Dokumenti ta’ ħidma

Dokumenti ta’ ħidma

 

Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Iffiltra skont il-kumitat
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on Agencies

Data : 07-04-2014

Referenza :

BUDG_DT(2014)532398 PE 532.398v01-00
BUDG

Jutta HAUG

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar is-salvagwardji proċedurali għat-tfal ssuspettati jew mixlija fi proċedimenti kriminali

Data : 31-03-2014

Referenza :

LIBE_DT(2014)532258 PE 532.258v03-00
LIBE

Carmen ROMERO LÓPEZ

Dokumenti relatati mal-proċedura 2013/0408(COD)

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on Fact Finding Mission to Greece from 18 to 20 September 2013, concerning waste management in Attica, Peloponnese, Thesprotia and Corfu

Data : 27-03-2014

Referenza :

PETI_DT(2014)529766 PE 529.766v01-00
PETI

 

Dokumenti relatati fid-dossier PETI/7/12500

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar salvagwardji proċedurali għal tfal suspettati jew imputati fi proċedimenti kriminali

Data : 25-03-2014

Referenza :

JURI_DT(2014)532337 PE 532.337v01-00
JURI

Alexandra THEIN

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/7/14674

Dokumenti relatati mal-proċedura 2013/0408(COD)

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-ritorn ta’ oġġetti kulturali mneħħija illegalment mit-territorju ta’ Stat Membru (Riformulazzjoni) (COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162 (COD))

Data : 20-03-2014

Referenza :

CULT_DT(2014)532263 PE 532.263v01-00
CULT

Marie-Christine VERGIAT

Dokumenti relatati fid-dossier CULT/7/12867

Dokumenti relatati mal-proċedura 2013/0162(COD)

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar għajnuna legali proviżorja għal persuni ssuspettati jew mixlija li huma mċaħħda mil-libertà kif ukoll għajnuna legali fi proċedimenti ta’ mandat ta’ arrest Ewropew

Data : 18-03-2014

Referenza :

LIBE_DT(2014)530085 PE 530.085v02-00
LIBE

Cornelis de JONG

Dokumenti relatati mal-proċedura 2013/0409(COD)

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar it-tisħiħ ta’ ċerti aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza u tad-dritt li wieħed ikun preżenti waqt il-proċess fil-proċedimenti kriminali

Data : 17-03-2014

Referenza :

LIBE_DT(2014)530088 PE 530.088v01-00
LIBE

Renate WEBER

Dokumenti relatati mal-proċedura 2013/0407(COD)

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)

Data : 14-03-2014

Referenza :

LIBE_DT(2014)530084 PE 530.084v01-00
LIBE

Axel VOSS

Dokumenti relatati mal-proċedura 2013/0256(COD)

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar proposta ppreżentata mill-Kummissjoni għal regolament tal-Kunsill dwar kundizzjonijiet speċjali għall-kummerċ ma' dawk iż-żoni tar-Repubblika ta' Ċipru li fuqhom il-Gvern tar-Repubblika ta' Ċipru ma jeżerċitax kontroll effettiv

Data : 13-03-2014

Referenza :

INTA_DT(2014)530081 PE 530.081v01-00
INTA

Niccolò RINALDI

Dokumenti relatati mal-proċedura 2004/0148(COD)

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on the modifications proposed by the MFF negotiating team to the MFF Regulation and IIA, as per 13/05/2013

Data : 10-03-2014

Referenza :

BUDG_DT(2014)528100 PE 528.100v01-00
BUDG

Jean-Luc DEHAENE , Ivailo KALFIN

Dokumenti relatati fid-dossier BUDG/7/15023

Dokumenti relatati mal-proċedura 2014/2005(INI)

Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja