Home

 
Laatste nieuws
 
What's new?

The next Committee Meeting will be held on Monday 6 October 2014 (15.00 - 18.30) and Tuesday 7 October (09.00 - 12.30) in JAN 6Q2. The draft agenda will be available soon. 
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies/briefing notes are available here
 
 

   
 
Niet te missen
Alle items  
EU Commissioners-designate hearings

Between 29 September and 6 October, IMCO will be involved in hearings with the Commissioner-designates who will be dealing with policy in IMCO's remit:
 
- Andrus ANSIP (Estonia), Vice-President-Designate of the Commission for Digital Single Market,
- Elżbieta BIEŃKOWSKA (Poland) for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs,
- Pierre MOSCOVICI (France) for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs,
- Günther OETTINGER (Germany) for Digital Economy and Society,
- Vĕra JOUROVÁ (Czech Republic) Justice, Consumers and Gender Equality.
 
IMCO is also invited to the hearing of Jonathan HILL (UK) for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union and Margarethe VESTAGER, (Denmark) for Competition.
 
Each hearing is scheduled to last three hours, during which the commissioner-designate will hold an opening speech and then answer questions posed by committee members.

   
Presentation of the Italian presidency programme on 24/09

IMCO heard presentations by Ms Simona Vicari (Secretary of State for Economic Development) and Mr Sandro Gozi (Secretary of State for European affairs) on the priorities of the Italian Presidency.
 
Ms Vicari set out the main lines of action and priorities in the fields of consumer protection and standardisation. The Italian Presidency (IP) aims at starting negotiations with the Parliament on the product safety and market surveillance package. Furthermore, the IP is in favour of a comprehensive reinforcement of the Consumer Protection Cooperation Network. Ms Vicari informed that work on the Package Travel Directive is progressing in the Council. In the field of technical harmonisation, the IP will seek an early second reading agreement on e-Call. On registration of vehicles, it is awaiting a study requested from the Commission on possible effects of the new rules on national taxation systems. Finally, on cableway installations, personal protective equipment and appliances burning gaseous fuels, the aim is to reach common approach within the Council, to allow the Latvian Presidency to enter into negotiations with Parliament.
 
Mr Gozi reported about three major themes for the IP: revising working methods of the Competitiveness Council, for instance by improving connections with other Council formations; removing barriers to the internal market in a follow-up to the two Single Market Acts and in completing the Digital Single Market; and furthering consumer protection and cohesion between employers and industry, helped by the additional investment package of 300 billion euros envisaged by Commission.

 
Nadere informatie
 
Study: indicators for measuring the Performance of the Single Market

The IMCO Committee heard a presentation of the study recently commissioned by the Committee in the area of Single Market policy. The study on Indicators for measuring the Performance of the Single Market – Building the Single Market Pillar of the European Semester analyses the possibility of defining a monitoring tool and evaluation system to measure the economic and regulatory performance of the Single Market, with a view to making use of these tools in the context of the European Semester. The study concludes that an integrated measurement system can be devised to perform this function. With respect to regulatory indicators, it proposes using a “Single Market Gap” composite indicator which would measure in what Member States and to what extent non-national EU citizens/companies face additional burdens compared to nationals. Such an indicator could be easily used for policy recommendations addressed to Member States during the European Semester.

 
Nadere informatie
 
Validation of coordinator’s recommendation on “unfinished business”

According to Rule 229 of the Rules of Procedure, all Parliaments’ unfinished business shall be deemed to have lapsed, unless at the beginning of the new parliamentary term the Conference of Presidents decides to resume or continue them. In that context, the Committees are invited to conduct a screening exercise concerning the legislative files still open and inform the CCC on the way in which they intend to handle them. At their meeting on 8 September, IMCO committee endorsed (28-0-2) the coordinator’s recommendation.

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. de coördinatie op het niveau van de Unie van de nationale regelgevingen op het gebied van de interne markt en van de Douane-unie, met name
a) het vrije verkeer van goederen, met inbegrip van de harmonisatie van technische normen,
b) het recht van vestiging,
c) het vrij verrichten van diensten, met uitzondering van financiële en postdiensten;
 
2. de werking van de interne markt, met inbegrip van maatregelen ter vaststelling en afschaffing van potentiële belemmeringen voor de totstandbrenging van de interne markt, met inbegrip van de digitale interne markt;
 
3. de bevordering en bescherming van de economische belangen van consumenten, met uitzondering van vraagstukken in verband met volksgezondheid en voedselveiligheid;
 
4. beleid en wetgeving inzake de handhaving van de internemarktregelgeving en consumentenrechten.
 
Volgende uitzendingen
 
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

De IMCO-commissie is belast met het toezicht op de EU-wet en -regelgeving op het gebied van het vrije verkeer van goederen en diensten, het vrije verkeer van beroepsuitoefenaars, het douanebeleid, standaardisering en de economische belangen van consumenten. De leden van de commissie zetten zich in voor het elimineren van handelsobstakels en het vereenvoudigen van de wetgeving ter vergroting van het concurrentievermogen in de interne markt, en zien tegelijkertijd toe op het beschermen van de consumentenbelangen in een groot aantal sectoren.

U kunt het werk van de commissie volgen op deze site, die agenda's, vergaderdocumenten, informatie over hoorzittingen en workshops, videostreaming en onze nieuwsbrief bevat.

Een goed functionerende interne markt is van cruciaal belang voor het aanzwengelen van welvaart, innovatie en een groter concurrentievermogen ten behoeve van zowel het bedrijfsleven, als consumenten. De toekomst wordt gekenmerkt door vele uitdagingen, maar biedt ook grote kansen, met name het aanboren van het potentieel van de digitale interne markt en de interne markt voor diensten.
 
Onze taak is het garanderen van veilige producten, het waarborgen van de consumentenrechten, het informeren van consumenten over producten en diensten, het aanpakken van oneerlijke concurrentie en het verlagen van de administratieve lasten.

De IMCO-commissie werkt met alle EU-lidstaten samen om ervoor te zorgen dat de regels van de interne markt in de praktijk toepasbaar zijn en dat zij goed en op tijd worden geïmplementeerd.

Het is een voorrecht deze belangrijke commissie te mogen voorzitten en samen te mogen werken met haar leden met hun zo gevarieerde politieke achtergrond, teneinde daadwerkelijke vooruitgang tot stand te brengen voor consumenten, het bedrijfsleven en andere organisaties in de interne markt.


Vicky Ford
Voorzitter