Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-forma ta' finanzjament li mhijiex marbuta mal-kostijiet tal-operazzjonijiet rilevanti

2019/2584(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
REGI

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Ħatra tal-President tal-Awtorità Bankarja Ewropea

2019/0902(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

kumitat responsabbli

Ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

2019/0801(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

kumitat responsabbli

Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni li tissupplimenta d-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward id-determinazzjoni ta' setturi u sottosetturi meqjusa li jinsabu f'riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju għall-perjodu 2021-2030

2019/2585(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
ENVI

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2195 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward tad-definizzjoni tal-iskali standard ta' spejjeż għal kull unità u s-somom f'daqqa għal rimborż tan-nefqa mill-Kummissjoni lill-Istati Membri

2019/2583(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
EMPL

kumitat responsabbli

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 1/2019 - Il-Kumitat tar-Reġjuni

2019/2006(GBD) Immaniġġjar tal-baġit: trasferiment, approprjazzjonijiet trasferiti għall-baġit li jmiss
BUDG

kumitat responsabbli

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' José Manuel Fernandes

2019/2005(IMM) Immunità
JURI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi

2019/2581(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
LIBE ECON

kumitat responsabbli

Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni tal-ħasil tal-platti domestiċi skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1275/2008 u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1016/2010

2019/2578(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
ENVI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/588 fir-rigward tal-possibbiltà li jiġi aġġustat l-għadd medju ta' kuljum ta' tranżazzjonijiet għal sehem meta ċ-ċentru tan-negozjar bl-ogħla fatturat ta' dak is-sehem ikun jinsab barra mill-Unjoni

2019/2579(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
ECON

kumitat responsabbli