Laatste nieuws

14-02-2018 - 11:09
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Niet te missen

Nuttige documenten

Volgende uitzendingen

21-02-2018 09:00 / 12:30 ITRE
21-02-2018 14:30 / 17:00 ITRE
22-02-2018 09:00 / 12:30 ITRE

Mediatheek

23-01-2018 - 14:41
ITRE Vergadering
23-01-2018 - 10:09
ITRE Vergadering
22-01-2018 - 15:07
ITRE Vergadering

Welkomstwoord

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Er zijn vier prioritaire gebieden waarop de ITRE-commissie zich wil concentreren, waarbij herindustrialisering als overkoepelende doelstelling fungeert.

Allereerst moeten wij erop toezien dat er in EU-verband het nodige juridische en economische kader voorhanden is om de Europese industrie in staat te stellen innovatiegerichter te opereren. Dit betekent dat de O&O- en onderwijsprogramma’s van de EU moeten worden aangepast en zo worden ingezet dat zij daadwerkelijk kunnen inspelen op de reële behoeften van de industrie.

Meer details

Bevoegdheden en verantwoordelijkhedenContact

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Links