Emendi

Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi. Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

EMENDI 1 - 16 - Abbozz ta' rakkomandazzjoni għat-tieni qari - dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-għan li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' regoli u proċeduri fir-rigward tal-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju f’ajruporti tal-Unjoni fi ħdan l-Approċċ Bilanċjat u li jħassar id-Direttiva 2002/30/KE

Data : 03-04-2014

Referenza :

TRAN_AM(2014)532357 PE 532.357v01-00
TRAN

Jörg LEICHTFRIED

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/7/15290

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

EMENDI 1 - Abbozz ta' opinjoni - dwar il-Kwittanza 2012: Impriża Konġunta SESAR għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta' ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru

Data : 30-01-2014

Referenza :

TRAN_AM(2014)528083 PE 528.083v01-00
TRAN

Michel DANTIN

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/7/14312

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

EMENDI 1 - 3 - Abbozz ta' opinjoni - dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2012

Data : 29-01-2014

Referenza :

TRAN_AM(2014)527840 PE 527.840v01-00
TRAN

Michel DANTIN

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/7/14196

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

EMENDI 1 - 3 - Abbozz ta' opinjoni - dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2012

Data : 29-01-2014

Referenza :

TRAN_AM(2014)528060 PE 528.060v01-00
TRAN

Michel DANTIN

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/7/13889

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

EMENDI 1 - 2 - Abbozz ta' opinjoni - dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) għas-sena finanzjarja 2012

Data : 29-01-2014

Referenza :

TRAN_AM(2014)528078 PE 528.078v01-00
TRAN

Michel DANTIN

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/7/13887

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

EMENDI 1 - 8 - Abbozz ta' opinjoni - dwar il-Kwittanza 2012: baġit ġenerali tal-UE, il-Kummissjoni Ewropea

Data : 28-01-2014

Referenza :

TRAN_AM(2014)528049 PE 528.049v01-00
TRAN

Oldřich VLASÁK

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/7/13872

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

EMENDI 4 - 16 - Abbozz ta' rapport - li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 718/1999 dwar il-politika ta' kapaċità tal-flotta tal-Komunità biex tippromwovi t-trasport bil-passaġġi fuq l-ilma interni

Data : 15-01-2014

Referenza :

TRAN_AM(2014)524813 PE 524.813v01-00
TRAN

Corien WORTMANN-KOOL

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/7/13791

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

EMENDI 11 - 21 - Abbozz ta' rapport - li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni u li tħassar id-Direttiva 2006/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Data : 15-01-2014

Referenza :

TRAN_AM(2014)526381 PE 526.381v01-00
TRAN

Corien WORTMANN-KOOL

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/7/13794

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

EMENDI 77 - 256 - Abbozz ta’ opinjoni - dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-vjaġġi kollox kompriż (package travel) u arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti, li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004, id-Direttiva 2011/83/UE u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/314/KEE

Data : 20-12-2013

Referenza :

TRAN_AM(2013)526087 PE 526.087v01-00
TRAN

Bogusław LIBERADZKI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/7/13319

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

EMENDI 10 - 72 - Abbozz ta' opinjoni - dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità, fid-dawl tal-implimentazzjoni sal-2020 ta' ftehim internazzjonali li japplika miżura globali unika bbażata fuq is-suq għal emissjonijiet tal-avjazzjoni internazzjonali

Data : 19-12-2013

Referenza :

TRAN_AM(2013)526090 PE 526.090v01-00
TRAN

Mathieu GROSCH

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/7/14383

Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Kelmtejn ta' merħba
 
 

Merħba bik fis-sit tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Hawnhekk issib tagħrif dwar il-Kumitat tagħna, il-Membri tiegħu u x-xogħol li nagħmlu. Għandi l-unur li nservi bħala l-president ta' Kumitat fost l-aktar bieżla u importanti tal-Parlament Ewropew.
 
Il-Kumitat tagħna huwa wieħed li jfassal il-liġijiet fil-proċedura ta' kodeċiżjoni, u għandu bosta snin esperjenza ta' ħidma mal-Istati Membri, minħabba li huwa sieħeb ugwali fit-tfassil tal-leġiżlazzjoni dwar it-trasport, tal-politika dwar it-turiżmu u tal-politiki marbuta mas-servizzi postali.
 
It-trasport huwa parti stabbilita ta' ħajjitna ta' kuljum. Huwa importanti, mhux biss biex iwassal l-oġġetti u s-servizzi lill-indistrija u l-kummerċ, imma wkoll biex iġorr lin-nies minn djarhom sax-xogħol, sal-iskola jew f'xi vaganza tant mistennija. Bla trasport, is-soċjetà tieqaf ħesrem, il-kummerċ jikkrolla u nitilfu din l-interkonnessjoni kruċjali. Ilkoll għandha bżonn it-trasport f'ħajjitna ta' kuljum. Il-Kumitat tiegħi dawn il-fatti ilu li għarafhom u ħadem biex jiżgura li, fi ħdan l-Unjoni Ewropea, nisfruttaw il-potenzjal kollu tat-trasport, mhux biss għas-sostenibbiltà ekonomika u soċjali imma wkoll, u bl-istess importanza, għas-sostenibbiltà ambjentali. 
 
Nemmnu li t-trasport, ikun xi jkun il-mod partikolari, lis-soċjetà jagħtiha valur miżjud, u kulħadd għandu jkollu aċċess għalih. 
 
Brian Simpson