Dokumenti ta’ ħidma

Dokumenti ta’ ħidma

 

Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Iffiltra skont il-kumitat
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 15/2013 (2013 discharge): Has the Environment component of the LIFE programme been effective?

Data : 15-09-2014

Referenza :

CONT_DT(2014)535987 PE 535.987v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 3/2014 (2013 Discharge) "Lessons from the European Commission’s development of the second generation Schengen Information System (SIS II)"

Data : 11-09-2014

Referenza :

CONT_DT(2014)537479 PE 537.479v02-00
CONT

Monika HOHLMEIER

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors Special Report No 2/2014 (2013 Discharge) "Are Preferential Trade Arrangements adequately managed?"

Data : 10-09-2014

Referenza :

CONT_DT(2014)536036 PE 536.036v01-00
CONT

Bart STAES

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors Special Report No 18/2013 (2013 Discharge): “The reliability of the results of the Member States' checks of the agricultural expenditure”

Data : 08-09-2014

Referenza :

CONT_DT(2014)536028 PE 536.028v02-00
CONT

Karin KADENBACH

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on opinion on a resolution accompanying the consent recommendation (Rule 99(1)) on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Association Agreement between the European Union and and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part

Data : 05-09-2014

Referenza :

INTA_DT(2014)537376 PE 537.376v01-00
INTA

Ionel-Sorin MOISĂ

Dokumenti relatati fid-dossier INTA/8/01057

Dokumenti relatati mal-proċedura 2014/2817(INI)

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on opinion on a resolution accompanying the consent recommendation (Rule 99(1))on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part

Data : 05-09-2014

Referenza :

INTA_DT(2014)537378 PE 537.378v01-00
INTA

Olli REHN

Dokumenti relatati fid-dossier INTA/8/01055

Dokumenti relatati mal-proċedura 2014/2816(INI)

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors Special Report No 13/2013 (2013 Discharge): “EU Development Assistance to Central Asia”

Data : 03-09-2014

Referenza :

CONT_DT(2014)536022 PE 536.022v01-00
CONT

Gilles PARGNEAUX

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on Council's position on DB 2015

Data : 02-09-2014

Referenza :

BUDG_DT(2014)537308 PE 537.308v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 11/2013 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2013): “Kisba ta' data korretta dwar l-Introjtu Nazzjonali Gross (ING): approċċ aktar strutturat u ffukat aħjar itejjeb l-effettività tal-verifikazzjoni mill-Kummissjoni”

Data : 02-09-2014

Referenza :

CONT_DT(2014)536027 PE 536.027v02-00
CONT

Bart STAES

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 1/2014 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (kwittanza 2013): "L-effettività tal-proġetti għat-trasport urban pubbliku appoġġati mill-UE"

Data : 01-09-2014

Referenza :

CONT_DT(2014)536049 PE 536.049v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI

Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja