Home

 
Laatste nieuws
 
Next DROI meeting

The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will be held on Wednesday, 19 March 2014, from 09h00 to 12h30 and from 15h00 to 18h30 and on Thursday, 20 March from 09h00 to 12h30 in meeting room ASP 1G-3.
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Niet te missen
 
Press Statement on recent visit to Qatar, Doha 24 March 2014

Joint statement of the European Parliament's Delegation for Relations with the Arab Peninsula and the Ad-hoc Delegation on the situation of migrant workers
The European Parliament’s standing Delegation for relations with the Arab Peninsula (DARP), and the Ad hoc delegation on the situation of migrant workers  conducted a visit to Qatar on 23-25 March 2014.
 
Please find below a link to the full statement.
 

 
Nadere informatie
 
 
Presentatie en bevoegdheden
 
De Subcommissie mensenrechten valt onder de Commissie buitenlandse zaken. Onder punt 5 van de bevoegdheden van de AFET wordt een overzicht van haar taken gegeven:

  "kwesties betreffende de rechten van de mens, de bescherming van minderheden en de bevordering van democratische waarden in derde landen. Hierbij wordt de commissie bijgestaan door een Subcommissie mensenrechten. Onverminderd de relevante bepalingen, kunnen de vergaderingen van de subcommissie worden bijgewoond door leden van andere commissies en organen met bevoegdheden op dit terrein."
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de webpage van de Subcommissie mensenrechten van het Europees Parlement, die sinds haar heroprichting in 2004 is uitgegroeid tot een belangrijk Europees platform voor de behartiging van de mensenrechten in de hele wereld.
 
De Subcommissie mensenrechten, ook bekend onder de naam DROI, organiseert hoorzittingen en debatten over allerlei mensenrechtenkwesties. Naar aanleiding van deze debatten stellen wij verslagen en resoluties op, waarmee wij een bijdrage willen leveren aan de internationale discussie over onderwerpen als de doodstraf, foltering of de strijd tegen straffeloosheid. Verder doen wij ons best om, als er ergens in de wereld mensenrechten worden geschonden, daar zo snel mogelijk op te reageren om zo de slachtoffers te helpen.
 
Daarnaast is DROI verantwoordelijk voor het jaarverslag over de mensenrechten, met daarin de stand van zaken met betrekking tot de mensenrechtensituatie in de wereld. Een andere belangrijke activiteit van onze subcommissie is de jaarlijkse Sacharovprijs voor de vrijheid van denken, die ieder jaar in december wordt uitgereikt aan personen of organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. In 2013 bestaat deze prijs 25 jaar.
 
Op onze website kunt u onze vergaderingen online bijwonen en al onze documenten downloaden. De toegankelijkheid van onze activiteiten staat bij ons hoog in het vaandel, omdat wij veel waarde hechten aan actuele informatie en de inbreng van mensenrechtenactivisten, burgers en ngo's.