Laatste nieuws

Next AGRI meetings: 22/23 - 29 November 2017

14-11-2017 - 10:25

Niet te missen

Nuttige documenten

Uitzendingen vandaag

09:00 / 11:30 Begonnen AGRI
14:30 / 18:30 AGRI

Mediatheek

20-11-2017 - 15:11
AGRI ENVI PETI ITRE Vergadering
13-11-2017 - 19:07
AGRI Vergadering
09-11-2017 - 09:07
AGRI Vergadering

Welkomstwoord

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI-commissie) is verantwoordelijk voor de controle op de werkzaamheden van de Commissie op het gebied van het landbouwbeleid. Dit houdt vooral de opstelling in van verslagen over wetgevingsvoorstellen die vallen onder de medebeslissingsprocedure van het Parlement en de Raad, met het oog op de goedkeuring hiervan in de plenaire vergadering.

Meer details

Bevoegdheden en verantwoordelijkhedenContact

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Links