Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Règlement délégué de la Commission complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement

2018/2909(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
ECON

kumitat responsabbli

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 1/2018 - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

2018/2253(GBD) Immaniġġjar tal-baġit: trasferiment, approprjazzjonijiet trasferiti għall-baġit li jmiss
BUDG

kumitat responsabbli

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 2/2018 - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

2018/2252(GBD) Immaniġġjar tal-baġit: trasferiment, approprjazzjonijiet trasferiti għall-baġit li jmiss
BUDG

kumitat responsabbli

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-13/A/18 - Il-Qorti tal-Awdituri

2018/2250(GBD) Immaniġġjar tal-baġit: trasferiment, approprjazzjonijiet trasferiti għall-baġit li jmiss
BUDG

kumitat responsabbli

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-12/A/18 - Il-Qorti tal-Awdituri

2018/2249(GBD) Immaniġġjar tal-baġit: trasferiment, approprjazzjonijiet trasferiti għall-baġit li jmiss
BUDG

kumitat responsabbli

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-11/C/18 - Il-Qorti tal-Awdituri

2018/2248(GBD) Immaniġġjar tal-baġit: trasferiment, approprjazzjonijiet trasferiti għall-baġit li jmiss
BUDG

kumitat responsabbli

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen

2018/2247(IMM) Immunità
JURI

kumitat responsabbli

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet INFO 01/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni

2018/2242(GBD) Immaniġġjar tal-baġit: trasferiment, approprjazzjonijiet trasferiti għall-baġit li jmiss
BUDG

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi pjan għall-iskartar għal ċertu sajd demersali fl-ilmijiet tal-Majjistral għall-perjodu 2019-2021

2018/2896(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
PECH

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jispeċifika d-dettalji tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art għal ċertu sajd demersali fil-Baħar tat-Tramuntana għall-perjodu 2019-2021

2018/2895(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
PECH

kumitat responsabbli