Home

 
Laatste nieuws
 
ITRE latest news

 
Work in progress: ITER listing (updated weekly)
 
Newsletter:  Issue 4/2014 - Previous issues
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies: 

   
 
Niet te missen
 
"One of Us" Citizens’ Initiative – Public Hearing, 10.04.2014

A public hearing on the European Citizens’ Initiative "One of Us" will be organised on 10.04.2014 in the European Parliament’s premises in Brussels, room JAN 4Q2, from 09.00 to 12.30.
 
The initiative asks the EU to prohibit the financing of activities which presuppose the destruction of human embryos, especially in the areas of research, development aid and public health.
 
The event is organised jointly by the Committee on Development, the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Legal Affairs, in association with the Petitions Committee.
 
Deadline for registration: 06.04.2014.
 
For more information contact us: ECI.Hearing.OneOfUs@ep.europa.eu

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
PETI DEVE JURI ITRE 09-04-2014 - 15:13  

The “One of Us” European Citizens’ Initiative campaign to ban EU funding for activities that “presuppose the destruction of human embryos” will get a public hearing in the European Parliament on Thursday 10 April at 09.00. Its petition has been signed by 1.7 million EU citizens.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
  1. het industriebeleid van de Unie en de toepassing van nieuwe technologieën, met inbegrip van maatregelen betreffende kleine en middelgrote ondernemingen;
  2. het onderzoeksbeleid van de Unie, met inbegrip van de verspreiding en benutting van onderzoeksresultaten;
  3. het ruimtebeleid;
  4. de activiteiten van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, het Centraal Bureau voor metingen op het gebied van de kernenergie, JET, ITER en andere projecten op dit gebied;
  5. communautaire maatregelen betreffende het energiebeleid in het algemeen, een gegarandeerde energievoorziening en energie-efficiëntie, met inbegrip van de totstandbrenging en ontwikkeling van trans-Europese netwerken op het gebied van de energie-infrastructuur;
  6. het Euratom-Verdrag en het Voorzieningsagentschap van Euratom, nucleaire veiligheid, sluiting van nucleaire installaties en verwijdering van nucleair afval;
  7. de informatiemaatschappij en informatietechnologie, met inbegrip van de totstandbrenging en ontwikkeling van trans-Europese netwerken op het gebied van de telecommunicatie-infrastructuur.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de ITRE-commissie!
 
Totdat er weer verkiezingen zijn, zullen de ITRE-leden hun bijdrage blijven leveren om vorm te geven aan het beleid en een wetgevingskader voor de lange termijn dat gericht is op een beter Europa met meer concurrentievermogen.

De ITRE-commissie zal zich bezig houden met wetgevingsvoorstellen op het gebied van onderzoek; het onderzoeksbeleid van de EU staat op het punt om geherdefinieerd te worden voor de komende jaren en om opgewassen te zijn tegen nieuwe uitdagingen. In de telecomsector zal meer concurrentie komen en de prijzen voor de klanten zullen dalen.
 
Op het belangrijke terrein van energie moet Europa zijn zwakheden onder ogen zien en oplossingen aandragen. Er worden grote bedragen betaald voor de invoer van olie en gas. Het is van belang dat energie beschikbaar en betaalbaar blijft voor burgers en industrie. Energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en een vermindering van broeikasgasemissies zijn ook onderwerpen die aangepakt moeten worden.
 
Nieuwe ontwikkelingen en innovatie, ook op het terrein van internet en ICT, kunnen een belangrijke rol spelen voor burgers en industrie.
 
Als we effectief willen zijn en de beste beslissingen willen nemen voor het leven van de burgers, dan hebben we de hulp nodig van de burgers en moeten we informatie uitwisselen met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Alleen een constante dialoog biedt de ruimte om het juiste evenwicht te vinden tussen de verschillende posities. Het doel van deze website is om informatie te geven over het werk van de Commissie industrie, onderzoek en energie.
 
Amalia Sartori