Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 36/2016 (2016 Discharge): An assessment of the arrangements for closure of the 2007-2013 cohesion and rural development programmes

23-02-2017 CONT_DT(2017)599802 PE 599.802v01-00
CONT

Bogusław LIBERADZKI

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 34/2016 (2016 Discharge): Combating Food Waste: an opportunity for the EU to improve the resource-efficiency of the food supply chain

21-02-2017 CONT_DT(2017)599745 PE 599.745v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar Rapport speċjali Nru 31/2016 (kwittanza 2016): L-infiq ta' mill-inqas euro minn kull ħamsa mill-baġit tal-UE għall-azzjoni klimatika: ħidma ambizzjuża fil-proċess, iżda f'riskju serju li ma tiġix konkluża

14-02-2017 CONT_DT(2017)594176 PE 594.176v03-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report N°29/2016 (Discharge 2016) : Single supervisory Mechanism - Good start but further improvements needed

14-02-2017 CONT_DT(2017)599709 PE 599.709v02-00
CONT

Marco VALLI

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 32/2016 tal-QEA (Kwittanza 2016): Assistenza mill-UE lill-Ukrajna

09-02-2017 CONT_DT(2017)595718 PE 595.718v01-00
CONT

Joachim ZELLER

  WORKING DOCUMENT on digital democracy in the European Union: opportunities and challenges

30-01-2017 AFCO_DT(2017)580510 PE 580.510v04-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Dokumenti relatati fid-dossier AFCO/8/05507

Dokumenti relatati mal-proċedura 2016/2008(INI)

  WORKING DOCUMENT on the proposed mid term revision of the EIB external lending mandate (ELM) (COM(2016)0583) and amendment of the Guarantee fund for external actions (GFEA) (COM(2016)0582)

24-01-2017 BUDG_DT(2017)597628 PE 597.628v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenti relatati fid-dossier BUDG/8/07896

Dokumenti relatati mal-proċedura 2016/0275(COD)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 25/2016 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2015): Is-Sistema ta' Identifikazzjoni tal-Irqajja' tal-Art: għodda utli għad-determinazzjoni tal-eliġibbiltà ta' art agrikola – iżda l-ġestjoni tagħha tista' tittejjeb aktar

19-01-2017 CONT_DT(2017)593995 PE 593.995v01-00
CONT

Claudia SCHMIDT

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 26/2016 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2015): Iż-żieda fl-effettività tal-kundizzjonalità u l-ksib ta' simplifikazzjoni għadhom diffikultużi

18-01-2017 CONT_DT(2017)597542 PE 597.542v01-00
CONT

Karin KADENBACH

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar Rapport Speċjali Nru 28/2016 tal-QEA (Kwittanza 2015): L-indirizzar ta' theddid transkonfinali serju għas-saħħa fl-UE: ittieħdu passi importanti iżda jeħtieġ li jsir aktar

16-01-2017 CONT_DT(2017)595735 PE 595.735v01-00
CONT

Brian HAYES