Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  WORKING DOCUMENT on reform of the European Union’s system of own resources

28-06-2017 BUDG_DT(2017)607844 PE 607.844v01-00
BUDG

Janusz LEWANDOWSKI, Gérard DEPREZ

Dokumenti relatati mal-proċedura 2017/2053(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar "Lejn strateġija kummerċjali diġitali"

23-06-2017 INTA_DT(2017)605981 PE 605.981v02-00
INTA

Marietje SCHAAKE

Dokumenti relatati mal-proċedura 2017/2065(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA Rapport Speċjali Nru 6/2017 tal-QEA: Ir-rispons tal-UE għall-kriżi tar-rifuġjati: l-approċċ 'hotspot' (Kwittanza 2016)

23-06-2017 CONT_DT(2017)604614 PE 604.614v01-00
CONT

Dennis de JONG, Caterina CHINNICI

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 33/2016 tal-QEA (Kwittanza 2015): Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili: il-koordinazzjoni tar-risponsi għal diżastri barra l-UE kienet ġeneralment effettiva

16-06-2017 CONT_DT(2017)597557 PE 597.557v01-00
CONT

Karin KADENBACH

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-adattament ta' numru ta' atti ġuridiċi li jistipulaw l-użu ta' proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE 606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

Dokumenti relatati mal-proċedura 2016/0400(COD)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-rwol il-ġdid tal-korpi ta' ċertifikazzjoni dwar in-nefqa tal-PAK: pass pożittiv lejn mudell ta' awditu uniku iżda b'nuqqasijiet sinifikanti li għandhom jiġu indirizzati

15-06-2017 CONT_DT(2017)605918 PE 605.918v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar Rapport Speċjali Nru 3/2017 tal-QEA (Kwittanza 2016): Assistenza mill-UE lit-Tuneżija

13-06-2017 CONT_DT(2017)604615 PE 604.615v01-00
CONT

Gilles PARGNEAUX

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 2/2017 tal-QEA (Kwittanza 2016): In-negozjar, li sar mill-Kummissjoni, tal-Ftehimiet ta' Sħubija 2014-2020 u l-programmi fil-qasam tal-Koeżjoni, għall-perjodu 2014-2020: l-infiq qed ikun aktar immirat fuq il-prijoritajiet ta' Ewropa 2000, iżda l-arranġamenti għall-kejl tal-prestazzjoni qed ikunu dejjem aktar kumplessi

07-06-2017 CONT_DT(2017)604784 PE 604.784v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 4/2017 tal-QEA (Kwittanza 2016): Nipproteġu l-baġit tal-UE minn infiq irregolari: Il-Kummissjoni għamlet użu dejjem akbar mill-miżuri preventivi u l-korrezzjonijiet finanzjarji fil-qasam tal-Koeżjoni matul il-perjodu 2007-2013

07-06-2017 CONT_DT(2017)606054 PE 606.054v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi fi Ftehimiet Kummerċjali tal-UE

29-05-2017 CJ30_DT(2017)599788 PE 599.788v01-00
FEMM INTA

Eleonora FORENZA, Malin BJÖRK