Laatste nieuws

17-07-2015 - 09:32
Latest news

Niet te missen

Vote on General budget and on the promotion of Tourism in Europe

01-09-2015 - 14:43
Image with a button saying vote

Nuttige documenten

Volgende uitzendingen

03-09-2015 09:00 / 12:30 IMCO

Mediatheek

16-07-2015 - 09:13
IMCO Vergadering
15-07-2015 - 15:06
IMCO Vergadering

Welkomstwoord

Vicky Ford

De IMCO-commissie is belast met het toezicht op de EU-wet en -regelgeving op het gebied van het vrije verkeer van goederen en diensten, het vrije verkeer van beroepsuitoefenaars, het douanebeleid, standaardisering en de economische belangen van consumenten. De leden van de commissie zetten zich in voor het elimineren van handelsobstakels en het vereenvoudigen van de wetgeving ter vergroting van het concurrentievermogen in de interne markt, en zien tegelijkertijd toe op het beschermen van de consumentenbelangen in een groot aantal sectoren.

Meer details

Bevoegdheden en verantwoordelijkhedenContact

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Links