Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  WORKING DOCUMENT on proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Union Code on Visas (Visa Code)

23-02-2015 LIBE_DT(2015)541448 PE 541.448v02-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Dokumenti relatati mal-proċedura 2014/0094(COD)

DOKUMENT TA' ĦIDMA L-evoluzzjoni tal-baġit tal-Parlament Ewropew wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona - l-ewwel orjentamenti għall-istabbiliment tal-baġit għall-2016

11-02-2015 BUDG_DT(2015)546848 PE 546.848v02-00
BUDG

Gérard DEPREZ

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kumpaniji privati b'responsabbiltà limitata b'membru uniku

06-02-2015 JURI_DT(2015)549150 PE 549.150v01-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

Dokumenti relatati mal-proċedura 2014/0120(COD)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar estensjoni possibbli tal-protezzjoni tal-indikazzjoni ġeografika tal-Unjoni Ewropea għall-prodotti mhux agrikoli

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE 546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 19/2014 (Kwittanza 2013): "L-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni tal-UE lis-Serbja"

20-01-2015 CONT_DT(2015)541375 PE 541.375v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 21/2014 (Kwittanza 2013): "Infrastrutturi tal-ajruporti ffinanzjati mill-UE"

19-01-2015 CONT_DT(2015)541376 PE 541.376v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 16/2014 (Kwittanza 2013): "L-effettività tal-kombinament ta' għotjiet tal-faċilitajiet ta' investiment reġjonali ma' selfiet minn istituzzjonijiet finanzjarji għall-appoġġ ta' politiki esterni tal-UE"

15-01-2015 CONT_DT(2015)541429 PE 541.429v02-00
CONT

Igor ŠOLTES

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 20/2014 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2013): L-appoġġ taħt il-FEŻR lill-SMEs fil-qasam tal-kummerċ elettroniku kien effettiv?

14-01-2015 CONT_DT(2015)541377 PE 541.377v01-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 18/2014 (Kwittanza 2013): Sistemi ta' evalwazzjoni u ta' monitoraġġ orjentat lejn ir-riżultati, tal-EuropeAid

13-01-2015 CONT_DT(2015)544401 PE 544.401v01-00
CONT

Bart STAES

DOKUMENT TA' ĦIDMA fil-prospettiva tat-tħejjija tal-abbozz ta' rapport dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament lill-Kummissjoni dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP)

09-01-2015 INTA_DT(2015)546593 PE 546.593v01-00
INTA

Bernd LANGE

Dokumenti relatati fid-dossier INTA/8/01962

Dokumenti relatati mal-proċedura 2014/2228(INI)