Home

 
Laatste nieuws
 
Next DROI meeting

The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will take place on Wednesday 24 September from 9 a.m. to 12.30 p.m. and 3 p.m. to 6.30 p.m. in meeting room ASP A3G-3.
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Niet te missen
 
Hearing on business and respect for the human rights of workers (outside the EU)

On Wednesday, 24 September, the Subcommittee on Human Rights will hold a hearing on business and respect for the human rights of workers (outside the EU).  The hearing will be attended by Mr Houngbo, International Labour Organisation; Mr Chaplier, European Coalition for Corporate Justice; Mr Benedict, International Trade Union Confederation and Ms Paul, International Federation for Human Rights.
 
Where:  Meeting room ASP A3G-3
Time:   09.15

   
Activity Report 7th legislative term (2009-2014)

The activity report of the Subcommittee on Human Rights (DROI) is a concise stock-taking exercise considering the 7th parliamentary term (2009-2014) and highlighting to what extent DROI has succeeded in advancing the EU's human rights policy. It is divided into two parts: the first part is a presentation of the main horizontal aspects dealt with in DROI and as endorsed by the DROI Enlarged Bureau at its last meeting on 20 March 2014. The second part is composed of nine annexes which include the main statistical data for the above-mentioned period such as the number of reports, delegations, guest speakers, etc.
 
 

 
Nadere informatie
 
 
Presentatie en bevoegdheden
 
De Subcommissie mensenrechten is een subcommissie van de Commissie voor Buitenlandse Zaken. Haar bevoegdheden zijn vastgesteld in Sectie I, punt 8 van Bijlage VI van het Reglement van het Europees Parlement:
 
"kwesties betreffende de democratie, de rechtsstaat, de rechten van de mens, met inbegrip van de rechten van minderheden, in derde landen en de beginselen van het internationale recht; Hierbij wordt de commissie bijgestaan door een Subcommissie mensenrechten, die moet zorgen voor de samenhang tussen alle externe beleidsmaatregelen van de Unie en haar beleid inzake de mensenrechten. Onverminderd de relevante bepalingen, kunnen de vergaderingen van de subcommissie worden bijgewoond door leden van andere commissies en organen met bevoegdheden op dit terrein;"
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom
 
 

Welkom bij de Subcommissie mensenrechten (DROI) van het Europees Parlement.
 
De subcommissie houdt zich bezig met kwesties op het gebied van de mensenrechten, de bescherming van minderheden en de bevordering van democratische waarden in derde landen.
 
DROI stelt zich ten doel ervoor te zorgen dat mensenrechten binnen het Europees buitenlands beleid een prominente plaats innemen en dat de bescherming van mensenrechten in alle beleidsgebieden wordt geïntegreerd.
 
Een belangrijke activiteit van onze subcommissie is de jaarlijkse toekenning van de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken aan personen of organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten. Daarnaast doen wij ons best om, als er ergens in de wereld mensenrechten worden geschonden, daar zo snel mogelijk op te reageren en voor de slachtoffers op te komen.
 
Bij al deze taken maken wij dankbaar gebruik van de input en actuele informatie die wij krijgen van mensenrechtenactivisten, burgers en ngo's. Onze vergaderingen zijn live via internet te volgen. Momenteel zijn (ontwerp)verslagen, amendementen en adviezen van DROI uitsluitend te raadplegen op de website van de Commissie buitenlandse zaken (AFET), omdat in die commissie de eindstemming plaatsvindt.
 
Volg ons op Facebook en Twitter @EP_HumanRights.