Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2010/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-iskjerament u l-użu operattiv ta' sistemi ta' trasport intelliġenti kooperattivi

2019/2651(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

kumitat responsabbli

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, u dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim fir-Rigward tal-Limitazzjonijiet ta' Żmien fuq l-Arranġamenti għall-Forniment ta' Inġenji tal-Ajru bl-Ekwipaġġ bejn l-Istati Uniti tal-Amerka, l-Unjoni Ewropea, l-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja

2019/0126(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
TRAN

kumitat responsabbli

Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tagħti s-setgħa lill-Italja biex tinnegozja u tikkonkludi ftehim mal-Iżvizzera li jawtorizza operazzjonijiet ta' kabotaġġ matul il-forniment ta' servizzi internazzjonali tat-trasport tal-passiġġieri bil-kowċ u x-xarabank fir-reġjuni tal-fruntiera bejn iż-żewġ pajjiżi

2019/0108(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
TRAN

kumitat responsabbli

Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li l-Ġermanja tingħata s-setgħa li temenda l-ftehim bilaterali eżistenti tagħha dwar it-trasport bit-triq mal-Iżvizzera bil-għan li tawtorizza l-operazzjonijiet ta' kabotaġġ waqt is-servizzi internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-passiġġieri bil-kowċ u bix-xarabank fir-reġjuni tal-fruntiera bejn iż-żewġ pajjiżi

2019/0107(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
TRAN

kumitat responsabbli

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Korea dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru

2019/0044(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
TRAN

kumitat responsabbli

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar is-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili

2018/0155(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
TRAN

kumitat responsabbli

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika taċ-Ċina dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru

2018/0147(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
TRAN

kumitat responsabbli

Sistema ta' ċertifikazzjoni tal-Unjoni għal apparat ta' kontroll tas-sigurtà tal-avjazzjoni

2016/0236(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
TRAN IMCO

kumitat responsabbli

Il-konklużjoni ta' ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu tal-Bangladesh dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru

2015/0188(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
TRAN

kumitat responsabbli

Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Moldova biex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja mal-UE

2015/0035(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
TRAN

kumitat responsabbli