Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  DOCUMENT DE TRAVAIL sur la prévention de la radicalisation et du recrutement des citoyens européens par des organisations terroristes

27-05-2015 LIBE_DT(2015)551968 PE 551.968v01-00
LIBE

Rachida DATI

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 3/2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2014): Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE: l-ewwel passi ttieħdu iżda hemm riskji ta' implimentazzjoni aktar 'il quddiem

07-05-2015 CONT_DT(2015)551998 PE 551.998v03-00
CONT

Karin KADENBACH

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 4/2015 (Kwittanza 2014): Assistenza teknika: x'kontribut tat għall-agrikoltura u l-iżvilupp rurali?

29-04-2015 CONT_DT(2015)554863 PE 554.863v01-00
CONT

Karin KADENBACH

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-iżvilupp ta’ industrija Ewropea sostenibbli tal-metalli komuni

27-04-2015 ITRE_DT(2015)552082 PE 552.082v01-00
ITRE

Edouard MARTIN

Dokumenti relatati fid-dossier ITRE/8/02154

Dokumenti relatati mal-proċedura 2014/2211(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-rapport ta' implimentazzjoni rigward ir-Regolament dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

27-04-2015 AFCO_DT(2015)554924 PE 554.924v02-00
AFCO

György SCHÖPFLIN

Dokumenti relatati fid-dossier AFCO/8/02357

Dokumenti relatati mal-proċedura 2014/2257(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-użu sikur ta' sistemi ta' inġenji tal-ajru ppilotati mill-bogħod (RPAS), magħrufa aktar bħala vetturi tal-ajru mingħajr ekwipaġġ (UAVs) fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili

15-04-2015 TRAN_DT(2015)554842 PE 554.842v01-00
TRAN

Jacqueline FOSTER

Dokumenti relatati mal-proċedura 2014/2243(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 1/2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2014) Trasport minn Passaġġi fuq l-Ilma Interni fl-Ewropa: L-ebda titjib sinifikanti fis-sehem modali u fil-kundizzjonijiet ta' navigabbiltà mill-2001 'il hawn

14-04-2015 CONT_DT(2015)549255 PE 549.255v01-00
CONT

Andrey NOVAKOV

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 22/2014 (Kwittanza 2014): Inżommu l-ispejjeż tal-għotjiet għal proġetti tal-iżvilupp rurali ffinanzjati mill-UE taħt kontroll

01-04-2015 CONT_DT(2015)546587 PE 546.587v02-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

DOKUMENT TA' ĦIDMA on the European Court of Auditors’ Special Report No 24/2014 (2014 Discharge): Is EU support for preventing and restoring damage to forests caused by fire and natural disasters well managed?

01-04-2015 CONT_DT(2015)549295 PE 549.295v01-00
CONT

Joachim ZELLER

  WORKING DOCUMENT Activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (recast)

01-04-2015 ECON_DT(2015)554712 PE 554.712v02-00
ECON

Brian HAYES

Dokumenti relatati mal-proċedura 2014/0091(COD)