Leden

 

Leden

Alain LAMASSOURE Voorzitter Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) Frankrijk Union pour un Mouvement Populaire
 
Jutta HAUG Ondervoorzitter Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement Duitsland Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
George LYON Ondervoorzitter Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa Verenigd Koninkrijk Liberal Democrats Party
 
Jean-Luc DEHAENE Ondervoorzitter Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) België Christen-Democratisch & Vlaams
 
Eider GARDIAZÁBAL RUBIAL Ondervoorzitter Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement Spanje Partido Socialista Obrero Español
 
Marta ANDREASEN Lid Fractie Europese Conservatieven en Hervormers Verenigd Koninkrijk -
 
Richard ASHWORTH Lid Fractie Europese Conservatieven en Hervormers Verenigd Koninkrijk Conservative Party
 
Francesca BALZANI Lid Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement Italië Partito Democratico
 
Reimer BÖGE Lid Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) Duitsland Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Zuzana BRZOBOHATÁ Lid Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement Tsjechië Česká strana sociálně demokratická
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Begrotingscommissie van het Europees Parlement!
 
De begrotingsbevoegdheid was een van de eerste verworvenheden van het Parlement en met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon wordt deze bevoegdheid nog eens uitgebreid. Het Parlement beslist voortaan op voet van gelijkheid met de Raad over de gehele jaarlijkse begroting van de Unie.
 
De Begrotingscommissie telt 43 leden en evenveel plaatsvervangende leden. Zij heeft vooral tot taak het standpunt van het Parlement over de jaarlijkse begroting van de Unie voor te bereiden (147,2 miljard euro aan vastleggingskredieten en 129,1 miljard aan betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2012).
 
Bovendien is de Begrotingscommissie bevoegd voor de voorbereiding van de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (oftewel de financiële vooruitzichten) waarmee het kader voor de jaarlijkse begrotingsprocedure voor een periode van 7 jaar wordt vastgesteld. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, waarin nogmaals werd bevestigd dat de EU-begroting volledig met eigen middelen moet worden gefinancierd, werkt de Begrotingscommissie momenteel aan belangrijke wetgevingsvoorstellen die ervoor moeten zorgen dat echte inkomsten in de Europese kas vloeien.
 
Op deze bladzijden vindt u nuttige en regelmatig bijgewerkte informatie over de werkzaamheden van de Begrotingscommissie. Ook kunt u onze vergaderingen volgen via EP live.
 
Veel genoegen bij het raadplegen van onze website!
 
Alain Lamassoure