Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  DOCUMENTO DE TRABAJO 1 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la conservación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas - OBJETIVOS DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS

24-08-2016 PECH_DT(2016)584005 PE 584.005v03-00
PECH

Gabriel MATO

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE li timplimenta l-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi

13-07-2016 FEMM_DT(2016)585717 PE 585.717v02-00
FEMM

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Dokumenti relatati mal-proċedura 2016/2012(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fir-riċerka dwar is-saħħa mentali u dik klinika

11-07-2016 FEMM_DT(2016)585797 PE 585.797v01-00
FEMM

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Dokumenti relatati mal-proċedura 2016/2096(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 3/2016 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2015): "Il-ġlieda kontra l-ewtrofikazzjoni fil-Baħar Baltiku: tinħtieġ azzjoni ulterjuri u aktar effettiva"

07-07-2016 CONT_DT(2016)583946 PE 583.946v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors’ Special Report No 8/2016 (2015 Discharge): “Rail freight transport performance in the EU: still not on the right track”

06-07-2016 CONT_DT(2016)583878 PE 583.878v01-00
CONT

Marian-Jean MARINESCU

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar id-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw il-kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE 585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/0287(COD)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar il-ħtieġa ta' strateġija tal-Unjoni Ewropea biex jitwaqqfu u jiġu evitati d-differenzi bejn il-pensjonijiet tan-nisa u tal-irġiel

23-06-2016 FEMM_DT(2016)584177 PE 584.177v01-00
FEMM

Constance LE GRIP

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 11/2016 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2015): "Tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva fl-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja: progress limitat f’kuntest diffiċli"

20-06-2016 CONT_DT(2016)583945 PE 583.945v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  WORKING DOCUMENT on European Deposit Insurance Scheme (EDIS)

16-06-2016 ECON_DT(2016)585423 PE 585.423v01-00
ECON

Esther de LANGE

DOKUMENT TA' ĦIDMA Rapport Speċjali Nru 4/2016 tal-QEA (Kwittanza 2015): Jeħtieġ li l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija jimmodifika l-mekkaniżmi operazzjonali tiegħu u l-elementi tat-tfassil tiegħu biex jikseb l-impatt mistenni

15-06-2016 CONT_DT(2016)580540 PE 580.540v01-00
CONT

Dennis de JONG