Leden

 

Leden

Jean ARTHUIS Voorzitter Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa Frankrijk Union des Démocrates et Indépendants
 
Petri SARVAMAA Ondervoorzitter Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) Finland Kansallinen Kokoomus
 
Jens GEIER Ondervoorzitter Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement Duitsland Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Siegfried MUREŞAN Ondervoorzitter Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) Roemenië Partidul Mișcarea Populară
 
Patricija ŠULIN Ondervoorzitter Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) Slovenië Slovenska demokratska stranka
 
Nedzhmi ALI Lid Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa Bulgarije Movement for Rights and Freedoms
 
Jonathan ARNOTT Lid Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie Verenigd Koninkrijk United Kingdom Independence Party
 
Richard ASHWORTH Lid Fractie Europese Conservatieven en Hervormers Verenigd Koninkrijk Conservative Party
 
Reimer BÖGE Lid Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) Duitsland Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Lefteris CHRISTOFOROU Lid Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) Cyprus Democratic Rally
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de pagina van de Begrotingscommissie van het Europees Parlement, een van de twee takken van de Europese begrotingsautoriteit. Met haar 41 leden en evenveel plaatsvervangende leden bespreekt, onderzoekt en amendeert de Begrotingscommissie de begroting van de Unie en hecht hieraan, samen met de Raad van Ministers, haar goedkeuring.
 
In de lidstaten van de Unie houden de parlementen zich van oudsher, naast het wetgevingsproces, vooral bezig met de belastingheffing. De Europese Unie heft, in afwachting van eigen middelen, nog geen belastingen, een prerogatieve dat is voorbehouden aan de lidstaten. De Europese Unie beschikt echter over een begroting om haar beleid te bekostigen en voor de goede werking van haar instellingen te zorgen.
 
Ik zal heel mijn energie, ervaring en kennis inzetten om de Europese begroting geloofwaardiger te maken als instrument ter bevordering van de groei en de werkgelegenheid. In dit verband ben ik van plan om de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader tot een beslissend moment te maken voor nieuwe onderhandelingen met de Raad. Er staan ons nog andere belangrijke dossiers te wachten, zoals de begroting van de eurozone, de instelling van een daadwerkelijk systeem van eigen middelen en de steeds terugkerende kwestie van de nog uitstaande betalingsverplichtingen. De Begrotingscommissie zal alles doen wat in haar macht ligt om voor een nieuwe opleving en zingeving van een verenigd Europa te zorgen.
 
Veel leesplezier!
 
Jean Arthuis