Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  WORKING DOCUMENT on Special report No 35/2016 (2016 Discharge): The use of budget support to improve domestic revenue mobilisation in sub-Saharan Africa

22-05-2017 CONT_DT(2017)601043 PE 601.043v01-00
CONT

Bart STAES

DOKUMENT TA' ĦIDMA Implimenazzjoni tal-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità (2010 - 2020)

08-05-2017 EMPL_DT(2017)604655 PE 604.655v01-00
EMPL

Helga STEVENS

  WORKING DOCUMENT Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen

05-05-2017 IMCO_DT(2017)604616 PE 604.616v02-00
IMCO

Andreas SCHWAB

Dokumenti relatati mal-proċedura 2016/0404(COD)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar Rapport Speċjali Nru 1/2017 tal-QEA (Kwittanza 2016): Jenħtieġ li jsiru aktar sforzi biex il-potenzjal sħiħ tan-netwerk Natura 2000 jiġi implimentat

27-04-2017 CONT_DT(2017)603096 PE 603.096v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 5/2017 tal-QEA (Kwittanza 2016): Il-qgħad fost iż-żgħażagħ – il-politiki tal-UE għamlu differenza? Valutazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

24-04-2017 CONT_DT(2017)602993 PE 602.993v02-00
CONT

Derek VAUGHAN

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar il-Kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew

11-04-2017 AFCO_DT(2017)602995 PE 602.995v01-00
AFCO

Danuta Maria HÜBNER, Pedro SILVA PEREIRA

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar il-lista komuni tal-UE ta’ pajjiżi ta’ oriġini bla periklu: progress u ostakli

04-04-2017 LIBE_DT(2017)602852 PE 602.852v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Dokumenti relatati fid-dossier LIBE/8/04471

Dokumenti relatati mal-proċedura 2015/0211(COD)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar Rapport Speċjali Nru 24/2016 tal-QEA (Kwittanza 2015): Aktar sforzi meħtieġa biex tiġi infurzata l-konformità u tiżdied s-sensibilizzazzjoni dwar ir-regoli dwar l-għajnuna mill-istat fil-politika ta' koeżjoni

28-03-2017 CONT_DT(2017)601153 PE 601.153v03-00
CONT

Nedzhmi ALI

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 36/2016 tal-QEA (Kwittanza 2016): Valutazzjoni tal-arranġamenti għall-għeluq tal-programmi tal-koeżjoni u tal-iżvilupp rurali għall-2007-2013

06-03-2017 CONT_DT(2017)599802 PE 599.802v03-00
CONT

Bogusław LIBERADZKI

  WORKING DOCUMENT on Pilot projects and Preparatory actions in budget 2017 and 2018

03-03-2017 BUDG_DT(2017)600950 PE 600.950v01-00
BUDG