Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  WORKING DOCUMENT on buildings policy related to the European Medicines Agency and the European Banking Authority

02-02-2018 BUDG_DT(2018)618036 PE 618.036v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 20/2017 tal-QEA (Kwittanza 2017): Strumenti ta' garanzija fuq is-self iffinanzjat mill-UE: inkisbu riżultati pożittivi, iżda jeħtieġ orjentament akbar lejn il-benefiċjarji u koordinazzjoni aħjar mal-iskemi nazzjonali

25-01-2018 CONT_DT(2018)616808 PE 616.808v01-00
CONT

Martina DLABAJOVÁ

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 16/2017 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2016): ''Programmazzjoni tal-Iżvilupp Rurali: jeħtieġ li jkun hemm inqas kumplessità u aktar fokus fuq ir-riżultati''

23-01-2018 CONT_DT(2018)615449 PE 615.449v01-00
CONT

Karin KADENBACH

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 21/2017 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2016): "Ekoloġizzazzjoni: skema ta' appoġġ għall-introjtu aktar kumplessa, li għadha mhix effettiva f'termini ambjentali"

23-01-2018 CONT_DT(2018)615577 PE 615.577v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  WORKING DOCUMENT on on the proposals to amend the European System of Financial Supervisions

23-01-2018 ECON_DT(2018)616735 PE 616.735v01-00
ECON

Burkhard BALZ, Pervenche BERÈS

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar Rapport Speċjali Nru 13/2017 tal-QEA (Kwittanza 2016): Sistema Ewropea unika tal-ġestjoni tat-traffiku ferrovjarju: l-għażla politika qatt se ssir realtà?

22-01-2018 CONT_DT(2018)615420 PE 615.420v01-00
CONT

Claudia SCHMIDT

  FIRST WORKING DOCUMENT on The implementation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in the EU institutional framework

22-01-2018 AFCO_DT(2018)613627 PE 613.627v02-00
AFCO

Barbara SPINELLI

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 dwar il-post tas-sede tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

18-01-2018 ENVI_DT(2018)616672 PE 616.672v01-00
ENVI

Giovanni LA VIA

Dokumenti relatati fid-dossier ENVI/8/11697

Dokumenti relatati mal-proċedura 2017/0328(COD)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 18/2017 tal-QEA (Kwittanza 2016): Ajru Uniku Ewropew: il-kultura nbidlet, iżda għad ma hemmx ajru uniku

12-01-2018 CONT_DT(2018)615391 PE 615.391v02-00
CONT

Marian-Jean MARINESCU

  WORKING DOCUMENT on on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a pan-European Personal Pension Product (PEPP) (COM 2017/0343) and the Commission Recommendation on the tax treatment of personal pension products, including the pan-European Personal Pension Product (C 2017/4393)

08-01-2018 ECON_DT(2018)615263 PE 615.263v01-00
ECON

Sophia in 't VELD