Laatste nieuws

Interinstitutional Agreement on Better Regulation

23-09-2015 - 11:39
Migration, "MEPs debate EU response". In the photo: VERHOFSTADT Guy ALDE

Niet te missen

Votes

23-09-2015 - 11:31
Many key votes take place on Wednesday between 12:00 and 1:00.

European Citizens' Initiative

23-09-2015 - 11:31
Hands holding human silhouettes with the earth globe as background

Reform of the electoral law of the European Union

23-09-2015 - 11:30
Casting a vote for the European elections

EU role in international financial, monetary and regulatory institutions and bodies

23-09-2015 - 11:25
As Member States try to keep their national budgets in balance, Parliament and the Council disagree over further cuts in the EU budget for next year.

The role of the EU within the UN

23-09-2015 - 11:24
Flag of the United Nations

Nuttige documenten

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

28-09-2015 - 15:11
AFCO Vergadering
22-09-2015 - 10:14
AFCO Vergadering

Welkomstwoord

Ms Danuta Hübner

Welkom op de website van de Commissie constitutionele zaken.

In de zittingsperiode 2014-2019 zal aandacht worden besteed aan de institutionele aspecten die beslissend zijn voor de toekomst van de EU. De wijze waarop aan de nieuwe regelingen in van het Verdrag van Lissabon toepassing wordt gegeven zullen wij blijven evalueren, om deze evaluatie vervolgens te gebruiken als basis voor nieuwe ontwikkelingen. Aan de hand van de evaluatie van de maatregelen die na de crisis van 2008 zijn genomen zal ook worden bekeken of er een nieuwe verdragshervorming nodig is. Zulks met een tweeledig doel: enerzijds om de bepalingen van het "intergouvernementele Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie" in de EU-wetgeving te incorporeren, waarmee wellicht verdragswijzigingen gemoeid zullen zijn, en anderzijds om te voorzien in een democratische  legitimering voor het economisch bestuur van de eurozone. Een van de opgaven zal zijn te verhinderen dat een sterkere integratie van de eurozone  afbreuk doet aan de integriteit van de EU.

Meer details

Bevoegdheden en verantwoordelijkhedenContact

Links