Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  DOCUMENT DE TRAVAIL sur le Rapport spécial 14/2016 de la Cour des comptes européenne : Initiatives et soutien financier de l’UE en faveur de l’intégration des Roms : malgré des progrès notables ces dix dernières années, des efforts supplémentaires restent nécessaires sur le terrain

28-09-2016 CONT_DT(2016)589414 PE 589.414v01-00
CONT

Younous OMARJEE

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 9/2016 (2015 Discharge): EU external migration spending in Southern Mediterranean and Eastern Neighbourhood countries until 2014

27-09-2016 CONT_DT(2016)589417 PE 589.417v01-00
CONT

Iris HOFFMANN, Marian-Jean MARINESCU

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar il-ġestjoni tal-flotot tas-sajd fir-reġjuni ultraperiferiċi

14-09-2016 PECH_DT(2016)589246 PE 589.246v01-00
PECH

Ulrike RODUST

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar Rapport Speċjali Nru 15/2016 tal-QEA (Kwittanza 2015): Il-Kummissjoni rnexxielha tiġġestixxi b'mod effikaċi l-għajnuna umanitarja mogħtija lill-popolazzjonijiet milquta minn konflitti fir-reġjun tal-Lagi l-Kbar Afrikani?

09-09-2016 CONT_DT(2016)585728 PE 585.728v01-00
CONT

Miroslav POCHE

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2017

30-08-2016 BUDG_DT(2016)587665 PE 587.665v01-00
BUDG

Jens GEIER, Indrek TARAND

Dokumenti relatati fid-dossier BUDG/8/06195

Dokumenti relatati mal-proċedura 2016/2047(BUD)

DOKUMENT TA' ĦIDMA 1 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni ta' ekosistemi tal-baħar permezz ta' miżuri tekniċi – L-OBJETTIVI TAL-MIŻURI TEKNIĊI

24-08-2016 PECH_DT(2016)584005 PE 584.005v03-00
PECH

Gabriel MATO

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE li timplimenta l-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi

13-07-2016 FEMM_DT(2016)585717 PE 585.717v02-00
FEMM

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Dokumenti relatati mal-proċedura 2016/2012(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fir-riċerka dwar is-saħħa mentali u dik klinika

11-07-2016 FEMM_DT(2016)585797 PE 585.797v01-00
FEMM

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Dokumenti relatati fid-dossier FEMM/8/06684

Dokumenti relatati mal-proċedura 2016/2096(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 3/2016 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2015): "Il-ġlieda kontra l-ewtrofikazzjoni fil-Baħar Baltiku: tinħtieġ azzjoni ulterjuri u aktar effettiva"

07-07-2016 CONT_DT(2016)583946 PE 583.946v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 8/2016 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2015): ''It-trasport ferrovjarju tal-merkanzija fl-UE: għadu mhux fit-triq it-tajba''

06-07-2016 CONT_DT(2016)583878 PE 583.878v01-00
CONT

Marian-Jean MARINESCU