Rapporti


Ladarba abbozz ta’ rapport jiġi ppreżentat lill-kumitat, il-Membri jingħataw iċ-ċans li jipproponu emendi qabel ċerta skadenza. Imbagħad, l-emendi jiġu diskussi u jittieħed vot dwarhom fil-kumitat. Ladarba abbozz ta' rapport ikun ġie emendat u għadda mill-votazzjoni finali, isir rapport li mbagħad jiġi ppreżentat fis-seduta plenarja. Din il-paġna turi r-rapporti kif iffinalizzati fil-kumitati.
Għar-rapporti kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

RAPPORT dwar Strateġija Ewropea dwar Sistemi Kooperattivi ta' Trasport Intelliġenti

26-02-2018 A8-0036/2018 PE 610.712v02-00
TRAN

István UJHELYI

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/09928

RAPPORT dwar Strateġija Ewropea għal Mobilità b'Livell Baxx ta' Emissjonijiet

14-11-2017 A8-0356/2017 PE 602.934v02-00
TRAN

Bas EICKHOUT

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/08794

EMENDI
001-004

RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar servizzi ta' konsenja tal-pakketti transfruntiera

23-10-2017 A8-0315/2017 PE 602.930v03-00
TRAN

Lucy ANDERSON

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/06776

EMENDI
001-094
095-095
096-096

RAPPORT dwar insalvaw il-ħajjiet: insaħħu s-sikurezza tal-karozzi fl-UE

23-10-2017 A8-0330/2017 PE 606.166v02-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/10148