Home

 
Laatste nieuws
 
What's new?

The next EMPL Committee meeting will take place on 4 November 2014 from 09.00 to 12.30 and from 15.30 to 19.00 in room József Antall (4Q2), Brussels.
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
 

   
 
Niet te missen
 
European Platform: prevention and deterrence of undeclared work

EMPL committee will hold an exchange of views with stakeholders and the Commission about the European Platform for prevention and deterrence of undeclared work. The discussion will feed into the draft report of Georgi Pirinski (S&D - BG), which will be presented at an upcoming committee meeting.

   
Employment and social aspects of the EU2020 strategy

On 4 November EMPL will vote on an oral question and a draft motion for a resolution on the employment and social aspects of the EU2020 Strategy and the166 amendments tabled to it. The aim is to call on the Commission to take into account the outcome of the on-going public consultation before publishing concrete proposals for the mid-term review of the strategy. The adopted text will be tabled to the Plenary and the debate and vote is scheduled for the November II session. 

   
Summary of the 16 October meeting

At its meeting on 16 October, EMPL committee discussed the employment and social aspects of the EU2020 strategy, the EU Strategic Framework on Health and Safety at Work 2014-2020, and exchanged views on the implementation of the Racial Equality Directive and Employment Equality Directive. The committee will table oral questions on all these items to an upcoming Plenary session. EMPL also adopted two opinions in letter forms about and Irish and a Greek application for the mobilisation of the European Globalisation adjustment Fund.

   
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    het werkgelegenheidsbeleid en alle aspecten van het sociaal beleid, met inbegrip van arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid, sociale inclusie en sociale bescherming;
2.    de rechten van werknemers;
3.    gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op het werk;
4.    het Europees Sociaal Fonds;
5.    het beroepsopleidingsbeleid, met inbegrip van beroepskwalificaties;
6.    het vrije verkeer van werknemers en gepensioneerden;
7.    de dialoog tussen de sociale partners;
8.    alle vormen van discriminatie op het werk en op de arbeidsmarkt, met uitzondering van discriminatie op grond van geslacht;
9.    de betrekkingen met
-    het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop),
-    de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden,
-    de Europese Stichting voor opleiding,
-    het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk;
 
  alsook betrekkingen met andere relevante organen van de Unie en internationale organisaties.
 
Volgende uitzendingen
 
Mediatheek
 
Woord van welkom door de voorzitter van de EMPL-commissie
 
 

Welkom op de site van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (de EMPL-commissie), die door mij wordt voorgezeten.
 
De EMPL-commissie is hoofdzakelijk belast met het werkgelegenheidsbeleid en alle aspecten van het sociaal beleid, arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden, beroepsopleiding en het vrije verkeer van werknemers en gepensioneerden.
 
De EMPL-commissie telt 55 leden, die de verschillende politieke fracties in het Europees Parlement vertegenwoordigen. De werking van de EMPL-commissie wordt gewaarborgd door de voorzitter, vier ondervoorzitters en de coördinatoren, die door de politieke fracties worden benoemd, teneinde het werk van de commissie te laten aansluiten op de prioriteiten van elke politieke 'familie'.
 
De EMPL-commissie werkt nauw samen met de Raad, de Europese Commissie, de andere instellingen en de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, teneinde het wetgevingskader op het werkterrein van de commissie te beïnvloeden en mede te bepalen. Dit werkterrein bestrijkt een brede waaier aan activiteiten, zoals de bestrijding van de werkloosheid, met name de jeugdwerkloosheid, de strijd tegen onzekere banen, het aanpakken van situaties van misbruik, zoals zwartwerk of het omzeilen van wetgeving op het vlak van de werknemersbescherming, en de verbetering van de regels op het vlak van gezondheid en veiligheid op het werk.
 
Onze site wordt regelmatig geactualiseerd om u over het werk van de EMPL-commissie op te hoogte te houden. U kunt daarnaast onze vergaderingen online volgen via EPLive.
 
Veel plezier!
 
Thomas Händel