Home

 
Laatste nieuws
 
Next DROI meeting

The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will take place on Wednesday, 21 January 2015, from 9 a.m. to 12.30 p.m. and from 3 p.m. to 6.30 p.m. and on Thursday, 22 January 2015from 9 a.m. to 12.30 p.m. in meeting room ASP A3G-2.
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Niet te missen
 
Press release by Elena Valenciano on the Taliban attack on children in Peshawar

“Taliban attack on children in a school in Peshawar is an inhumane act that can have no justification and must be universally condemned”
 
Elena Valenciano, Chair of the Subcommittee on Human Rights in the European Parliament, on the Taliban attack on the school in Peshawar:
 
"On behalf of the Subcommittee on Human Rights, I wish to express our horror over the brutal attack by the Taliban at the school in Peshawar. This kind of abominable attack on children is an inhumane act that can have no justification and must be universally condemned. It shows the worst face of humankind."
 
For more information please see the link below:

   
The EU's new Action Plan on human rights

Elena Valenciano, Chair of the Subcommittee on Human Rights addressed a letter to the EU's High Representative Federica Mogherini, stressing the need for the EU to adopt a "new ambitious and strategically designed Action Plan" on human rights remaining equally ambitious in addressing emerging challenges.
 
For further information please see the links below.

   
Non-discrimination and the protection of vulnerable groups, including LGBTI

A Joint Conference on Fundamental Rights, non-discrimination and the protection of vulnerable groups, including LGBTI was organised by the European Parliament, the Italian Presidency of the Council of the EU and the European Commission and took place on 21 November 2014 in Tirana, Albania.
 
Please find the conclusions of the Conference in the link below.

 
Nadere informatie
 
 
Presentatie en bevoegdheden
 
De Subcommissie mensenrechten is een subcommissie van de Commissie voor Buitenlandse Zaken. Haar bevoegdheden zijn vastgesteld in Sectie I, punt 8 van Bijlage VI van het Reglement van het Europees Parlement:
 
"kwesties betreffende de democratie, de rechtsstaat, de rechten van de mens, met inbegrip van de rechten van minderheden, in derde landen en de beginselen van het internationale recht; Hierbij wordt de commissie bijgestaan door een Subcommissie mensenrechten, die moet zorgen voor de samenhang tussen alle externe beleidsmaatregelen van de Unie en haar beleid inzake de mensenrechten. Onverminderd de relevante bepalingen, kunnen de vergaderingen van de subcommissie worden bijgewoond door leden van andere commissies en organen met bevoegdheden op dit terrein;"
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom
 
 

Welkom bij de Subcommissie mensenrechten (DROI) van het Europees Parlement.
 
De subcommissie houdt zich bezig met kwesties op het gebied van de mensenrechten, de bescherming van minderheden en de bevordering van democratische waarden in derde landen.
 
DROI stelt zich ten doel ervoor te zorgen dat mensenrechten binnen het Europees buitenlands beleid een prominente plaats innemen en dat de bescherming van mensenrechten in alle beleidsgebieden wordt geïntegreerd.
 
Een belangrijke activiteit van onze subcommissie is de jaarlijkse toekenning van de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken aan personen of organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten. Daarnaast doen wij ons best om, als er ergens in de wereld mensenrechten worden geschonden, daar zo snel mogelijk op te reageren en voor de slachtoffers op te komen.
 
Bij al deze taken maken wij dankbaar gebruik van de input en actuele informatie die wij krijgen van mensenrechtenactivisten, burgers en ngo's. Onze vergaderingen zijn live via internet te volgen. Momenteel zijn (ontwerp)verslagen, amendementen en adviezen van DROI uitsluitend te raadplegen op de website van de Commissie buitenlandse zaken (AFET), omdat in die commissie de eindstemming plaatsvindt.
 
Volg ons op Facebook en Twitter @EP_HumanRights.