Abbozzi ta’ opinjonijiet


L-abbozz ta opinjoni huwa dokument imħejji mill-Membru li jkun inħatar rapporteur għal opinjoni, u li jiġi ppreżentat lill-kumitat għal opinjoni biex dan possibbilment jemendah, u wara jagħmel votazzjoni dwaru.
Fil-każ ta’ rapporti leġiżlattivi, l-abbozzi ta’ opinjonijiet jieħdu l-forma ta emendi għall-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni, akkumpanjati – fejn dan ikun f’loku – minn ġustifikazzjonijiet qosra. Fil-każ ta’ rapporti mhux leġiżlattivi, l-abbozzi ta’ opinjonijiet jieħdu l-forma ta suġġerimenti li, jekk jiġu adottati, jingħaddu lill-kumitat responsabbli għat-tfassil tar-rapport biex jiġu inklużi fih. Din il-paġna turi l-abbozzi ta opinjonijiet qabel ma l-kumitat għal opinjoni jagħmel votazzjoni dwarhom.
Uża l-funzjoni ta tiftix għall-abbozzi ta opinjonijiet kollha disponibbli.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies

08-11-2019 TRAN_PA(2019)643066 PE643.066v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 12-12-2019

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Shift2Rail għas-sena finanzjarja 2018

06-11-2019 TRAN_PA(2019)643062 PE643.062v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 12-12-2019

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) għas-sena finanzjarja 2018

06-11-2019 TRAN_PA(2019)643064 PE643.064v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 12-12-2019

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) għas-sena finanzjarja 2018

05-11-2019 TRAN_PA(2019)642920 PE642.920v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 12-12-2019

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2018

05-11-2019 TRAN_PA(2019)642922 PE642.922v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 12-12-2019

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2018

05-11-2019 TRAN_PA(2019)642924 PE642.924v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 12-12-2019

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018

05-11-2019 TRAN_PA(2019)642926 PE642.926v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 12-12-2019

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020

26-07-2019 TRAN_PA(2019)639932 PE639.932v01-00
TRAN

Daniel FREUND

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 09-09-2019