Home

 
Laatste nieuws
 
Season's greetings / Joyeuses fêtes

The IMCO secretariat wishes you
 
a Merry Christmas
and a happy New Year.

   
 
Niet te missen
 
Personal protective equipment - presentation by the Commission

The Commission representative highlighted that it is an external study including a public consultation in which 27 % of the respondents were enterprises. The main issues of the proposal is the alignment to the New Legislative Framework, a change to the product coverage with the inclusion of oven gloves and dishwashing gloves, a reclassification of certain products, a change of three basic health and safety requirements and, finally, the change of the current directive into a regulation. The inclusion of oven gloves and dishwashing gloves was done because these products have become mass market products since the adoption of the current directive in 1989. The manufacturers of these products (the market for these products is 1.5 bill euro and the EU production is 100 mill euro) usually produce the same oven gloves and dishwashing gloves for professional and industrial use and having the same rules for both products would make production, import and market surveillance easier. Furthermore, the consumer should be able to expect a high level of safety from oven gloves that indicate to offer such protection. The Commission representative clarified that there are 4000 producers of personal protective equipment in Europe, but only a fraction of these produce oven gloves or dishwashing gloves. It was also indicated, that there is a challenge with available data on the subject. The statistics do not specify which injuries are related to gloves that offer inadequate protection.

 
Nadere informatie
 
Cableway installations – 3 December AM

Mr López-Istúriz presented his draft report on the proposal for a regulation on cableway installations. The rapporteur supports the proposal and the change from a directive into a regulation as it will simplify the regulatory environment. Special attention is given to guarantee the consistency of the text with the new legislative framework decision and the alignment package adopted during the 7th legislature. The rapporteur also proposes to include specific market surveillance rules.

 
Nadere informatie
 
State of play of the Single Market Act: an in-depth analysis

This paper presents the progress made by the EU institutions on the implementation of the set of actions known as the Single Market Act I and the Single Market Act II and published by the European Commission in April 2011 and October 2012. It was prepared by Policy Department A for the information of the Internal Market and Consumer Protection Committee.

 
Nadere informatie
 
Presentation of the Impact assessment on Trade secrets

DG MARKT presented the proposal for a Directive on the protection of trade secrets against unlawful acquisition, use and disclosure, and the accompanying impact assessment. The proposal seeks to improve the protection of trade secret holders in the single market, which is currently fragmented by varied and uneven national legal regimes, by harmonising Member States' civil laws. This includes notably clarifying the basic concepts related to the definition and unlawful acquisition of trade secrets, and providing the necessary safeguards for the protection of interests of other parties, for example for avoiding abusive litigation and for guaranteeing confidentiality during litigation.
 
Members stressed the merits of the Commission's proposal, especially for SMEs and micro enterprises, and set out some areas for improvement that could be addressed, such as introducing explicit language on the principle of minimum harmonisation. They also underlined the need to balance the protection of trade secrets with the protection of whistle-blowers and workers working in R&D intensive industries; the importance of ensuring confidentiality during litigation; as well as the need to extend the prescription period.

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
IMCO 04-12-2014 - 10:26  

An EP/Council deal on a life-saving automatic emergency call system for cars, agreed on Monday evening, was backed by Internal Market Committee MEPs on Thursday.The “eCall” system would use the 112 number to call the emergency services automatically, enabling them to reach crash scenes faster and thus save lives and reduce the severity of injuries. The deal would require all new car models to be equipped with eCall technology from 31 March 2018.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. de coördinatie op het niveau van de Unie van de nationale regelgevingen op het gebied van de interne markt en van de Douane-unie, met name
a) het vrije verkeer van goederen, met inbegrip van de harmonisatie van technische normen,
b) het recht van vestiging,
c) het vrij verrichten van diensten, met uitzondering van financiële en postdiensten;
 
2. de werking van de interne markt, met inbegrip van maatregelen ter vaststelling en afschaffing van potentiële belemmeringen voor de totstandbrenging van de interne markt, met inbegrip van de digitale interne markt;
 
3. de bevordering en bescherming van de economische belangen van consumenten, met uitzondering van vraagstukken in verband met volksgezondheid en voedselveiligheid;
 
4. beleid en wetgeving inzake de handhaving van de internemarktregelgeving en consumentenrechten.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

De IMCO-commissie is belast met het toezicht op de EU-wet en -regelgeving op het gebied van het vrije verkeer van goederen en diensten, het vrije verkeer van beroepsuitoefenaars, het douanebeleid, standaardisering en de economische belangen van consumenten. De leden van de commissie zetten zich in voor het elimineren van handelsobstakels en het vereenvoudigen van de wetgeving ter vergroting van het concurrentievermogen in de interne markt, en zien tegelijkertijd toe op het beschermen van de consumentenbelangen in een groot aantal sectoren.

U kunt het werk van de commissie volgen op deze site, die agenda's, vergaderdocumenten, informatie over hoorzittingen en workshops, videostreaming en onze nieuwsbrief bevat.

Een goed functionerende interne markt is van cruciaal belang voor het aanzwengelen van welvaart, innovatie en een groter concurrentievermogen ten behoeve van zowel het bedrijfsleven, als consumenten. De toekomst wordt gekenmerkt door vele uitdagingen, maar biedt ook grote kansen, met name het aanboren van het potentieel van de digitale interne markt en de interne markt voor diensten.
 
Onze taak is het garanderen van veilige producten, het waarborgen van de consumentenrechten, het informeren van consumenten over producten en diensten, het aanpakken van oneerlijke concurrentie en het verlagen van de administratieve lasten.

De IMCO-commissie werkt met alle EU-lidstaten samen om ervoor te zorgen dat de regels van de interne markt in de praktijk toepasbaar zijn en dat zij goed en op tijd worden geïmplementeerd.

Het is een voorrecht deze belangrijke commissie te mogen voorzitten en samen te mogen werken met haar leden met hun zo gevarieerde politieke achtergrond, teneinde daadwerkelijke vooruitgang tot stand te brengen voor consumenten, het bedrijfsleven en andere organisaties in de interne markt.


Vicky Ford
Voorzitter