Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 23/2014 (2014 Discharge): Errors in rural development spending: what are the causes and how are they being addressed?

27-03-2015 CONT_DT(2015)549447 PE 549.447v02-00
CONT

Miroslav POCHE

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 3/2015 (2014 Discharge): EU Youth Guarantee: first steps taken but implementation risks ahead

26-03-2015 CONT_DT(2015)551998 PE 551.998v02-00
CONT

Karin KADENBACH

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 22/2014 (2013 Discharge): Keeping the costs of EU-financed rural development project grants under control

25-03-2015 CONT_DT(2015)546587 PE 546.587v01-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

DOKUMENT TA' ĦIDMA sur la crise du virus Ebola: les leçons à long terme et les manières de renforcer les systèmes de santé des pays en développement afin de prévenir les crises à l'avenir

13-03-2015 DEVE_DT(2015)551910 PE 551.910v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Dokumenti relatati mal-proċedura 2014/2204(INI)

  WORKING DOCUMENT on pilot projects and preparatory actions in budget 2015 and 2016

11-03-2015 BUDG_DT(2015)551758 PE 551.758v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL, José Manuel FERNANDES

  WORKING DOCUMENT on the Implementation of the 2011 White Paper on Transport: taking stock and the way forward towards sustainable mobility

11-03-2015 TRAN_DT(2015)549451 PE 549.451v02-00
TRAN

Wim van de CAMP

Dokumenti relatati fid-dossier TRAN/8/02476

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2005(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA fuq Rapport dwar l-implimentazzjoni, ir-riżultati u l-evalwazzjoni ġenerali tas-Sena Ewropea 2012 għat-Tixjiħ Attiv u s-Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet

09-03-2015 EMPL_DT(2015)551878 PE 551.878v01-00
EMPL

Eduard KUKAN

DOKUMENT TA' ĦIDMA L-evoluzzjoni tal-baġit tal-Parlament Ewropew wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona - l-ewwel orjentamenti għall-istabbiliment tal-baġit għall-2016

06-03-2015 BUDG_DT(2015)546848 PE 546.848v03-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Dokumenti relatati fid-dossier BUDG/8/02571

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2012(BUD)

DOKUMENT TA' ĦIDMA on Empowering Girls through Education in the EU

06-03-2015 FEMM_DT(2015)549363 PE 549.363v01-00
FEMM

Liliana RODRIGUES

Dokumenti relatati mal-proċedura 2014/2250(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA zu den Empfehlungen an die Kommission zu den Verhandlungen über die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP)

05-03-2015 JURI_DT(2015)551772 PE 551.772v01-00
JURI

Axel VOSS

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/02368

Dokumenti relatati mal-proċedura 2014/2228(INI)