Home

 
Laatste nieuws
 
Next AFET Meeting

The next meeting of the Committee on Foreign Affairs will take place on 3 and 4 November. The meeting on 3 November from 15:00-18:30 and on 4 November from 09:00-12:30 will be held in room József Antall (JAN 2Q2). The meeting on 4 November will start at 15:30 in room József Antall (JAN 4Q1).

 
Nadere informatie
 
 
Niet te missen
Alle items  
Ukraine elections. Meeting with Colombian President

The Committee on Foreign Affairs will discuss the general elections in Ukraine with the Head of the EP Observation Delegation to Ukraine, Andrej Plenković, on 03.11.14 in presence of Tana de Zulueta (OSCE/ODIHR). The day after, the Committee will meet Juan Manuel Santos Calderón, President of Colombia.

   
Interparliamentary conference on CFSP and CSDP in Rome

16 Members from the AFET Committee and SEDE Subcommittee will attend the Interparliamentary Conference in Rome on 5-7 November for the exchange of information and best practices in the area of CFSP and CSDP, to enable national Parliaments and the European Parliament to be fully informed when carrying out their respective roles in this policy area.

 
Nadere informatie
 
AFET Chair meets with Turkish EU Minister

The Chair of the Committee on Foreign Affairs held on Thursday, 16 October 2014, a bilateral meeting with the Minister for European Affairs of the Republic of Turkey, Mr Volkan Bozkir, on the occasion of the Minister's visit to Brussels to hold meetings with European interlocutors on the accession process of Turkey to the EU.
 
During the meeting, which took place in a very cordial atmosphere, Mr Brok and Mr Bozkir discussed the accession negotiations between Turkey and the EU and the need to provide new dynamism to the reform process in Turkey. The meeting also touched upon Turkey's peace and reconciliation negotiations with the PKK. Cooperation between Turkey and the European Union in foreign policy terms, with particular reference to the on-going conflict in Syria, the security situation in Iraq and the vast numbers of refugees from Syria in Turkey, now estimated at 1.5 million, was also at the centre of the discussion.
 
Later in the morning Minister Bozkir held an exchange of views with the Members of the Committee on Foreign Affairs on the accession process of Turkey as well as on security and stability issues in the Middle East.
 

   
Association Agreement with the Republic of Moldova

The Foreign Affairs Committee gave this morning its consent to the ratification of the Association Agreement with the Republic of Moldova, with 44 votes in favour and 3 votes against.
 
"Through such high support the Foreign Affairs Committee sends a clear and strong message to the Plenary of the European Parliament to swiftly go ahead with the ratification process and calls on the national Parliaments of the Member States who have not yet done so to proceed with their ratification process. The committee reiterated its continued and unwavering support for the progress made by Moldova in strengthening relations with the EU ahead of the Moldovan parliamentary elections taking place on 30 November" said Elmar BROK, Chairman of the Foreign Affairs Committee.
 
The European Parliament will vote on the positive recommendation by the Foreign Affairs Committee on the conclusion of the Association Agreement at its plenary session of 13 November.
 

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
AFET 16-10-2014 - 09:31  

The external and internal aspects of policies for combatting terrorism, radicalisation and the rising phenomenon of “foreign fighters” will be the focus of a debate between Foreign Affairs and Civil Liberties, Justice and Home Affairs committees and Jean-Paul Laborde, Executive Director of the UN Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED) on Thursday at 11:30.

AFET 08-10-2014 - 18:14  

Commissioner Štefan Füle’s plan to focus on strengthening democratic institutions and public administration in EU accession candidate and potential candidate countries was welcomed by Foreign Affairs Committee MEPs on Wednesday. In a debate following the Commission’s approval of the 2014 EU enlargement package earlier the same day, many also stressed the need to communicate the concrete and visible results of the EU enlargement process better.

DEVE AFET DROI 07-10-2014 - 18:35  

Ukrainian movement EuroMaidan, Congolese gynaecologist Denis Mukwege and Azerbaijani human rights activist Leyla Yunus are the three finalists for this year's European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought, as voted jointly on Tuesday by the Foreign Affairs and Development committees.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor de bevordering, tenuitvoerlegging en controle van het buitenlands beleid van de Unie ten aanzien van:
 
1.    het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB). Hierbij wordt de commissie bijgestaan door een Subcommissie veiligheid en defensie;
 
2.    de betrekkingen met andere Unie-instellingen en -organen, de VN en andere internationale organisaties en interparlementaire vergaderingen voor aangelegenheden die onder haar bevoegdheid vallen;
 
3.    het toezicht op de Europese Dienst voor extern optreden
 
4.    de intensivering van de politieke betrekkingen met derde landen door middel van veelomvattende samenwerkings- en hulpverleningsprogramma's of internationale overeenkomsten, zoals associatie- en partnerschapsovereenkomsten;
 
5.    de opening, follow-up en sluiting van onderhandelingen over toetreding van Europese staten tot de Unie;
 
6.    de volledige wetgeving, planning en nauwkeurig onderzoek van de maatregelen in het kader van het Europees instrument voor democratie en de mensenrechten, het Europees nabuurschapsinstrument, het instrument voor pretoetredingssteun, het instrument voor bijdrage aan vrede en stabiliteit en het partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen, en al het beleid dat daaraan ten grondslag ligt;
 
7.    het toezicht op en de follow-up van, onder andere, het Europees nabuurschapsbeleid (ENB), met name met betrekking tot de jaarlijkse ENB-voortgangsverslagen;
 
8.    kwesties betreffende de democratie, de rechtsstaat, de rechten van de mens, met inbegrip van de rechten van minderheden, in derde landen en de beginselen van het internationale recht; Hierbij wordt de commissie bijgestaan door een Subcommissie mensenrechten, die moet zorgen voor de samenhang tussen alle externe beleidsmaatregelen van de Unie en haar beleid inzake de mensenrechten. Onverminderd de relevante bepalingen, kunnen de vergaderingen van de subcommissie worden bijgewoond door leden van andere commissies en organen met bevoegdheden op dit terrein;
 
9.    de betrokkenheid van het Parlement bij missies voor verkiezingswaarneming, zo nodig in samenwerking met andere relevante commissies en delegaties.
 
 
De commissie draagt zorg voor het beleidstoezicht en de coördinatie van de werkzaamheden van de gemengde parlementaire commissies en parlementaire samenwerkingscommissies, alsmede van de werkzaamheden van de interparlementaire delegaties en delegaties ad hoc die onder haar bevoegdheid vallen.
 
 
Volgende uitzendingen
 
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Available soon