Home

 
Laatste nieuws
 
What's new?

You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
NEW !!!!  Subscription to the EMPL Bulletin
 

   
 
Niet te missen
Alle items  
Posting of workers in the framework of the provision of services

After the adoption of the outcome of negotiations with Council on the enforcement of directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services in the EMPL committee, the European Parliament adopted the text by 474 votes to 158 with 39 abstentions at its last plenary meeting in this legislature. Rapporteur: Danuta Jazłowiecka (EPP, PL)
 

 
Nadere informatie
 
Improvement of the portability of supplementary pension rights

Following the adoption of the outcome of negotiations with Council on the Improvement of the portability of supplementary pension rights and the recommendation for 2nd reading in the EMPL committee, the plenary adopted the final text at its second session in April.
Rapporteur: Ria Oomen-Ruijten (EPP, NL)
 

 
Nadere informatie
 
Organisation of a labour force sample survey in the Community

After reaching an agreement with the Council the text had been voted by the EMPL committee on 10 March. The plenary adopted on 15 April by 592 votes to 30 with 3 abstentions.
Rapporteur: Tatjana Ždanoka (Greens/EFA, LV)
 
 

 
Nadere informatie
 
Hospitable environment for enterprises, businesses and start-ups to create jobs

The report, briefly presented to Plenary on Monday 14 April, was adopted on the following day by 360 votes to 249 with 13 abstentions.
Rapporteur: Anthea McIntyre (ECR, UK)

 
Nadere informatie
 
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. het werkgelegenheidsbeleid en alle aspecten van het sociaal beleid, zoals arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid en sociale bescherming;
2. gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op het werk;
3. het Europees Sociaal Fonds;
4. het beroepsopleidingsbeleid, met inbegrip van beroepskwalificaties;
5. het vrij verkeer van werknemers en gepensioneerden;
6. de dialoog tussen de sociale partners;
7. alle vormen van discriminatie op het werk en op de arbeidsmarkt, met uitzondering van discriminatie op grond van geslacht;
8. de betrekkingen met
-  het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop),
-  de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden,
-  de Europese Stichting voor opleiding,
-  het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk;
-  alsmede met andere relevante EU-organen en internationale organisaties.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Dag,
 
Als voorzitster van de commissie EMPL heet ik u welkom op onze website.
 
Onze commissie is hoofdzakelijk bevoegd voor het werkgelegenheidsbeleid en alle aspecten van het sociaal beleid, de arbeidsvoorwaarden, de beroepsopleiding en het vrije verkeer van werknemers en gepensioneerden. De volledige lijst van onze bevoegdheden vindt u verderop.
 
De commissie bestaat uit 49 effectieve leden en evenveel plaatsvervangers, uit alle politieke geledingen die in het Europees Parlement vertegenwoordigd zijn. Elke fractie benoemt een aanvoerder (coördinator), die deelneemt aan de organisatie van de werkzaamheden van de commissie.
 
De commissie EMPL speelt, samen met de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie, een rol in de totstandbrenging van het wetgevingskader op de beleidsgebieden die tot haar bevoegdheid behoren.
 
Tijdens de huidige zittingsperiode wil onze commissie een impuls geven aan de voorbereiding van een nieuwe Sociale Agenda en haar steentje bijdragen aan de totstandkoming van een sterker op integratie gerichte samenleving.
 
Onze site wordt regelmatig aangepast om u op de hoogte te houden van de activiteiten en werkzaamheden van onze commissie. U kunt ook via EP Live onze vergaderingen volgen.
 
Ik wens u een prettig en leerzaam bezoek aan onze website.