Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-Artikolu 80 tat-TFUE – Solidarjetà u qsim ġust ta’ responsabbiltà, inklużi l-obbligi ta’ tfittxija u salvataġġ (Rapport INI dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta’ approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni)

15-07-2015 LIBE_DT(2015)564907 PE 564.907v01-00
LIBE

Roberta METSOLA, Kashetu KYENGE

Dokumenti relatati fid-dossier LIBE/8/03166

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2095(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-Iżvilupp ta' rotot sikuri u legali għall-applikanti għal asil u r-rifuġjati fl-UE, inkluża l-politika ta' risistemazzjoni tal-Unjoni u l-politiki ta' integrazzjoni korrespondenti (rapport INI dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa għal approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni)

15-07-2015 LIBE_DT(2015)564908 PE 564.908v01-00
LIBE

Roberta METSOLA, Kashetu KYENGE

Dokumenti relatati fid-dossier LIBE/8/03166

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2095(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 5/2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2014) L-istrumenti finanzjarji huma għodda ta' suċċess u promettenti fil-qasam tal-iżvilupp rurali?

26-06-2015 CONT_DT(2015)557167 PE 557.167v01-00
CONT

Jens GEIER

  WORKING DOCUMENT on common rules with a view to the application of the external dimension of the CFP, including fisheries agreements

24-06-2015 PECH_DT(2015)560800 PE 560.800v01-00
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

  WORKING DOCUMENT on the Annual Budgetary Procedure 2016 in CULT Committee

23-06-2015 CULT_DT(2015)560900 PE 560.900v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Dokumenti relatati fid-dossier CULT/8/03196

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2074(BUD)

  WORKING DOCUMENT on prevention of radicalisation and recruitment of EU citizens by terrorist organisations

27-05-2015 LIBE_DT(2015)551968 PE 551.968v01-00
LIBE

Rachida DATI

Dokumenti relatati fid-dossier LIBE/8/02968

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/2063(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 3/2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2014): Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE: l-ewwel passi ttieħdu iżda hemm riskji ta' implimentazzjoni aktar 'il quddiem

07-05-2015 CONT_DT(2015)551998 PE 551.998v03-00
CONT

Karin KADENBACH

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 4/2015 (Kwittanza 2014): Assistenza teknika: x'kontribut tat għall-agrikoltura u l-iżvilupp rurali?

29-04-2015 CONT_DT(2015)554863 PE 554.863v01-00
CONT

Karin KADENBACH

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-iżvilupp ta’ industrija Ewropea sostenibbli tal-metalli komuni

27-04-2015 ITRE_DT(2015)552082 PE 552.082v01-00
ITRE

Edouard MARTIN

Dokumenti relatati fid-dossier ITRE/8/02154

Dokumenti relatati mal-proċedura 2014/2211(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-rapport ta' implimentazzjoni rigward ir-Regolament dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

27-04-2015 AFCO_DT(2015)554924 PE 554.924v02-00
AFCO

György SCHÖPFLIN

Dokumenti relatati fid-dossier AFCO/8/02357

Dokumenti relatati mal-proċedura 2014/2257(INI)