Laatste nieuws

16-01-2018 - 11:38
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Niet te missen

Nuttige documenten

Volgende uitzendingen

23-01-2018 10:00 / 12:30 ITRE
23-01-2018 14:30 / 18:30 ITRE

Mediatheek

11-01-2018 - 09:08
ITRE Vergadering
07-12-2017 - 09:06
ITRE ENVI Vergadering
04-12-2017 - 16:32
ENVI AGRI ITRE Vergadering

Welkomstwoord

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Er zijn vier prioritaire gebieden waarop de ITRE-commissie zich wil concentreren, waarbij herindustrialisering als overkoepelende doelstelling fungeert.

Allereerst moeten wij erop toezien dat er in EU-verband het nodige juridische en economische kader voorhanden is om de Europese industrie in staat te stellen innovatiegerichter te opereren. Dit betekent dat de O&O- en onderwijsprogramma’s van de EU moeten worden aangepast en zo worden ingezet dat zij daadwerkelijk kunnen inspelen op de reële behoeften van de industrie.

Meer details

Bevoegdheden en verantwoordelijkhedenContact

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Links