Minuti

Il-minuti jservu bħala sommarju dettaljat tad-diskussjonijiet u tad-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-laqgħat tal-kumitati. Normalment, dawn jiġu adottati fil-bidu ta’ kull laqgħa tal-kumitati. F’din il-paġna għandek issib il-minuti kollha disponibbli għal kull kumitat.
Għall-minuti kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Mode d'affichage des résultats
 

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Monday 1 December 2014

Data : 05-12-2014

Referenza :

TRAN_PV(2014)12-01-1 PE 541.663v01-00
TRAN

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/02003

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Monday 3 November 2014

Data : 20-11-2014

Referenza :

TRAN_PV(2014)11-03-1 PE 541.464v02-00
TRAN

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/01686

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Monday 13 October 2014

Data : 23-10-2014

Referenza :

TRAN_PV(2014)10-13-1 PE 539.622v01-00
TRAN

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/01502

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Tuesday 30 September 2014

Data : 03-10-2014

Referenza :

TRAN_PV(2014)09-30-2 PE 539.540v01-00
TRAN

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

IL-MINUTI - L-Erbgħa, 3 ta' Settembru 2014

Data : 03-09-2014

Referenza :

TRAN_PV(2014)09-03-1 PE 537.325v01-00
TRAN

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/00983

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

IL-MINUTI - It-Tlieta, 22 ta' Lulju 2014

Data : 22-07-2014

Referenza :

TRAN_PV(2014)07-22-4 PE 536.201v01-00
TRAN

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/00747

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

IL-MINUTI - It-Tnejn, 7 ta' Lulju 2014

Data : 08-07-2014

Referenza :

TRAN_PV(2014)07-07-1 PE 536.137v01-00
TRAN
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Kelmtejn ta' merħba
 
 

Merħba bik fis-sit tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu.

Hawnhekk issib informazzjoni dwar il-Membri u l-ħidma tal-Kumitat, li tiegħu ili President mis-7 ta' Lulju 2014.  
 
Fil-kuntest tal-proċeduri ta' kodeċiżjoni, il-Kumitat TRAN huwa sieħeb ungwali mal-Kunsill f'dak li jirrigwarda t-tfassil ta' leġiżlazzjoni fl-oqsma tat-trasport, it-turiżmu u s-servizzi tal-posta.
 
L-għan ta' ħidmitna huwa li niżguraw il-mobbiltà u fl-istess ħin nipproteġu l-klima. Għax it-trasport mhux biss huwa responsabbli għal 24% tal-emissjonijiet tas-CO2 tal-UE, imma l-emissjonijiet minnu żdiedu bi 28% mill-1990 'il hawn. Fl-istess perjodu, l-emissjonijiet mid-djar naqsu b'24%, filwaqt li l-industrija saħansitra rnexxielha tnaqqas l-emissjonijiet tagħha bi 32%. Għaldaqstant, mingħajr bidla fil-mobbiltà, mhux se jirnexxilna nwaqqfu t-tibdil fil-klima.
 
Għandna bżonn infrastruttura effikaċi u affidabbli, regoli ġusti għas-settur tat-trasport kollu kemm hu, l-ogħla standards ta' sikurezza u drittijiet vinkolanti għal kull min jivvjaġġa fl-Ewropa.
 
Dan kollu l-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu ilu li għarfu, u għalhekk jagħmel ħiltu biex jiżgura li fl-Ewropa – lilhinn mill-fruntieri nazzjonali – jkollna mobbiltà nadifa, sikura u għall-but ta' kulħadd.
 
Michael Cramer