Home

 
Laatste nieuws
 
The next INTA meeting: 3 September 2014

Next meeting of the Committee on International Trade will take place on Wednesday 3 September from 9.00-12.30 and 15.00-18.30 in the room Altiero Spinelli 1G-2 in Brussels.
 
See below the highlights of the meeting.

   
 
Niet te missen
 
Debate on the EU/Russia sanctions and agreements with Ukraine, Georgia and Moldova

INTA will hold a joint debate on the trade parts of the Association Agreements between the EU and, respectively, Ukraine, Georgia and Moldova. The debate will also touch upon the state of play of the EU/Russia trade relations which have dramatically deteriorated after the introduction of mutual sanctions over this summer. INTA members will exchange views on these issues with Mr Ignacio Garcia Bercero, acting Deputy Director General of DG Trade.

   
EU Budget 2015: Votes in INTA

INTA will vote on its opinion on Budget 2015. 15 amendments have been tabled to the Rapporteur's (Reimar BÖGE, EPP) draft opinion. The Rapporteur suggests to reinforce the resources of the Commission to negotiate Free Trade Agreements. Moreover, Pilot Projects have been suggested on the Commission's Stakeholder outreach, Fighting trade in conflict minerals and Funding the build-up of Civil Society  "Trade Watch" for monitoring the Union's trade policy.

 
Nadere informatie
 
Priorities of the Italian Presidency in the area of International Trade Policy

During INTA Committee meeting of 3 September, the Italian Vice Minister Carlo Calenda will present the EU Presidency priorities in the international trade field for the remainder of the year.

   
Launch of plurilateral environmental goods negotiations at the WTO

Following the launch of negotiations for an Environmental Goods Agreement on 8 July 2014, INTA committee will hold an exchange of views with the Commission (DG TRADE) on the topic. The first phase of the negotiations aims to eliminate tariffs on a wide range of environmental goods. A second phase could address non-tariff barriers and environmental services.

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE TRAN PECH AGRI 02-09-2014 - 15:43  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2 and 3 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July. This text will be updated after each session.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor aangelegenheden in verband met de vaststelling en tenuitvoerlegging van en het toezicht op het gemeenschappelijk handelsbeleid en met de externe economische betrekkingen van de Unie, met name:
 
1. financiële, economische en handelsbetrekkingen met derde landen en regionale organisaties;
2. het gemeenschappelijk buitentarief en de handelsfacilitatie, alsmede de externe aspecten van de douanevoorschriften en het douanebeheer;
3. het aangaan, toezien op, sluiten en volgen van bilaterale, multilaterale en plurilaterale handelsovereenkomsten waarin de economische, handels- en investeringsbetrekkingen met derde landen en regionale organisaties geregeld zijn;
4. technische harmonisatie- of normalisatiemaatregelen op gebieden die bij internationale rechtsinstrumenten zijn geregeld;
5. betrekkingen met relevante internationale organisaties en internationale fora over met handel verband houdende zaken, en met organisaties ter bevordering van de regionale, economische en commerciële integratie buiten de Unie;
6. de betrekkingen met de Wereldhandelsorganisatie, met inbegrip van de parlementaire dimensie ervan.
 
Deze commissie onderhoudt contacten met de relevante interparlementaire delegaties en delegaties ad hoc voorzover het gaat om de economische en commerciële aspecten van de betrekkingen met derde landen.
 
 
Volgende uitzendingen
 
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Available soon