Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ “Rapid case review on the implementation of the 5 % reduction of staff posts”

18-04-2018 CONT_DT(2018)620821 PE 620.821v01-00
CONT

Richard ASHWORTH

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar il-viżi umanitarji

05-04-2018 LIBE_DT(2018)619272 PE 619.272v02-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-riintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fuq il-fruntieri mal-fruntieri interni COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)

21-03-2018 LIBE_DT(2018)619098 PE 619.098v01-00
LIBE

Tanja FAJON

Dokumenti relatati fid-dossier LIBE/8/11152

Dokumenti relatati mal-proċedura 2017/0245(COD)

  WORKING DOCUMENT on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for screening of foreign direct investments into the European Union

06-03-2018 INTA_DT(2018)615516 PE 615.516v01-00
INTA

Franck PROUST

Dokumenti relatati fid-dossier INTA/8/11011

Dokumenti relatati mal-proċedura 2017/0224(COD)

  WORKING DOCUMENT on Pilot projects and Preparatory actions in budget 2018 and 2019

05-03-2018 BUDG_DT(2018)618287 PE 618.287v01-00
BUDG

Daniele VIOTTI, Siegfried MUREŞAN

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 15/2017 (kwittanza 2017): Il-kundizzjonalitajiet ex ante u r-riżerva ta' prestazzjoni fil-qasam ta' Koeżjoni: strumenti innovattivi li madankollu għadhom mhumiex effettivi

28-02-2018 CONT_DT(2018)615421 PE 615.421v02-00
CONT

Georgi PIRINSKI

  WORKING DOCUMENT on buildings policy related to the European Medicines Agency and the European Banking Authority

02-02-2018 BUDG_DT(2018)618036 PE 618.036v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 20/2017 tal-QEA (Kwittanza 2017): Strumenti ta' garanzija fuq is-self iffinanzjat mill-UE: inkisbu riżultati pożittivi, iżda jeħtieġ orjentament akbar lejn il-benefiċjarji u koordinazzjoni aħjar mal-iskemi nazzjonali

25-01-2018 CONT_DT(2018)616808 PE 616.808v01-00
CONT

Martina DLABAJOVÁ

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 16/2017 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2016): ''Programmazzjoni tal-Iżvilupp Rurali: jeħtieġ li jkun hemm inqas kumplessità u aktar fokus fuq ir-riżultati''

23-01-2018 CONT_DT(2018)615449 PE 615.449v01-00
CONT

Karin KADENBACH

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 21/2017 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2016): "Ekoloġizzazzjoni: skema ta' appoġġ għall-introjtu aktar kumplessa, li għadha mhix effettiva f'termini ambjentali"

23-01-2018 CONT_DT(2018)615577 PE 615.577v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ