Home

 
Laatste nieuws
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meetings will be held on:
 
►Tuesday, 22 July 2014
 
►from 9.00 to 12.30 and from 15.00 to 18.30.
 
► meeting room: Paul-Henri Spaak - PHS P4B001

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Niet te missen
 
Exchange of views with Commissioner-designate Jacek Dominik

Following the election to the European Parliament of former Commissioner Janusz Lewandowski, the Committee on Budgets, with the participation of the Committee on Budgetary Control, held an exchange of views with Jacek Dominik on 14.07.14 in Strasbourg. Mr Jacek Dominik has been designated for the portfolio of Financial Programming and Budget. His mandate is expected to last until the end of October, when a new Commission is to be set up. Following the exchange of views, the European Parliament will vote on Mr Dominik's appointment as Commissioner during its plenary sitting of 16.07.14.

   
Ingeborg Grässle elected Chair of the Committee on Budgetary Control

Ingeborg Grässle (EPP) is the new Chair of the Committee on Budgetary Control, elected by acclamation on 07.07.2014. During its constituent meeting, the Committee also elected its Vice-Chairs: Derek Vaughan (S&D), Igor Šoltes (Greens), Martina Dlabajova (ALDE) and Dan Nica (S&D).
 
Together, the Chair and the Vice-Chairs make up the bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half year term. The first meeting of the Committee on Budgetary Control will take place on 22 July.
 

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de controle op de uitvoering van de begroting van de Unie en van het Europees Ontwikkelingsfonds, alsook de door het Parlement te nemen besluiten inzake de verlening van kwijting, met inbegrip van de interne kwijtingsprocedure, alsmede alle begeleidende maatregelen bij deze besluiten of ter uitvoering daarvan;
 
2.    de afsluiting, verslaglegging en controle betreffende de rekeningen en balansen van de Unie, haar instellingen alsmede alle lichamen die door de Unie worden gefinancierd, met inbegrip van de vaststelling van de over te dragen kredieten en de bepaling van de saldi;
 
3.    de controle op de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank;
 
4.    het toezicht op de kosteneffectiviteit van de diverse vormen van communautaire financiering bij de tenuitvoerlegging van beleid van de Unie, op verzoek van de Commissie begrotingscontrole met medewerking van de gespecialiseerde commissies en op verzoek van de Commissie begrotingscontrole in samenwerking met de gespecialiseerde commissies voor de behandeling van de speciale verslagen van de Rekenkamer;
 
5.    betrekkingen met het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de behandeling van gevallen van fraude en onregelmatigheden bij de uitvoering van de begroting van de Unie, maatregelen ter voorkoming van en tot instelling van vervolging wegens dergelijke gevallen, de rigoureuze bescherming van de financiële belangen van de Unie en het desbetreffende optreden van de Europese openbare aanklager op dit gebied;
 
6.    de betrekkingen met de Rekenkamer, de benoeming van haar leden en de behandeling van haar verslagen;
 
7.    het Financieel Reglement voorzover het om begrotingsuitvoering, -beheer en -controle gaat.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Available soon.