Home

 
Laatste nieuws
 
Next DROI meeting

The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will take place on Wednesday, 5 November from 9 a.m. to 12.30 p.m. and from 3 p.m. to 6.30 p.m. in meeting room PHS P4B001.
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Niet te missen
 
Denis Mukwege, laureate of the Sakharov Prize for Freedom of Thought 2014

Denis Mukwege is the laureate of the Sakharov Prize for Freedom of Thought 2014, following Tuesday's decision by EP President Martin Schulz and the political group leaders.  Mukwege will be invited to Strasbourg on 26 November to receive the award during the plenary session.

Announcing Mukwege as the 2014 laureate, President Schulz said: "The Conference of Presidents decided unanimously to award Dr Denis Mukwege from Democratic Republic of Congo the Sakharov Prize for his fight for protection especially of women."
 
In many armed conflicts around the world, rape is used as a weapon of war, but Mukwege decided to help victims in his country. The 59-year-old gynaecologist founded the Panzi Hospital in Bukavu in 1998, when a war took place in the Democratic Republic of Congo, where today he still treats victims of sexual violence who have sustained serious injuries.

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
DROI 13-10-2014 - 12:29  

Representatives of UNHCR, the Yezidi federation of Europe and other organizations will assess the human rights situation in Syria, Iraq and neighbouring countries, with a focus on refugees and internally displaced persons, with Parliament’s Subcommittee on Human Rights on Monday at 16.30.

DEVE AFET DROI 07-10-2014 - 18:35  

Ukrainian movement EuroMaidan, Congolese gynaecologist Denis Mukwege and Azerbaijani human rights activist Leyla Yunus are the three finalists for this year's European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought, as voted jointly on Tuesday by the Foreign Affairs and Development committees.

Presentatie en bevoegdheden
 
De Subcommissie mensenrechten is een subcommissie van de Commissie voor Buitenlandse Zaken. Haar bevoegdheden zijn vastgesteld in Sectie I, punt 8 van Bijlage VI van het Reglement van het Europees Parlement:
 
"kwesties betreffende de democratie, de rechtsstaat, de rechten van de mens, met inbegrip van de rechten van minderheden, in derde landen en de beginselen van het internationale recht; Hierbij wordt de commissie bijgestaan door een Subcommissie mensenrechten, die moet zorgen voor de samenhang tussen alle externe beleidsmaatregelen van de Unie en haar beleid inzake de mensenrechten. Onverminderd de relevante bepalingen, kunnen de vergaderingen van de subcommissie worden bijgewoond door leden van andere commissies en organen met bevoegdheden op dit terrein;"
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom
 
 

Welkom bij de Subcommissie mensenrechten (DROI) van het Europees Parlement.
 
De subcommissie houdt zich bezig met kwesties op het gebied van de mensenrechten, de bescherming van minderheden en de bevordering van democratische waarden in derde landen.
 
DROI stelt zich ten doel ervoor te zorgen dat mensenrechten binnen het Europees buitenlands beleid een prominente plaats innemen en dat de bescherming van mensenrechten in alle beleidsgebieden wordt geïntegreerd.
 
Een belangrijke activiteit van onze subcommissie is de jaarlijkse toekenning van de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken aan personen of organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten. Daarnaast doen wij ons best om, als er ergens in de wereld mensenrechten worden geschonden, daar zo snel mogelijk op te reageren en voor de slachtoffers op te komen.
 
Bij al deze taken maken wij dankbaar gebruik van de input en actuele informatie die wij krijgen van mensenrechtenactivisten, burgers en ngo's. Onze vergaderingen zijn live via internet te volgen. Momenteel zijn (ontwerp)verslagen, amendementen en adviezen van DROI uitsluitend te raadplegen op de website van de Commissie buitenlandse zaken (AFET), omdat in die commissie de eindstemming plaatsvindt.
 
Volg ons op Facebook en Twitter @EP_HumanRights.