Abbozzi ta’ rapporti


Il-Kumitati jistgħu jintalbu jabbozzaw rapport fuq kwistjonijiet leġislattivi u mhux leġislattivi. Normalment, il-kumitat jintalab jabbozza rapport fuq kwistjoni partikolari, meta din ikollha x’taqsam ma’ qasam politiku li huwa jkun kompetenti għalih. Madankollu, f’ċerti ċirkostanzi, kumitat jista’ jagħmel rapport fuq inizjattiva tiegħu stess. Għal kull rapport, jintgħażel rapporteur li jkun responsabbli għall-abbozzar tar-rapport minn fost il-membri tal-kumitat. Ladarba jkun inkiteb abbozz ta' rapport, dan jiġi ppreżentat u diskuss fil-laqgħat tal-kumitati, u jekk ikunu jixtiequ, il-Membri jistgħu jipproponu emendi. F'din il-paġna tista' ssib l-abbozzi tar-rapporti qabel jiġu emendati.
Għall-abbozzi tar-rapporti kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' regoli komuni għal ċerti tipi ta' trasport ikkombinat tal-merkanzija bejn l-Istati Membri

21-03-2018 TRAN_PR(2018)619311 PE 619.311v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 16-05-2018

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar Ewropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618014 PE 618.014v02-00
TRAN

István UJHELYI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 16-03-2018

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/11552

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-Drittijiet u l-Obbligi tal-Passiġġieri tal-Ferroviji (Riformulazzjoni)

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618100 PE 618.100v01-00
TRAN

Bogusław LIBERADZKI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 27-03-2018

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/11122

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1008/2008 dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru fil-Komunità

26-01-2018 TRAN_PR(2018)606192 PE 606.192v01-00
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 16-03-2018

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/08880

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi

08-01-2018 TRAN_PR(2018)615363 PE 615.363v03-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 20-02-2018

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/10069

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta' rekwiżiti tal-infurzar u li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq

21-12-2017 TRAN_PR(2017)615504 PE 615.504v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 21-02-2018

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/10103

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/1/KE dwar l-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq

20-12-2017 TRAN_PR(2017)615479 PE 615.479v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 21-02-2018

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/10094

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi tqal tal-merkanzija għall-użu ta' ċerti infrastrutturi, fir-rigward ta' ċerti dispożizzjonijiet dwar it-tassazzjoni fuq il-vetturi

20-12-2017 TRAN_PR(2017)615498 PE 615.498v01-00
TRAN

Deirdre CLUNE

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 20-02-2018

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/10067

ABBOZZ TA' RAPPORT li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-manipulazzjoni tal-odometri fil-vetturi motorizzati: reviżjoni tal-qafas legali tal-UE

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615366 PE 615.366v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 07-02-2018

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/09920

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u fil-ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' takografi

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615412 PE 615.412v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 21-02-2018

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/10101