Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors' Special Report N°18/2015 (2015 Discharge): Financial assistance provided to Member States in difficulties

19-04-2016 CONT_DT(2016)573126 PE 573.126v01-00
CONT

Inés AYALA SENDER

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors' Special Report N°10/2016 (2015 Discharge): Further improvements needed to ensure effective implementation of the excessive deficit procedure

18-04-2016 CONT_DT(2016)580539 PE 580.539v01-00
CONT

Brian HAYES

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 24/2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2015): "L-indirizzar tal-frodi intra-Komunitarja tal-VAT: Tinħtieġ aktar azzjoni"

15-04-2016 CONT_DT(2016)578681 PE 578.681v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

  WORKING DOCUMENT on digital democracy in the European Union: opportunities and challenges

07-04-2016 AFCO_DT(2016)580510 PE 580.510v01-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 25/2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2015): "L-appoġġ mill-UE għall-infrastruttura rurali: il-potenzjal li jinkiseb valur sinifikattivament akbar għall-flus"

05-04-2016 CONT_DT(2016)576933 PE 576.933v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 19/2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2015): "Jeħtieġ li tingħata aktar attenzjoni għar-riżultati biex jitjieb it-twassil tal-assistenza teknika lill-Greċja"

04-04-2016 CONT_DT(2016)578679 PE 578.679v01-00
CONT

Michael THEURER

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport 2015 tal-UE dwar il-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp

29-03-2016 DEVE_DT(2016)576863 PE 576.863v01-00
DEVE

Cristian Dan PREDA

Dokumenti relatati fid-dossier DEVE/8/04874

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2317(INI)

  WORKING DOCUMENT on Pilot projects and Preparatory actions in budget 2016 and 2017

18-03-2016 BUDG_DT(2016)578710 PE 578.710v02-00
BUDG

Jens GEIER, José Manuel FERNANDES

  WORKING DOCUMENT on a Budgetary capacity for the Eurozone.

17-03-2016 CJ16_DT(2016)578795 PE 578.795v02-00
ECON BUDG

Reimer BÖGE, Pervenche BERÈS

Dokumenti relatati fid-dossier CJ16/8/05365

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2344(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA on ECA Special Report N°21/2015 (2015 Discharge) on "Review of the risks related to a results-oriented approach for EU development and cooperation action"

09-03-2016 CONT_DT(2016)573176 PE 573.176v02-00
CONT

Bart STAES