Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi. Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  AMENDMENTS 2 - 17 - Draft report - on the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council facilitating cross-border exchange of information on road safety related to traffic offences

10-11-2014 TRAN_AM(2014)541591 PE 541.591v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/00877

EMENDI 1 - 26 - Abbozz ta' opinjoni - dwar il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015- it-taqsimiet kollha

19-08-2014 TRAN_AM(2014)537285 PE 537.285v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/00607