Home

 
Laatste persberichten
Alles tonen  
INTA 31-03-2014 - 17:25  

MEPs will debate investor-to-state dispute settlement (ISDS) rules in EU trade and investment agreements at a workshop on Tuesday, 1 April, 9-11h. These rules, allowing investors to sue foreign governments, are a key issue for the proposed trade and investment deal (TTIP) with the US. The EU Commission launched a public consultation last Thursday, following the suspension of the investment chapter in the on-going TTIP talks.

INTA 20-03-2014 - 11:06  

About 98% of the customs duties that Ukrainian goods exporters pay at EU borders would be removed by a proposal backed by the European Parliament’s International Trade Committee on Thursday. This unilateral measure would boost Ukraine’s struggling economy by saving its manufacturers and exporters €487 million a year.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
aangelegenheden in verband met de vaststelling en tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid en met de externe economische betrekkingen van de Unie, met name:
 
1.    financiële, economische en handelsbetrekkingen met derde landen en regionale organisaties;
2.    technische harmonisatie- of normalisatiemaatregelen op gebieden die bij internationale rechtsinstrumenten zijn geregeld;
3.    betrekkingen met relevante internationale organisaties en met organisaties ter bevordering van de regionale, economische en commerciële integratie buiten de Unie;
4.    de betrekkingen met de Wereldhandelsorganisatie, met inbegrip van de parlementaire dimensie ervan.
 
Deze commissie onderhoudt contacten met de relevante interparlementaire delegaties en delegaties ad hoc voorzover het gaat om de economische en commerciële aspecten van de betrekkingen met derde landen.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Geachte bezoeker,
 
Welkom op de website van de Commissie internationale handel (INTA). Hier treft u de agenda's en de werkdocumenten van de commissie aan. Ook de INTA-nieuwsbrieven, met informatie over lopende verslagen, hoorzittingen e.d., zijn hier beschikbaar.
 
Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon speelt het EP een doorslaggevende rol bij het bepalen van het handelsbeleid van de Unie, dat betrekking heeft op zaken als de internationale handel in goederen en diensten, de commerciële aspecten van intellectuele eigendom, en directe buitenlandse investeringen. Handelswetgeving en internationale handelsovereenkomsten kunnen van nu af aan alleen maar worden uitgevoerd met de goedkeuring van het EP dat de Europese burgers vertegenwoordigt.
 
Ik vertrouw erop dat dit een efficiënte website is en dat zij de Europese burgers in staat zal stellen beter begrip te krijgen van de werkzaamheden en procedures van de INTA, alsmede van het handelsbeleid van de Unie in het algemeen.
 
Bedankt voor uw bezoek. Mocht u nog vragen hebben over de werkzaamheden van de commissie neemt u dan vooral contact op met het secretariaat.