Home

 
Laatste nieuws
 
Next DROI meeting

The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will take place on Wednesday, 3 December 2014, from 9 a.m. to 12.30 p.m. and from 3 p.m. to 6.30 p.m. and on Thursday, 4 December 2014 from 9 a.m. to 12.30 p.m. in meeting room ASP A3G3.
 
On Monday evening, 24 November in Strasbourg AFET/DEVE/DROI will hold a joint extraordinary meeting in order to have an exchange of views with the 2014 Sakharov Prize laureate, Denis Mukwege.  The meeting will begin at 7.00 p.m. in meeting room LOW N1.4
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Niet te missen
 
Human rights and the situation of minorities in Ukraine - 4 December

On 4 December DROI will debate the human rights and the situation of minorities in Ukraine, with a special focus on Crimea.
 
The hearing will pay particular attention to the situation of the Crimean Tatar community and address emerging human rights priorities in the South Eastern part of Ukraine.
 
Where: ASP 3G3
When: 9.00 - 10.30

   
Challenges to freedom of expression and democracy in Hong Kong - 3 December

On 3 December DROI will hold a hearing on the challenges to freedom of expression and democracy in Hong Kong in the light of recent events.  The debate will provide members the opportunity to assess the state of freedom of expression and human rights in Hong Kong and the EU's stance on the issue.
 
Speakers will include Mr Yuk Kai Law, Director, Hong Kong Human Rights Monitor
 
Where: ASP 3G3
When: 9.00 - 10.30

   
Children, Not Soldiers - 3 December

The Subcommittee on Human Rights (DROI) together with the Committee on Foreign Affairs (AFET) will hold a joint hearing "Children, Not Soldiers - How to better protect children in armed conflicts" on 3 December. It takes place in the context of the 25 anniversary the Convention of the Rights of the Child. The aim of the global campaign #ChildrenNotSoldiers is to end child recruitment by security forces by 2016, an objective which is fully supported by the European Parliament.
 
Where: ASP 3G3
When: 15.00 - 17.00

   
 
Presentatie en bevoegdheden
 
De Subcommissie mensenrechten is een subcommissie van de Commissie voor Buitenlandse Zaken. Haar bevoegdheden zijn vastgesteld in Sectie I, punt 8 van Bijlage VI van het Reglement van het Europees Parlement:
 
"kwesties betreffende de democratie, de rechtsstaat, de rechten van de mens, met inbegrip van de rechten van minderheden, in derde landen en de beginselen van het internationale recht; Hierbij wordt de commissie bijgestaan door een Subcommissie mensenrechten, die moet zorgen voor de samenhang tussen alle externe beleidsmaatregelen van de Unie en haar beleid inzake de mensenrechten. Onverminderd de relevante bepalingen, kunnen de vergaderingen van de subcommissie worden bijgewoond door leden van andere commissies en organen met bevoegdheden op dit terrein;"
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom
 
 

Welkom bij de Subcommissie mensenrechten (DROI) van het Europees Parlement.
 
De subcommissie houdt zich bezig met kwesties op het gebied van de mensenrechten, de bescherming van minderheden en de bevordering van democratische waarden in derde landen.
 
DROI stelt zich ten doel ervoor te zorgen dat mensenrechten binnen het Europees buitenlands beleid een prominente plaats innemen en dat de bescherming van mensenrechten in alle beleidsgebieden wordt geïntegreerd.
 
Een belangrijke activiteit van onze subcommissie is de jaarlijkse toekenning van de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken aan personen of organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten. Daarnaast doen wij ons best om, als er ergens in de wereld mensenrechten worden geschonden, daar zo snel mogelijk op te reageren en voor de slachtoffers op te komen.
 
Bij al deze taken maken wij dankbaar gebruik van de input en actuele informatie die wij krijgen van mensenrechtenactivisten, burgers en ngo's. Onze vergaderingen zijn live via internet te volgen. Momenteel zijn (ontwerp)verslagen, amendementen en adviezen van DROI uitsluitend te raadplegen op de website van de Commissie buitenlandse zaken (AFET), omdat in die commissie de eindstemming plaatsvindt.
 
Volg ons op Facebook en Twitter @EP_HumanRights.