Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  DOCUMENT DE TRAVAIL Projet de résolution déposée conformément à l’article 106, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c) sur le projet de Règlement de la Commission modifiant l'annexe II du règlement (CE) nº 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (D048947 – 2017/0000(RPS))

20-09-2017 ENVI_DT(2017)610739 PE 610.739v01-00
ENVI

Jytte GUTELAND, Bas EICKHOUT

  WORKING DOCUMENT Fisheries in Japan - summary

30-08-2017 PECH_DT(2017)609570 PE 609.570v01-00
PECH

 

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2018 (Section III)

28-08-2017 BUDG_DT(2017)609528 PE 609.528v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN, Richard ASHWORTH

Dokumenti relatati mal-proċedura 2017/2044(BUD)

  WORKING DOCUMENT on reform of the European Union’s system of own resources

28-06-2017 BUDG_DT(2017)607844 PE 607.844v01-00
BUDG

Janusz LEWANDOWSKI, Gérard DEPREZ

Dokumenti relatati mal-proċedura 2017/2053(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar "Lejn strateġija kummerċjali diġitali"

23-06-2017 INTA_DT(2017)605981 PE 605.981v02-00
INTA

Marietje SCHAAKE

Dokumenti relatati fid-dossier INTA/8/09922

Dokumenti relatati mal-proċedura 2017/2065(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA Rapport Speċjali Nru 6/2017 tal-QEA: Ir-rispons tal-UE għall-kriżi tar-rifuġjati: l-approċċ 'hotspot' (Kwittanza 2016)

23-06-2017 CONT_DT(2017)604614 PE 604.614v01-00
CONT

Dennis de JONG, Caterina CHINNICI

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 33/2016 tal-QEA (Kwittanza 2015): Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili: il-koordinazzjoni tar-risponsi għal diżastri barra l-UE kienet ġeneralment effettiva

16-06-2017 CONT_DT(2017)597557 PE 597.557v01-00
CONT

Karin KADENBACH

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-adattament ta' numru ta' atti ġuridiċi li jistipulaw l-użu ta' proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE 606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

Dokumenti relatati mal-proċedura 2016/0400(COD)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-rwol il-ġdid tal-korpi ta' ċertifikazzjoni dwar in-nefqa tal-PAK: pass pożittiv lejn mudell ta' awditu uniku iżda b'nuqqasijiet sinifikanti li għandhom jiġu indirizzati

15-06-2017 CONT_DT(2017)605918 PE 605.918v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar Rapport Speċjali Nru 3/2017 tal-QEA (Kwittanza 2016): Assistenza mill-UE lit-Tuneżija

13-06-2017 CONT_DT(2017)604615 PE 604.615v01-00
CONT

Gilles PARGNEAUX