Laatste nieuws

Economic governance: institutional aspects and the role of the Eurogroup

26-03-2015 - 10:22
ECON-AFCO hearing

On Tuesday 5 May 2015 (9.30-12.30), AFCO and ECON Committees organised a joint hearing on "the institutional aspects of the new rules on economic governance and the role of the Eurogroup". Academic experts presented their views with MEPs on the role of the Eurogroup in the economic governance framework and on the institutional aspects of governance of the Eurozone by the Eurogroup: a democratic challenge.

The AFCO then continued with its ordinary meeting from 15:00 until 18:30 (draft agenda below)

Niet te missen

The institutional future of the European Union within and beyond the Treaty of Lisbon

18-05-2015 - 15:51
AFCO poster

On 26.05.2015 the AFCO committee will be holding a hearing on "The institutional future of the European Union within and beyond the Treaty of Lisbon" in Brussels, where the Union sectorial policies will be examined, as well as aspects of democracy, accountability and of the institutional set-up of the EU.

Nuttige documenten

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

26-05-2015 - 09:14
AFCO Vergadering
05-05-2015 - 15:07
AFCO Vergadering

Welkomstwoord

Ms Danuta Hübner

Welkom op de website van de Commissie constitutionele zaken.

In de zittingsperiode 2014-2019 zal aandacht worden besteed aan de institutionele aspecten die beslissend zijn voor de toekomst van de EU. De wijze waarop aan de nieuwe regelingen in van het Verdrag van Lissabon toepassing wordt gegeven zullen wij blijven evalueren, om deze evaluatie vervolgens te gebruiken als basis voor nieuwe ontwikkelingen. Aan de hand van de evaluatie van de maatregelen die na de crisis van 2008 zijn genomen zal ook worden bekeken of er een nieuwe verdragshervorming nodig is. Zulks met een tweeledig doel: enerzijds om de bepalingen van het "intergouvernementele Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie" in de EU-wetgeving te incorporeren, waarmee wellicht verdragswijzigingen gemoeid zullen zijn, en anderzijds om te voorzien in een democratische  legitimering voor het economisch bestuur van de eurozone. Een van de opgaven zal zijn te verhinderen dat een sterkere integratie van de eurozone  afbreuk doet aan de integriteit van de EU.

Meer details

Bevoegdheden en verantwoordelijkhedenContact

Links