-2015 TRAN_AM(2015)557328 PE 557.328v01-00
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/00167