Laatste nieuws

Legislative and Regulatory Processes

29-05-2015 - 11:43
Poster for AFCO workshop 17/06/2015

On 17 June 2015 (10.00 - 12.30) the workshop dedicated to "Best practices in legislative and regulatory processes in a constitutional perspective" took place during an AFCO meeting.

Niet te missen

Results of Council Presidency

11-06-2015 - 10:48
Committee meeting

On 17 June 2015 (from 9.00 to 10.00), AFCO had an exchange of views with Ms Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA, President of the Council, Parliamentary State Secretary for the European Affairs of Latvia, on the results of the EU Council Presidency, in particular on the GAC meeting and Transparency.

State of Play of the High Level group on Own Resources

04-06-2015 - 14:45
Budget and money

On 17 June, AFCO held an exchange of views on the state of play of the High Level group on Own Resources.

General Budget of the EU for the financial year 2016 - all sections

04-06-2015 - 14:41
EU budget

On 17 June, AFCO held an exchange of views on Mrs Hübner's opinion on the "General budget of the European Union for the financial year 2016 - all sections".

Votes

04-06-2015 - 14:28
The BUDG Committee adopted its reading on the Budget 2013 on 3 and 4 October, voting on the ca. 1500 amendments tabled to the Council's position on the Commission's Draft budget.

On 17 June 2015 at 15.00, AFCO voted on Mr Corbett's report on "Procedures and practices regarding Commissioner Hearings, lessons to be taken from the 2014 process" and on Mr Castaldo's opinion on the "30th and 31st annual reports on monitoring the application of EU Law (2012-2013)".

Nuttige documenten

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

17-06-2015 - 15:03
AFCO Vergadering
17-06-2015 - 09:12
AFCO Vergadering

Welkomstwoord

Ms Danuta Hübner

Welkom op de website van de Commissie constitutionele zaken.

In de zittingsperiode 2014-2019 zal aandacht worden besteed aan de institutionele aspecten die beslissend zijn voor de toekomst van de EU. De wijze waarop aan de nieuwe regelingen in van het Verdrag van Lissabon toepassing wordt gegeven zullen wij blijven evalueren, om deze evaluatie vervolgens te gebruiken als basis voor nieuwe ontwikkelingen. Aan de hand van de evaluatie van de maatregelen die na de crisis van 2008 zijn genomen zal ook worden bekeken of er een nieuwe verdragshervorming nodig is. Zulks met een tweeledig doel: enerzijds om de bepalingen van het "intergouvernementele Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie" in de EU-wetgeving te incorporeren, waarmee wellicht verdragswijzigingen gemoeid zullen zijn, en anderzijds om te voorzien in een democratische  legitimering voor het economisch bestuur van de eurozone. Een van de opgaven zal zijn te verhinderen dat een sterkere integratie van de eurozone  afbreuk doet aan de integriteit van de EU.

Meer details

Bevoegdheden en verantwoordelijkhedenContact

Links