Home

 
Laatste nieuws
 
Study of the policy department

The following study examines whether the EU is entitled to the powers to apply regulations that oblige interest representatives to register in the Transparency Register. The limitations that apply by virtue of fundamental rights to the application of such regulations will also be outlined. The study arrives at the conclusion that an obligation to register could only be established on the basis of Article 352 of the Treaty on the functioning of the European Union. Compliance with fundamental rights depends on the scope of application, the nature of the obligations and the sanctions.

 
Nadere informatie
 
 
Niet te missen
 
Interinstitutional Agreement on the Transparency Register

The adoption of the Interinstitutional agreement on the transparency register will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

 
Nadere informatie
 
Relations between the European Parliament and the national parliaments

The report by Carlo CASINI (PPE, IT) on the relations between the European Parliament and the national parliaments will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

 
Nadere informatie
 
Statute and funding of European political parties and foundations

Following the last trilogue (25 February), AFCO adopted the consolidated text on the Statute and funding of European political parties and European political foundations, which will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
2014 European Elections: seminar for journalists - 08-09.04.14

 
The European Parliament’s Press Service is holding a seminar for journalists on 08-09.04.14 in Brussels on the upcoming European Elections of 22-25 May. Journalists will have the opportunity to meet Members from all political families of the European Parliament. Renowned speakers will share their opinions on the political context of the European Elections, the role of European political parties, trends, challenges and the future of the EU.

   
 
Bevoegdheden van de parlementaire commissies
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de institutionele aspecten van het Europese integratieproces, met name in het kader van de voorbereiding en het verloop van conventies en intergouvernementele conferenties;
2.    de tenuitvoerlegging van het EU-Verdrag en de evaluatie van de werking ervan;
3.    de institutionele gevolgen van de uitbreidingsonderhandelingen van de Unie;
4.    interinstitutionele betrekkingen, met inbegrip van de beoordeling van interinstitutionele akkoorden als bedoeld in artikel 127, lid 2, van het Reglement, met het oog op goedkeuring ervan door het Parlement;
5.    eenvormige verkiezingsprocedure;
6.    Europese politieke partijen, onverminderd de bevoegdheden van het Bureau;
7.    de constatering van een ernstige en voortdurende schending, door een lidstaat, van de beginselen welke de lidstaten gemeen hebben;
8.    de interpretatie en toepassing van het Reglement en voorstellen tot wijziging daarvan.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom op de website van de Commissie constitutionele zaken (AFCO)
 
 

Hier vindt u recente informatie over de werkzaamheden van onze commissie en ook de documenten die in de commissie behandeld zijn.
 
De Commissie constitutionele zaken houdt zich bezig met de volgende onderwerpen: de ontwikkeling van de Europese verdragen en de uitvoering van deze verdragen, de betrekkingen tussen de verschillende Europese instellingen, de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen, de Europese politieke partijen en het Reglement van het Parlement.
 
Tijdens deze zittingsperiode (2009-2013) heeft de commissie als taak zich te verdiepen in de uitvoering van het Verdrag van Lissabon, in het bijzonder die hoofdstukken die de Unie dichter bij haar burgers moeten brengen.
 
Naast de maandelijkse gewone vergaderingen en een aantal buitengewone vergaderingen organiseert de commissie ook openbare hoorzittingen of workshops over specifieke onderwerpen. Wanneer onze leden over een bepaald punt meer uitvoerige informatie willen, kunnen wij ook studies doen uitvoeren. Informatie hierover vindt u op deze website.
 
Op deze website vindt u ook de lijst van onze leden en het contactadres van het secretariaat. Voor nadere informatie over de werkzaamheden van onze commissie kan u altijd bij ons terecht.
 
Carlo Casini, voorzitter