Home

 
Laatste nieuws
 
Latest news

 
The next AFCO committee meeting will take place on Tuesday 2 September 2014, from 9 am to 12.30 pm, in room József Antall (JAN) 4Q1.
The draft agenda is available here.
 

   
 
Niet te missen
 
2015 budget of the European Union

The deadline for amendments on the 2015 budget of the European Union was 4 August. The draft opinion and the amendments will be discussed and voted on the next AFCO committee meeting on 2 September.

 
Nadere informatie
 
European Political Parties and foundations

A draft corrigendum, in accordance with Rule 231, to the position of the European Parliament adopted at first reading on 16 April 2014 with a view to the adoption of Regulation (EU) No .../2014 of the European Parliament and of the Council on the statute and funding of European political parties and European political foundations (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)) was approved during the last AFCO committee meeting with 10 votes in favour, no vote against and 2 abstentions.

   
AFCO Calendar

The calendar of AFCO meetings for the remainder of 2014 has been confirmed and a draft calendar for 2015 has been adopted.

 
Nadere informatie
 
 
Bevoegdheden van de parlementaire commissies
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. de institutionele aspecten van het Europese integratieproces, met name de voorbereiding, de inleiding en het verloop van gewone en vereenvoudigde procedures voor de herziening van het Verdrag;
2. de tenuitvoerlegging van de Verdragen en de evaluatie van de werking ervan;
3. de institutionele gevolgen van de uitbreidingsonderhandelingen of van terugtrekking uit de Unie;
4. interinstitutionele betrekkingen, met inbegrip van de beoordeling van interinstitutionele akkoorden als bedoeld in artikel 140, lid 2, van het Reglement, met het oog op goedkeuring ervan door het Parlement;
5. eenvormige verkiezingsprocedure;
6. Europese politieke partijen en politieke stichtingen, onverminderd de bevoegdheden van het Bureau;
7. de constatering van een ernstige en voortdurende schending, door een lidstaat, van de beginselen welke de lidstaten gemeen hebben;
8. de interpretatie en toepassing van het Reglement en voorstellen tot wijziging daarvan.
 
 
Volgende uitzendingen
 
Mediatheek
 
Welcome words
 
 

Available soon