Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  DOCUMENT DE TRAVAIL sur une possible extension de la protection de l’indication géographique de l’Union européenne aux produits non agricoles

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE 546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 19/2014 (2013 Discharge): "EU Pre-accession Assistance to Serbia."

20-01-2015 CONT_DT(2015)541375 PE 541.375v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 21/2014 (2013 Discharge): "EU-funded airport infrastructures."

19-01-2015 CONT_DT(2015)541376 PE 541.376v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors' Special Report No 16/2014 (2013 Discharge): "The effectiveness of blending regional investment facility grants with financial institution loans to support EU external policies"

15-01-2015 CONT_DT(2015)541429 PE 541.429v02-00
CONT

Igor ŠOLTES

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 20/2014 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2013): L-appoġġ taħt il-FEŻR lill-SMEs fil-qasam tal-kummerċ elettroniku kien effettiv?

14-01-2015 CONT_DT(2015)541377 PE 541.377v01-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 18/2014 (Kwittanza 2013): Sistemi ta' evalwazzjoni u ta' monitoraġġ orjentat lejn ir-riżultati, tal-EuropeAid

13-01-2015 CONT_DT(2015)544401 PE 544.401v01-00
CONT

Bart STAES

DOKUMENT TA' ĦIDMA fil-prospettiva tat-tħejjija tal-abbozz ta' rapport dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament lill-Kummissjoni dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP)

09-01-2015 INTA_DT(2015)546593 PE 546.593v01-00
INTA

Bernd LANGE

Dokumenti relatati mal-proċedura 2014/2228(INI)

  WORKING DOCUMENT on the Proposal for a Regulation of the European Parliament on the detailed provisions governing the exercise of the European Parliament's right of inquiry replacing the Decision of the European Parliament, the Council and the Commission of 19 April 1995 (95/167/EC, Euratom, ECSC)

09-01-2015 AFCO_DT(2015)544488 PE 544.488v03-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 17/2014 (Kwittanza 2013): L-inizjattiva taċ-Ċentri ta' Eċċellenza tal-UE tista' tikkontribwixxi b'mod effikaċi għall-mitigazzjoni tar-riskji kimiċi, bijoloġiċi, radjoloġiċi u nukleari minn barra l-UE?

07-01-2015 CONT_DT(2015)541374 PE 541.374v02-00
CONT

Miroslav POCHE

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar is-Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES) biex jirreġistra d-data tad-dħul u l-ħruġ ta’ ċittadini ta’ pajjiż terz li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati Membri tal-UE

06-01-2015 LIBE_DT(2015)544477 PE 544.477v01-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA