Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni li tissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sistemi applikabbli għall-valutazzjoni u għall-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-kittijiet ta' balavostri u tal-kittijiet ta' ringieli balavostri maħsuba biex jintużaw f'xogħlijiet tal-bini unikament biex jipprevjenu l-waqgħat u mhux sottomessi għal tagħbijiet vertikali mill-istruttura

2019/2660(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
IMCO

kumitat responsabbli

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet INFO 01/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni

2018/2242(GBD) Immaniġġjar tal-baġit: trasferiment, approprjazzjonijiet trasferiti għall-baġit li jmiss
BUDG

kumitat responsabbli

It-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prekursuri tal-isplussivi

2018/0103(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
LIBE

[S&D]

kumitat responsabbli

Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 3/2017 – SEAE

2017/2267(GBD) Immaniġġjar tal-baġit: trasferiment, approprjazzjonijiet trasferiti għall-baġit li jmiss
BUDG

kumitat responsabbli

Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 8/2016 - Il-Kumitat tar-Reġjuni

2016/2287(GBD) Immaniġġjar tal-baġit: trasferiment, approprjazzjonijiet trasferiti għall-baġit li jmiss
BUDG

kumitat responsabbli

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet, baġit 2016 - L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)

2016/2207(GBD) Immaniġġjar tal-baġit: trasferiment, approprjazzjonijiet trasferiti għall-baġit li jmiss
BUDG

kumitat responsabbli

Notifika dwar is-sottomissjoni ta' proġett ta' bini (espansjoni tal-uffiċċji) mill-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija

2016/2091(GBD) Immaniġġjar tal-baġit: trasferiment, approprjazzjonijiet trasferiti għall-baġit li jmiss
BUDG

kumitat responsabbli

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet, baġit 2015 - L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)

2015/2333(GBD) Immaniġġjar tal-baġit: trasferiment, approprjazzjonijiet trasferiti għall-baġit li jmiss
BUDG

kumitat responsabbli

Il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta' armi

2015/0269(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
IMCO

[ECR]

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet, baġit 2015 - L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)

2015/2314(GBD) Immaniġġjar tal-baġit: trasferiment, approprjazzjonijiet trasferiti għall-baġit li jmiss
BUDG

kumitat responsabbli