Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  WORKING DOCUMENT on Common rules on securitisation and creating a European framework for simple, transparent and standardised securitisation

19-05-2016 ECON_DT(2016)580483 PE 580.483v01-00
ECON

Paul TANG

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors' Special Report N°23/2015 (2015 Discharge): Water quality in the Danube river basin: progress in implementing the Water Framework Directive but still some way to go

18-05-2016 CONT_DT(2016)578674 PE 578.674v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 1/2016 (2015 Discharge): "Is the Commission’s system for performance measurement in relation to farmers’ incomes well designed and based on sound data?"

17-05-2016 CONT_DT(2016)576937 PE 576.937v01-00
CONT

Claudia SCHMIDT

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 5/2016 (2015 Discharge): Has the Commission ensured effective implementation of the Services Directive?

12-05-2016 CONT_DT(2016)582201 PE 582.201v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar l-istandards minimi għall-protezzjoni tal-fniek tal-farms

11-05-2016 AGRI_DT(2016)582342 PE 582.342v01-00
AGRI

Stefan ECK

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 18/2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2015): Assistenza finanzjarja pprovduta lil pajjiżi li jinsabu f'diffikultajiet

19-04-2016 CONT_DT(2016)573126 PE 573.126v01-00
CONT

Inés AYALA SENDER

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 10/2016 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2015): Jeħtieġ li jsir aktar titjib biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv

18-04-2016 CONT_DT(2016)580539 PE 580.539v01-00
CONT

Brian HAYES

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 24/2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2015): "L-indirizzar tal-frodi intra-Komunitarja tal-VAT: Tinħtieġ aktar azzjoni"

15-04-2016 CONT_DT(2016)578681 PE 578.681v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

  WORKING DOCUMENT on digital democracy in the European Union: opportunities and challenges

07-04-2016 AFCO_DT(2016)580510 PE 580.510v01-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Dokumenti relatati mal-proċedura 2016/2008(INI)

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 25/2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2015): "L-appoġġ mill-UE għall-infrastruttura rurali: il-potenzjal li jinkiseb valur sinifikattivament akbar għall-flus"

05-04-2016 CONT_DT(2016)576933 PE 576.933v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI