Home

 
Laatste nieuws
 
Meetings schedule

Next Committee meetings will take place
- on 19. January 2015, 15.00 - 18.30 (Brussels)
- on 20. January 2015, 9.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30 (Brussels)
 
 
 
 
 
 

   
 
Niet te missen
 
Trade marks negotiations to continue in January

 
Joint statement by the European Parliament negotiating team and the Italian Presidency of the Council with regards to the trade marks package
 
During the autumn of 2014 all three Institutions of the European Union have been working very hard to achieve without any undue delays an adoption of the Trade Marks package.
 
Despite the broad consensus on many aspects of the proposal the parties have considered that some additional time is needed in order to be able to arrive at a final conclusion on all essential elements of the package. Thus the co-legislators have decided jointly to postpone the final trilogue scheduled originally for December 16. The new date of this trilogue will be communicated shortly. This will also enable the co-legislators to ensure that the drafting of the final proposal is of the highest possible quality.
 
An agreement has already been reached on many issues, including notably the treatment of goods in transit and small consignments.
 
The negotiating team of the European Parliament would like to express its sincere appreciation to the Italian presidency for the remarkable progress that has been achieved in such short time on a technically complex dossier. The negotiating team considers that the compromise proposals put forward by Coreper constitute a very good foundation for reaching a final and complete agreement on the package in the first months of the next year. This would not have been possible without the considerable efforts of the Italian presidency.
 
The Presidency of the Council would like to thank the negotiating team of the European Parliament for its active commitment and cooperation on this complex proposal and to express its gratitude to the delegations in the Council for their constructive support in view of a final agreement by the two co-legislators.
 
 
On behalf of the negotiating team of the European Parliament
 
Cecilia Wikström
 
 
On behalf of the Presidency of the Council
 
Marco Peronaci
 
 

   
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de interpretatie, toepassing en controle van het recht van de Unie, de conformiteit van handelingen van de Unie met het primaire recht, met name de keuze van rechtsgronden en de naleving van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel;
 
2.    de interpretatie en toepassing van het internationaal recht, voorzover dit de Europese Unie betreft;
 
3.    beter wetgeven en de vereenvoudiging van het recht van de Unie;
 
4.    de rechtsbescherming van de rechten en prerogatieven van het Parlement, met inbegrip van interventies van het Parlement in voor het Hof van Justitie van de Europese Unie aanhangige zaken;
 
5.    besluiten van de Unie die de rechtsorde van de lidstaten aangaan, met name op het gebied van
 
a)    civiel recht en handelsrecht,
 
b)    vennootschapsrecht,
 
c)    recht inzake intellectuele eigendom,
 
d)    procesrecht;
 
6.    maatregelen betreffende justitiële en bestuurlijke samenwerking in civiele zaken;
 
7.    aansprakelijkheid voor milieuschade en sancties wegens milieudelicten;
 
8.    ethische vraagstukken in verband met nieuwe technologieën, met toepassing van de procedure met medeverantwoordelijke commissies met de relevante commissies;
 
9.    het Statuut van de leden en het Statuut van het personeel van de Europese Unie;
 
10.    voorrechten en immuniteiten, en onderzoek van de geloofsbrieven van de leden;
 
11.    de organisatie en het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie;
 
12.    het Harmonisatiebureau voor de interne markt.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom op de website van de Commissie juridische zaken
 
 

De commissie, competent immers voor het intellectuele eigendomsrecht, zal zich de komende zittingsperiode bezig houden met de hervorming van de EU-regelgeving inzake merkenrecht en bedrijfsgeheimen, en de toekomstige ontwikkeling van het auteursrecht, in vervolg op haar eerdere werkzaamheden op gebied van digitaal rechtenbeheer en auteursrecht binnen de informatiemaatschappij.
 
Haar eerste prioriteiten op het gebied van het vennootschapsrecht gelden de voltooiing van het werk aan de nieuwe insolventieregeling en de behandeling van het nieuwe voorstel over besloten eenmansvennootschappen.
 
Tevens zal de commissie haar aandacht gericht houden op de positie van burgers, gezinnen en bedrijven op de interne markt, met het oog op de komende herziening van de IPR-regels inzake rechterlijke bevoegdheid en erkenning en uitvoering van rechterlijke beslissingen over echtscheiding en kindertoewijzing (waarbij ook ontvoering van kinderen aan de orde is) en op het voorstel tot modernisering van de procedure voor kleine vorderingen.
 
Tenslotte biedt de commissie de nodige hulp waardoor het Parlement als geheel met kennis van zaken kan oordelen over zeer technische aangelegenheden, waartoe ook behoren het toezicht op het gebruik van gedelegeerde en uitvoerende regelgeving, de zorgvuldige medeweging van de inbreng van de nationale parlementen in het kader van de subsidiariteitstoetsing, en het nemen van de juiste beslissingen bij de verdediging van de belangen van het Parlement voor de rechter.
 
Ik hoop dat u op deze website de informatie kan vinden die u zoekt, en ik dank u voor uw belangstelling voor de Commissie juridische zaken.
 
Pavel Svoboda, voorzitter