Home

 
Laatste nieuws
 
INTA extraordinary meeting in Strasbourg: 20 October 2014

The next meeting of the Committee on International Trade will take place on Monday 20 October in Strasbourg (19.00-20.30, room SDM S1).
 
See the highlights of the meeting below.

   
 
Niet te missen
 
Vote on Customs duties on goods originating in Ukraine

Committee on International Trade (INTA) will vote on a draft report on the Commission proposal aimed at prolonging the autonomous trade preferences for Ukraine (rapporteur: Gabrielius Landsbergis (EPP). Following the postponement of the application of the EU-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) until 31 December 2015, the European Commission submitted an urgent proposal to prolong the existing preferences to cover that period. The existing preferences apply until 1 November 2014.

   
Hearing of the Commissioner-designate for Trade, Mrs Cecilia Malmström

In the context of the approval of the new European Commission, the Committee on International Trade (INTA) held a hearing of the Commissioner-designate for Trade, Mrs Cecilia Malmström (nominated by Sweden). The hearing took place on Monday 29 September 14:30-17:30 in Brussels.

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

INTA 24-09-2014 - 11:57  

The economic consequences of Russia’s ban on imports of farm produce, raw materials and food from the EU will be debated by the International Trade Committee with the trade specialists from the EU Commission on Wednesday after 16.00.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor aangelegenheden in verband met de vaststelling en tenuitvoerlegging van en het toezicht op het gemeenschappelijk handelsbeleid en met de externe economische betrekkingen van de Unie, met name:
 
1. financiële, economische en handelsbetrekkingen met derde landen en regionale organisaties;
2. het gemeenschappelijk buitentarief en de handelsfacilitatie, alsmede de externe aspecten van de douanevoorschriften en het douanebeheer;
3. het aangaan, toezien op, sluiten en volgen van bilaterale, multilaterale en plurilaterale handelsovereenkomsten waarin de economische, handels- en investeringsbetrekkingen met derde landen en regionale organisaties geregeld zijn;
4. technische harmonisatie- of normalisatiemaatregelen op gebieden die bij internationale rechtsinstrumenten zijn geregeld;
5. betrekkingen met relevante internationale organisaties en internationale fora over met handel verband houdende zaken, en met organisaties ter bevordering van de regionale, economische en commerciële integratie buiten de Unie;
6. de betrekkingen met de Wereldhandelsorganisatie, met inbegrip van de parlementaire dimensie ervan.
 
Deze commissie onderhoudt contacten met de relevante interparlementaire delegaties en delegaties ad hoc voorzover het gaat om de economische en commerciële aspecten van de betrekkingen met derde landen.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie internationale handel (INTA).
 
Hier vindt u de agenda's en werkdocumenten van de commissie alsook bijkomende informatie zoals INTA-nieuwsbrieven, details over actuele verslagen en hoorzittingen.
 
Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon heeft het EP een beslissende rol bij de vaststelling van het handelsbeleid van de Unie en treedt het EP op als democratisch geweten van de Unie. Dit is van bijzonder belang aangezien handelswetgeving en internationale handelsovereenkomsten alleen kunnen worden uitgevoerd met de goedkeuring van het EP.
 
Ik ben ervan overtuigd dat deze website een efficiënte informatiebron en zoekinstrument zal zijn, waardoor Europese burgers een beter begrip over het werk en de procedures van INTA en het handelsbeleid van de Unie over het algemeen zullen krijgen.
 
Bedankt voor uw bezoek. Als u nog vragen heeft over het werk van de commissie, gelieve contact op te nemen met het secretariaat.