Home

 
Laatste nieuws
 
Next meeting

Monday 7 July 2014, 15.00 – 18.30
Brussels
 

   
 
Niet te missen
 
Latest study / note requested by the committee

COMAGRI Delegation in Bavaria

 
Nadere informatie
 
Latest studies / notes requested by the committee

CAP 2014-2020 Tools to Enhance Family Farming: Opportunities and Limits

 
Nadere informatie
 
Latest studies / notes requested by the committee:

Family Farming in Europe: Challenges and Prospects

 
Nadere informatie
 
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
AGRI 07-04-2014 - 18:55  

A deal with the EU Council of Ministers on measures to boost sales of EU farm produce within the EU and abroad and to restore consumer confidence in the event of market disruptions was approved by the Agriculture Committee on Monday.

Bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 1. de werking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
 2. plattelandsontwikkeling, met inbegrip van de activiteiten van de relevante financiële instrumenten;
 3. wetgeving
  1. op veterinair en fytosanitair gebied en inzake diervoeding, voorzover deze maatregelen niet gericht zijn op bescherming tegen risico's voor de gezondheid van de mens,
  2. inzake dierhouderij en het welzijn van dieren;
 4. verbetering van de kwaliteit van landbouwproducten;
 5. voorziening van basislandbouwproducten;
 6. het Communautair Bureau voor plantenrassen;
 7. bosbouw.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom bij COMAGRI!
 
 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (COMAGRI) heeft in de eerste plaats tot taak de wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie te behandelen en zo nodig te wijzigen door middel van landbouwverslagen waarover dan door de plenaire vergadering van het Europees Parlement wordt gestemd. De commissie telt 45 leden en evenveel enthousiaste plaatsvervangers. Velen van hen hebben vanwege hun afkomst of eerdere functies heel bijzondere banden met de landbouw.
 
De taken van onze commissie zijn belangrijker dan ooit tevoren, want het Europees Parlement deelt sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon de beslissingsbevoegdheid over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) met de Raad van ministers van Landbouw.
 
Surf gerust een beetje rond op onze site, waar je in alle talen van de Europese Unie de nodige informatie vindt om onze werkzaamheden te kunnen volgen (links naar de webstreaming van onze vergaderingen, voor het downloaden van ontwerpverslagen en andere documenten, naar agenda's van de vergaderingen en het werkprogramma van de commissie, fiches over en contactgegevens van onze leden, enz.).
 
Paolo De Castro,
Voorzitter van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling