Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet 3/2018 - L-Ombudsman Ewropew

2018/2229(GBD) Immaniġġjar tal-baġit: trasferiment, approprjazzjonijiet trasferiti għall-baġit li jmiss
BUDG

kumitat responsabbli

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet Nru 1/2018 - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

2018/2228(GBD) Immaniġġjar tal-baġit: trasferiment, approprjazzjonijiet trasferiti għall-baġit li jmiss
BUDG

kumitat responsabbli

L-istabbiliment taċ-Ċentru Ewropew ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni

2018/0328(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
ITRE

kumitat responsabbli

Twaqqif tal-bidliet staġonali fil-ħin

2018/0332(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
TRAN

kumitat responsabbli

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 2/2018 - Il-Kumitat tar-Reġjuni

2018/2227(GBD) Immaniġġjar tal-baġit: trasferiment, approprjazzjonijiet trasferiti għall-baġit li jmiss
BUDG

kumitat responsabbli

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-10/C/18 - Il-Qorti tal-Awdituri

2018/2226(GBD) Immaniġġjar tal-baġit: trasferiment, approprjazzjonijiet trasferiti għall-baġit li jmiss
BUDG

kumitat responsabbli

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 20/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni

2018/2224(GBD) Immaniġġjar tal-baġit: trasferiment, approprjazzjonijiet trasferiti għall-baġit li jmiss
BUDG

kumitat responsabbli

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 21/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni

2018/2225(GBD) Immaniġġjar tal-baġit: trasferiment, approprjazzjonijiet trasferiti għall-baġit li jmiss
BUDG

kumitat responsabbli

Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni mill-Portugall - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel

2018/2223(BUD) Proċedura baġitarja
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

kumitat responsabbli

Aġġustament tal-prefinanzjament annwali għas-snin mill-2021 sal-2023

2018/0322(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
REGI

kumitat responsabbli