Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali - Tabella ta' Valutazzjoni dwar id-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali

09-02-2016 LIBE_DT(2016)575273 PE 575.273v02-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Dokumenti relatati fid-dossier LIBE/8/04625

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2254(INL)

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors' Special Report No 20/2015 (2014 Discharge): "The cost-effectiveness of EU Rural Development support for non-productive investments in agriculture"

03-02-2016 CONT_DT(2016)573133 PE 573.133v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-Istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali - Metodi u mekkaniżmi eżistenti

03-02-2016 LIBE_DT(2016)575325 PE 575.325v02-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Dokumenti relatati fid-dossier LIBE/8/04625

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2254(INL)

  WORKING DOCUMENT on a new forward-looking and innovative future strategy on trade and investment

29-01-2016 INTA_DT(2016)571406 PE 571.406v05-00
INTA

 

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2105(INI)

  WORKING DOCUMENT on Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities with special regard to the Concluding Observations of the UN CRPD Committee

29-01-2016 EMPL_DT(2016)576727 PE 576.727v01-00
EMPL

Helga STEVENS

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2258(INI)

IT-TIENI DOKUMENT TA' ĦIDMA il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kumpaniji privati b'responsabilità limitata b'membru uniku

26-01-2016 JURI_DT(2016)575031 PE 575.031v02-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/00431

Dokumenti relatati mal-proċedura 2014/0120(COD)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali – Il-litigazzjoni miċ-ċittadini bħala għodda għall-infurzar privat

26-01-2016 LIBE_DT(2016)575319 PE 575.319v01-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Dokumenti relatati fid-dossier LIBE/8/04625

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2254(INL)

DOKUMENT TA' ĦIDMA su utilizzare l'articolo 2 e la Carta come fondamento per procedure di infrazione

26-01-2016 LIBE_DT(2016)575320 PE 575.320v01-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Dokumenti relatati fid-dossier LIBE/8/04625

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2254(INL)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-Istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali

26-01-2016 LIBE_DT(2016)575321 PE 575.321v01-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Dokumenti relatati fid-dossier LIBE/8/04625

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2254(INL)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali - id-Demokrazija, l-Istat tad-dritt u d-Drittijiet fundamentali fil-valutazzjoni tal-impatt jew il-proċeduri tal-iskrinjar

26-01-2016 LIBE_DT(2016)575323 PE 575.323v01-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Dokumenti relatati fid-dossier LIBE/8/04625

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2254(INL)