Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  WORKING DOCUMENT on EU internal and external funding related to its migration and asylum policy

26-11-2015 LIBE_DT(2015)571741 PE 571.741v02-00
LIBE

Roberta METSOLA, Kashetu KYENGE

Dokumenti relatati fid-dossier LIBE/8/03166

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2095(INI)

  DOCUMENT DE TRAVAIL sur la protection des adultes vulnérables

24-11-2015 JURI_DT(2015)571769 PE 571.769v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report N° 14/2015 (2014 Discharge) on "The ACP Investment Facility: does it provide added-value?"

20-11-2015 CONT_DT(2015)569699 PE 569.699v01-00
CONT

Bart STAES

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 13/2015 (2014 discharge): "EU Support to Timber-Producing Countries under the FLEGT Action Plan"

19-11-2015 CONT_DT(2015)569698 PE 569.698v01-00
CONT

Joachim ZELLER

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 15/2015 (Kwittanza 2014) dwar "Appoġġ għall-Faċilità għall-Enerġija tal-UE għall-enerġija rinnovabbli fl-Afrika tal-Lvant"

18-11-2015 CONT_DT(2015)571492 PE 571.492v01-00
CONT

Benedek JÁVOR

  WORKING DOCUMENT on organised crime and corruption

17-11-2015 LIBE_DT(2015)571740 PE 571.740v01-00
LIBE

Laura FERRARA

  SECOND WORKING DOCUMENT on a proposal for a regulation of the European Parliament on the detailed provisions governing the exercise of the European Parliament’s right of inquiry and replacing Decision 95/167/EC, Euratom, ECSC of the European Parliament, the Council and the Commission of 19 April 1995

17-11-2015 AFCO_DT(2015)571670 PE 571.670v02-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Dokumenti relatati fid-dossier AFCO/8/02422

  WORKING DOCUMENT on poverty: a gender perspective

17-11-2015 FEMM_DT(2015)571751 PE 571.751v01-00
FEMM

Maria ARENA

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2228(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 9/2015 (kwittanza 2014) dwar “Appoġġ mill-UE għall-ġlieda kontra t-tortura u l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt”

13-11-2015 CONT_DT(2015)567743 PE 567.743v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 11/2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2014): Il-ftehimiet ta' Sħubija dwar is-Sajd huma mmaniġġjati tajjeb mill-Kummissjoni?

05-11-2015 CONT_DT(2015)569796 PE 569.796v01-00
CONT

Joachim ZELLER