Laatste nieuws

Next AGRI meetings: 30 August and 8 September 2016

19-07-2016 - 10:35

Nuttige documenten

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

30-08-2016 - 15:10
AGRI Vergadering
30-08-2016 - 09:10
AGRI Vergadering
19-07-2016 - 08:37
AGRI Vergadering

Welkomstwoord

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI-commissie) is verantwoordelijk voor de controle op de werkzaamheden van de Commissie op het gebied van het landbouwbeleid. Dit houdt vooral de opstelling in van verslagen over wetgevingsvoorstellen die vallen onder de medebeslissingsprocedure van het Parlement en de Raad, met het oog op de goedkeuring hiervan in de plenaire vergadering.

Meer details

Bevoegdheden en verantwoordelijkhedenContact

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Links