Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 7/2015 (Kwittanza 2014): Il-missjoni tal-pulizija tal-UE fl-Afganistan: riżultati mħallta

21-09-2015 CONT_DT(2015)565175 PE 565.175v02-00
CONT

Jens GEIER

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 2/2015 (Kwittanza 2014): Finanzjament mill-UE ta' impjanti tat-Trattament tal-Ilma Urban Mormi fil-baċin tax-Xmara Danubju: aktar sforzi huma meħtieġa biex l-Istati Membri jingħataw għajnuna sabiex jilħqu l-objettivi tal-UE għall-politika tal-ilma mormi

10-09-2015 CONT_DT(2015)557297 PE 557.297v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati dwar il-Ftehim dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (TiSA)

04-09-2015 INTA_DT(2015)567486 PE 567.486v01-00
INTA

Viviane REDING

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2233(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 8/2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2014) bit-titolu "L-appoġġ finanzjarju tal-UE qed jindirizza l-ħtiġijiet ta' mikroimprendituri b'mod adegwat?"

03-09-2015 CONT_DT(2015)564917 PE 564.917v01-00
CONT

Inés AYALA SENDER

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar Rapport Speċjali Nru 6/2015 tal-QEA (Kwittanza 2014) dwar “L-integrità u l-implimentazzjoni tal-UE ETS”

02-09-2015 CONT_DT(2015)560618 PE 560.618v01-00
CONT

Markus PIEPER

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-Artikolu 80 tat-TFUE – Solidarjetà u qsim ġust ta’ responsabbiltà, inklużi l-obbligi ta’ tfittxija u salvataġġ (Rapport INI dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta’ approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni)

15-07-2015 LIBE_DT(2015)564907 PE 564.907v01-00
LIBE

Roberta METSOLA, Kashetu KYENGE

Dokumenti relatati fid-dossier LIBE/8/03166

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2095(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-Iżvilupp ta' rotot sikuri u legali għall-applikanti għal asil u r-rifuġjati fl-UE, inkluża l-politika ta' risistemazzjoni tal-Unjoni u l-politiki ta' integrazzjoni korrespondenti (rapport INI dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa għal approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni)

15-07-2015 LIBE_DT(2015)564908 PE 564.908v01-00
LIBE

Roberta METSOLA, Kashetu KYENGE

Dokumenti relatati fid-dossier LIBE/8/03166

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2095(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 5/2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2014) L-istrumenti finanzjarji huma għodda ta' suċċess u promettenti fil-qasam tal-iżvilupp rurali?

26-06-2015 CONT_DT(2015)557167 PE 557.167v01-00
CONT

Jens GEIER

  WORKING DOCUMENT on common rules with a view to the application of the external dimension of the CFP, including fisheries agreements

24-06-2015 PECH_DT(2015)560800 PE 560.800v01-00
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2091(INI)

  WORKING DOCUMENT on the Annual Budgetary Procedure 2016 in CULT Committee

23-06-2015 CULT_DT(2015)560900 PE 560.900v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Dokumenti relatati fid-dossier CULT/8/03196

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2074(BUD)