Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 12/2017 (2016 Discharge): Implementing the Drinking Water Directive: water quality and access to it improved in Bulgaria, Hungary and Romania, but investment needs remain substantial

12-12-2017 CONT_DT(2017)615389 PE 615.389v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  DOCUMENT DE TRAVAIL sur le rapport spécial de la Cour des comptes européenne nº 30/2016 (décharge 2016) intitulé: «Efficacité du soutien accordé par l'UE aux secteurs prioritaires au Honduras»

07-12-2017 CONT_DT(2017)597556 PE 597.556v01-00
CONT

Inés AYALA SENDER

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 14/2017 (Discharge 2016): Performance review of case management at the Court of Justice of the European Union

30-11-2017 CONT_DT(2017)612080 PE 612.080v01-00
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-istampar 3D, sfida fl-oqsma tal-proprjetá intellettwali u tar-responsabilità ċivili

23-11-2017 JURI_DT(2017)612302 PE 612.302v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

  FIRST WORKING DOCUMENT on the implementation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in the EU institutional framework

23-11-2017 AFCO_DT(2017)613627 PE 613.627v01-00
AFCO

Barbara SPINELLI

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-ottimizzazzjoni tal-katina tal-valur fis-settur tas-sajd 2017/2119(INI)

24-10-2017 PECH_DT(2017)612262 PE 612.262v01-00
PECH

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar il-kelmtejn ta' merħba

16-10-2017 TERR_DT(2017)612185 PE 612.185v01-00
TERR

 

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 8/2017 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2016): "Il-kontrolli tas-sajd tal-UE: jinħtieġ sforz akbar"

06-10-2017 CONT_DT(2017)609311 PE 609.311v01-00
CONT

Joachim ZELLER

  WORKING DOCUMENT on the implementation of the Treaty provisions concerning national parliaments

05-10-2017 AFCO_DT(2017)610808 PE 610.808v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

Dokumenti relatati fid-dossier AFCO/8/07123

Dokumenti relatati mal-proċedura 2016/2149(INI)

  WORKING DOCUMENT on the implementation of the Treaty provisions concerning national parliaments

05-10-2017 AFCO_DT(2017)610894 PE 610.894v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

Dokumenti relatati fid-dossier AFCO/8/07123

Dokumenti relatati mal-proċedura 2016/2149(INI)