Rapporti


Ladarba abbozz ta’ rapport jiġi ppreżentat lill-kumitat, il-Membri jingħataw iċ-ċans li jipproponu emendi qabel ċerta skadenza. Imbagħad, l-emendi jiġu diskussi u jittieħed vot dwarhom fil-kumitat. Ladarba abbozz ta' rapport ikun ġie emendat u għadda mill-votazzjoni finali, isir rapport li mbagħad jiġi ppreżentat fis-seduta plenarja. Din il-paġna turi r-rapporti kif iffinalizzati fil-kumitati.
Għar-rapporti kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

RAPPORT dwar Strateġija tal-Avjazzjoni għall-Ewropa

02-02-2017 A8-0021/2017 PE 589.131v02-00
TRAN

Pavel TELIČKA

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/06309

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • iftaħ il-PDF f'window ġdida
  • iftaħ id-dokument WORD fwindow ġdida
EMENDI
001-003
004-007

RAPPORT dwar il-loġistika fl-UE u t-trasport multimodali fil-kurituri l-ġodda tat-TEN-T

13-12-2016 A8-0384/2016 PE 589.115v02-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05378

RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fin-navigazzjoni interna u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/50/KE u d-Direttiva tal-Kunsill 91/672/KEE

28-11-2016 A8-0338/2016 PE 585.776v04-00
TRAN

Gesine MEISSNER

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/05827