Home

 
Laatste nieuws
 
November 2014

► The next ECON Committee meetings:   
  Monday, 1 December from 15:00-18:30
  Tuesday, 2 December from 09:00-12:30 and 15:00-18:30
 
Latest study and briefings:
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Niet te missen
Alle items  
Economic Dialogue and exchange of views on the AGS and the Alert Mechanism Report

ECON and EMPL will hold a Joint Economic Dialogue and exchange of views on the Annual Growth Survey 2015 (AGS) with Valdis Dombrovskis, Vice-President of the European Commission, Pierre Moscovici, Commissioner for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs, and Marianne Thyssen, Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility set to take place on Tuesday 2 December in Brussels. This meeting will provide an opportunity for Members to ask questions on the AGS which has been published on 13 November, a document that takes stock of 2014 and outlines the economic policy priorities at the EU level for 2015.
 
Tuesday, 2 December, from 08:00 - 09:45, room JAN 4Q2

   
Economic Dialogue and exchange of views with Commissioner P. Moscovici

On 1 December ECON will hold an Economic Dialogue and exchange of views with Pierre Moscovici, Commissioner for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs, in order to discuss
• Commission's opinion on the Draft Budgetary Plans of euro area member states
• review of the 6/2 Packs regulations
 
 
 
Monday, 1 December, from 20:00 - 21:30, room JAN 4Q2
 

   
Public hearing on Bank Structural Reform

The ECON Committee will hold a public hearing on Bank Structural Reform.
The hearing will have two sessions :
  • Are large universal banks inherently risky?
  •  What are the consequences of different options for structural reform?
 
The aim of the Hearing is to listen to views of experts on the issues around the Commission's proposal for a regulation on structural measures improving the resilience of EU Credit Institutions (2014/0020(COD)).
 
 
Tuesday, 2 December from 16:30 to 18:30, room JAN 4Q2
 

 
Nadere informatie
 
Monetary Dialogue with M.Draghi, President of the ECB

On Monday, 17 November, from 15:00-17:00, ECB’s President Mario Draghi came to ECON for a Monetary Dialogue. President Draghi presented the ECB’s perspective on economic and monetary developments before entering in a discussion with Members, also covering 2 specific issues:
  • Unconventional monetary policy and financial market fragmentation in the euro area;
  • Eurosystem collateral policy and framework
 
From 17:00-18:00 M.Draghi addressed ECON Committee in his role as chair of the European Systemic Risk Board (ESRB).
 
 

 
Nadere informatie
 
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
ECON 27-11-2014 - 09:46  

A negotiating team led by Alain Lamassoure (EPP, FR) struck a political deal with the Council and the Commission on European Long Term Investment Funds (ELTIFs) on Wednesday evening. These funds should boost non-bank financing for projects that deliver infrastructure, intellectual property or research results which benefit the real economy and society.

ECON 17-11-2014 - 19:52  

The European Central Bank will take unconventional monetary measures if the economic situation in the euro area requires them, ECB President Mario Draghi reiterated to economic and monetary affairs MEPs on Monday. As the Banking Union takes shape, risks could migrate from banks to the non-banking sector, he warned. Also, speaking as chair of the Systemic Risk Board, he added that there is "a vast scope for more coordination of sanctions against banks between the US and Europe".

Bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
1. het economisch en monetair beleid van de Unie, de werking van de Economische en Monetaire Unie en het Europees monetair en financieel stelsel (met inbegrip van de betrekkingen met relevante instellingen of organisaties);
2. het vrij verkeer van kapitaal en betalingen (grensoverschrijdende betalingen, één enkele betalingsruimte, betalingsbalans, kapitaalverkeer en het beleid ten aanzien van het aangaan en verstrekken van leningen, controle op kapitaalbewegingen uit derde landen, maatregelen ter bevordering van de uitvoer van kapitaal van de Unie);
3. het internationaal monetair en financieel stelsel (met inbegrip van de betrekkingen met financiële en monetaire instellingen of organisaties);
4. regels inzake mededinging en staats- en overheidssteun;
5. belastingen;
6. de regeling van en het toezicht op financiële diensten, instellingen en markten, met inbegrip van financiële verslaglegging, controle, regels inzake financiële administratie, bedrijfsbestuur en andere vennootschapsrechtsaspecten die specifiek betrekking hebben op financiële diensten;
7. de desbetreffende financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank in het kader van de Europese economische beleidsaansturing in de eurozone.
 
Volgende uitzendingen
 
Mediatheek
 
WELKOMSTWOORD
 
 

Welkom bij de Commissie economische en monetaire zaken (ECON). De commissie is verantwoordelijk voor de economische en monetaire unie (EMU), de regelgeving inzake financiële diensten, het vrije verkeer van kapitaal en betalingen, belastingen en mededingingsbeleid, en het internationale financiële stelsel.
De zevende zittingsperiode werd gekenmerkt door de ernstigste economische, financiële en sociale crisis van de laatste tijd. De ECON-commissie heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij de goedkeuring van wetgeving om de crisis het hoofd te bieden en meer taken aangenomen op het gebied van toezicht en verslaggeving. Het Parlement heeft daarom besloten de commissie uit te breiden van 50 naar 61 leden.
Thans zijn groei en werkgelegenheid onze belangrijkste prioriteiten. Stabiliteit, het bevorderen van investeringen, hervormingen en sociale cohesie moeten elkaar wederzijds versterken. De ECON-commissie zal op dit gebied een serieus debat op gang brengen.
Ik ben ervan overtuigd dat we nu tot een echte EMU moeten komen, met een effectief economisch bestuur dat verantwoording aflegt aan het Parlement.
We moeten de belangrijkste wetgeving op het gebied van bankenhervorming, financiële criminaliteit en het bevorderen van investeringen in op groei gerichte langetermijnprojecten voltooien.
We moeten er ook op toezien dat het nieuwe regelgevingskader op adequate wijze wordt uitgevoerd en herzien, en zullen nauwgezet toezicht houden op de Commissie en de Europese toezichthoudende autoriteiten. Een goed gereguleerde en functionerende kapitaalmarkt is van cruciaal belang om groei te bewerkstelligen.
Ten slotte zal de commissie bijdragen aan de inspanningen om de democratische legitimiteit te versterken op basis van de communautaire methode. Een hechte EMU moet een democratische EMU zijn. De commissie zal derhalve haar samenwerking met de nationale parlementen intensiveren.