Home

 
Laatste nieuws
 
Next AGRI meeting: 3-4 September in Brussels

Wednesday 3 September: 9:00-12:30 and 15:00-18:30 (in camera 17:30-18:30) - Meeting room: JAN 6Q2
 
Thursday 4 September: 9:00-12:30 (in camera 11:00-12:30) - Meeting room: JAN 4Q2
 
Meetings are open to the public. However, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent 5 working days before the meeting to agri-secretariat@europarl.europa.eu

   
 
Niet te missen
 
Risk and opportunities of an EU-US trade agreement for the EU agri-food sector

Negotiations on a Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) were launched in June 2013 with potential important implications in the field of agriculture. Gabriel Felbermayr from the IFO Institute-Leibniz for Economic Research at The University of Munich will present a Study prepared for AGRI Members on "Risks and Opportunities for the EU Agri-Food Sector in a Possible EU-US Trade Agreement" (3 September at 16.30 room JAN6Q2).

   
Italian Presidency programme

Maurizio Martina, President-in-office of the Agriculture Council and Italian Minister of Agriculture, Food and Forestry policies, will present the priorities of the Italian Presidency in the field of agriculture and rural development to AGRI Members on 3 September at 11.30 (room JAN6Q2). He will also update Members on preparations for the Universal Expo Milan 2015.

   
Russian import ban on EU food products

European producers have been hit hard by the import ban on EU food products imposed by the Russian Federation since the 7th of August. The Commission will be invited to present during the AGRI meeting on 4 September at 09.00 the urgent market measures taken to alleviate the losses experienced by EU producers - mainly support measures for market withdrawals in the fruit and vegetable sector and intervention measures in the milk sector - and to update AGRI Members on the latest market trends, and further possible measures (room JAN4Q2).

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE TRAN PECH AGRI 02-09-2014 - 15:43  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2 and 3 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July. This text will be updated after each session.

Bevoegdheden van de parlementaire commissies
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. de werking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
2. plattelandsontwikkeling, met inbegrip van de activiteiten van de relevante financiële instrumenten;
3. wetgeving:
    a) op veterinair en fytosanitair gebied en inzake diervoeding, voorzover deze maatregelen niet bedoeld
    zijn om de gezondheid van de mens tegen risico's te beschermen,
    b) inzake dierhouderij en het welzijn van dieren;
4. verbetering van de kwaliteit van landbouwproducten;
5. voorziening van basislandbouwproducten;
6. het Communautair Bureau voor plantenrassen;
7. bosbouw en boslandbouw.
 
 
 
Volgende uitzendingen
 
Mediatheek
 
Welkom in de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling!
 
 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI-commissie) is verantwoordelijk voor de controle op de werkzaamheden van de Commissie op het gebied van het landbouwbeleid. Dit houdt vooral de opstelling in van verslagen over wetgevingsvoorstellen die vallen onder de medebeslissingsprocedure van het Parlement en de Raad, met het oog op de goedkeuring hiervan in de plenaire vergadering.
 
De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van onze commissie situeren zich op de volgende beleidsterreinen: het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), diergezondheid en dierenwelzijn, de gezondheid van planten, de kwaliteit van landbouwproducten, bosbouw en boslandbouw.
 
Naast dit wetgevingswerk houdt onze commissie toezicht op de tenuitvoerlegging van het GLB en andere belangrijke kwesties als voedselveiligheid. Hierbij werkt zij nauw samen met de Commissie, de Raad, andere EU-instellingen en belanghebbenden.
 
De AGRI-commissie telt 45 gewone leden en 45 plaatsvervangers, die zich allen zeer voor hun werk inzetten.
 
Op onze website is veel informatie te vinden, in alle talen van de EU, die u in staat stelt ons werk te volgen: agenda's van vergaderingen, live webstreaming van onze vergaderingen, verslagen en amendementen, portretten en contactgegevens van de leden enz. Veel surfplezier!
 
Czesław Adam Siekierski
Voorzitter van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling