Home

 
Laatste nieuws
 
The next CULT Committee meeting

The next meeting will take place on Monday 1 December at 15.00-18.30 and on Tuesday 2 December at 9.00-12.30 in Brussels.

   
 
Niet te missen
 
Public hearing on ‘The future development of copyright in Europe’

On 11 November 2014, the Committee on Legal Affairs, in co-operation with the Committee on Culture and Education, held a public hearing on ‘The future development of copyright in Europe’. The purpose of the hearing was to debate issues relating to the future development of copyright in Europe, with particular emphasis on legal and cultural issues in the digital era.
 
The public hearing is available through video-on-demand on the Parliament website.

 
Nadere informatie
 
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. de culturele aspecten van de Europese Unie, met name
a) de verbetering van de kennis en verbreiding van cultuur,
b) de bescherming en bevordering van culturele en taaldiversiteit,
c) de instandhouding en bescherming van het cultureel erfgoed, culturele uitwisselingen en scheppend werk op artistiek gebied;
 
2. het onderwijsbeleid van de Unie, waaronder het hoger onderwijs in Europa, en bevordering van het stelsel van Europese scholen en levenslang leren;
 
3. audiovisueel beleid en de culturele en onderwijsaspecten van de informatiemaatschappij;
 
4. jeugdbeleid;
 
5. de ontwikkeling van een sport- en vrijetijdsbeleid;
 
6. voorlichtings- en mediabeleid;
 
7. samenwerking met derde landen op het gebied van cultuur en onderwijs, en betrekkingen met relevante internationale organisaties en instellingen.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie cultuur en onderwijs. U kunt hier niet alleen informatie vinden over onze werkzaamheden, waaronder de agenda's van vergaderingen, ontwerpverslagen en amendementen, maar ook informatie over de commissieleden en hun contactgegevens. U heeft ook de mogelijkheid onze vergaderingen rechtstreeks te volgen via internet.
 
Onze commissie houdt zich bezig met alle culturele aspecten van de Unie, zoals de verspreiding van cultuur, cultureel erfgoed, culturele diversiteit en taalverscheidenheid, en met onderwijs, audiovisueel beleid, de culturele en educatieve aspecten van de informatiemaatschappij, jeugdzaken en sport.
 
Bij het vaststellen van nieuwe wetgeving en het houden van toezicht op de programma's van de Unie op deze gebieden staan het Europees Parlement en de regeringen van de lidstaten op gelijke voet. Onze commissie is in dit kader verantwoordelijk voor het programma "Erasmus+" voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, het programma "Creatief Europa" ter ondersteuning van de culturele en creatieve sector en het programma "Europa voor de burger".
 
Daarnaast organiseert onze commissie regelmatig openbare hoorzittingen om bij deskundigen informatie in te winnen op de gebieden die onder haar werkterrein vallen.
 
Ik ben er trots op dat ik voorzitter van deze commissie mag zijn en ik hoop dat de website u van dienst kan zijn bij het volgen van ons werk.
 
Silvia Costa,
Voorzitter Commissie cultuur en onderwijs