Home

 
Niet te missen
 
EU Ebola coordinator reports on fact finding mission to West Africa

On Monday, 17 November (17:00-18:30 CET) the Committee on Development convenes for an extraordinary meeting to get a first-hand report by Christos Stylianides on the situation in the Ebola affected countries of West Africa. Stylianides is the EU Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management and also the EU coordinator for the Ebola crisis. He will exchange with Members after visiting Sierra Leone, Liberia and Guinea between 12 and 16 November in order to assess progress and further needs to respond to the Ebola outbreak. The EU has collectively mobilised more than 900 million EUR in response to this crisis but DEVE Members have been critical in particular of EU Member States' reluctance to fully coordinate and scale up their efforts during the summer.

   
Conflict minerals, child under-nutrition, post-2015 development goals, EYD 2015

On 10-11 November, the Development Committee will vote on several hundreds of amendments to prepare Parliament's position for the negotiation on the post 2015 global development goals, expected to be adopted by all UN Members States in September 2015 and to be negotiated until then. MEPs will also vote on a draft resolution on child under-nutrition, a problem affecting at least 225 million children under the age of five. The European Year for Development 2015, private sector and development and legislation on conflict minerals will also be discussed.
 

   
Welcome to the new Commissioners

Following the vote of approval by the European Parliament on 22 October, the new European Commission has taken office on 1 November. The Chair of the Committee on Development, Linda McAvan, congratulated in particular the Commissioners for Development and International Cooperation, Mr Neven Mimica, and the Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management, Christos Stylianides, for their appointment.
 
In her congratulation letters the Chair underlined common priorities and invited the Commissioners to a meeting with the Committee in the near future. McAvan also congratulated Federica Mogherini for her appointment as High Representative and Commission Vice President. She will be responsible, among other things, for overseeing programming of development aid and coordination of the external relations Commissioners.
 
The election of the new Commission for the period 2014-2019 was prepared by hearings of each of the Commissioners-designate and by written questionnaires. The DEVE hearings and questions are available through the links below.

   
DEVE meeting 3 November: Syria, Ebola, post2015 goals

On Monday, 3 November (15:00-18:30 CET) the Committee on Development will discuss an initiative report on the longer-term lessons from the Ebola epidemic. Members will also discuss the EU negotiating position for the future global framework for sustainable development goals and vote on an opinion in view of the UN climate change conference taking place in Lima in December. The plight of Syrian refugees and EU humanitarian relief will be on the agenda at the start of the meeting.

 
Nadere informatie
 
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
DEVE 17-11-2014 - 19:49  

The EU should come up with a detailed action plan to combat the spread of the Ebola virus, Development Committee MEPs told Humanitarian Aid Commissioner Christos Stylianides on Monday, after he briefed them on his four-day trip to the affected countries. MEPs highlighted the need to invest in these countries' health systems and not to reduce the EU humanitarian aid budget.

DEVE 12-11-2014 - 10:17  

The designation of 2015 as European Year for Development (EYD), with the motto “Our world, our future, our dignity”, coined by MEPs, is an opportunity that must be taken to raise citizens’ awareness of the EU's contribution to fighting hunger and eradicating poverty worldwide, said MEPs on Tuesday afternoon, in their first debate on possible EYD activities. The EYD must also anchor “development thinking” in institutions around the world, they added.

Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. de bevordering en tenuitvoerlegging van en het toezicht op het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie, met name
a) de politieke dialoog met de ontwikkelingslanden, zowel bilateraal als in relevante internationale organisaties en interparlementaire fora,
b) hulpverlening aan en samenwerkingsovereenkomsten met de ontwikkelingslanden, met name het toezicht op doeltreffende steunverlening en de evaluatie van de resultaten, mede ten aanzien van de uitroeiing van de armoede,
c) toezicht op het verband tussen de beleidsmaatregelen van de lidstaten en die welke op het niveau van de Unie ten uitvoer worden gelegd,
d) bevordering van democratische waarden, goed bestuur en mensenrechten in de ontwikkelingslanden,
e) tenuitvoerlegging van, toezicht op en bevordering van de samenhang van de maatregelen van het ontwikkelingsbeleid,
 
2. de volledige wetgeving, planning en nauwkeurig onderzoek van de maatregelen in het kader van het Instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI), het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) – in nauwe samenwerking met de nationale parlementen – en het Instrument voor humanitaire hulp, alsmede alle kwesties in verband met humanitaire hulp in ontwikkelingslanden en het beleid dat daaraan ten gronde ligt;
3. kwesties betreffende de ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst en de betrekkingen met relevante organen;
4. kwesties die verband houden met landen en gebieden overzee;
5. de betrokkenheid van het Parlement bij missies voor verkiezingswaarneming, zo nodig in samenwerking met andere relevante commissies en delegaties.
 
Deze commissie draagt zorg voor de coördinatie van de werkzaamheden van de interparlementaire delegaties en delegaties ad hoc die onder haar bevoegdheid vallen.
 
Uitzendingen vandaag
 
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE). Ik heb sinds juli 2014 de eer om voorzitter van de commissie te zijn.
 
Wereldwijd leeft bijna een miljard mensen in extreme armoede.  Vele anderen hebben te maken met honger en ziekte of hebben geen toegang tot gezondheidszorg of onderwijs. Niettemin hebben ontwikkelingsinspanningen, in het kader van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, geleid tot meetbare vorderingen, en de afgelopen jaren zijn miljoenen mensen uit de armoede bevrijd. Tegelijkertijd zien we echter ook groeiende ongelijkheid en we moeten manieren vinden om meer mensen te laten profiteren van economische groei.
 
De bijdrage van de EU tot de ondersteuning van ontwikkeling is essentieel en parlementaire steun en controle vormen een belangrijk element. Onze commissie neemt deel aan de besluitvorming over de begroting van EU-ontwikkelingshulpuitgaven, zij houdt nauwgezet toezicht op de Europese Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden en alle begunstigden van EU-hulpfondsen, en zij zet zich in voor een betere coördinatie tussen donorlanden en agentschappen.   We zijn betrokken bij het opstellen van wetgeving op het gebied van EU-ontwikkelingshulp. Daarnaast hebben wij ontmoetingen met functionarissen, belanghebbenden en deskundigen uit de hele wereld om over oplossingen te praten en om te vernemen waaraan in het veld daadwerkelijk behoefte bestaat. Ik nodig u uit het nieuws, de aankondigingen en de vergaderstukken van onze commissie geregeld te raadplegen of de commissievergaderingen live te volgen.
 
Linda McAvan