Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 24/2016 (Discharge 2015): More efforts needed to enforce compliance with and raise awareness of State aid rules in cohesion policy

28-03-2017 CONT_DT(2017)601153 PE 601.153v03-00
CONT

Nedzhmi ALI

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 36/2016 tal-QEA (Kwittanza 2016): Valutazzjoni tal-arranġamenti għall-għeluq tal-programmi tal-koeżjoni u tal-iżvilupp rurali għall-2007-2013

06-03-2017 CONT_DT(2017)599802 PE 599.802v03-00
CONT

Bogusław LIBERADZKI

  WORKING DOCUMENT on Pilot projects and Preparatory actions in budget 2017 and 2018

03-03-2017 BUDG_DT(2017)600950 PE 600.950v01-00
BUDG

 

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-impatt tal-kummerċ internazzjonali u l-politiki kummerċjali tal-UE fuq il-katini ta' valur mondjali

02-03-2017 INTA_DT(2017)599772 PE 599.772v01-00
INTA

Maria ARENA

Dokumenti relatati mal-proċedura 2016/2301(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar Rapport Speċjali Nru 34/2016 tal-QEA (Kwittanza 2016): Il-Ġlieda kontra l-Ħela tal-Ikel: opportunità għall-UE sabiex ittejjeb l-effiċjenza fir-riżorsi tal-katina tal-provvista tal-ikel

21-02-2017 CONT_DT(2017)599745 PE 599.745v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar Rapport speċjali Nru 31/2016 (kwittanza 2016): L-infiq ta' mill-inqas euro minn kull ħamsa mill-baġit tal-UE għall-azzjoni klimatika: ħidma ambizzjuża fil-proċess, iżda f'riskju serju li ma tiġix konkluża

14-02-2017 CONT_DT(2017)594176 PE 594.176v03-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 29/2016 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2016): Il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku - Bidu tajjeb iżda jenħtieġ aktar titjib

14-02-2017 CONT_DT(2017)599709 PE 599.709v02-00
CONT

Marco VALLI

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 32/2016 tal-QEA (Kwittanza 2016): Assistenza mill-UE lill-Ukrajna

09-02-2017 CONT_DT(2017)595718 PE 595.718v01-00
CONT

Joachim ZELLER

  WORKING DOCUMENT on digital democracy in the European Union: opportunities and challenges

30-01-2017 AFCO_DT(2017)580510 PE 580.510v04-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Dokumenti relatati fid-dossier AFCO/8/05507

Dokumenti relatati mal-proċedura 2016/2008(INI)

  WORKING DOCUMENT on the proposed mid term revision of the EIB external lending mandate (ELM) (COM(2016)0583) and amendment of the Guarantee fund for external actions (GFEA) (COM(2016)0582)

24-01-2017 BUDG_DT(2017)597628 PE 597.628v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenti relatati fid-dossier BUDG/8/07896

Dokumenti relatati mal-proċedura 2016/0275(COD)