Home

 
Laatste nieuws
 
Meetings schedule

Next Committee meeting will take place in Brussels:
 - on 3 September 2014, 09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30.
 
 
 

   
 
Niet te missen
 
Appointment of Commissioner Reicherts

The FEMM, LIBE and JURI Committees held an exchange of views with Ms Martine Reicherts on 14.07.14 in Strasbourg. Ms Reicherts has been designated for the portfolio of Justice, Fundamental Rights and Citizenship. The European Parliament has approved Ms Reicherts' appointment as Commissioner during its plenary sitting of 16.07.14. Her mandate is expected to last until the end of October, when a new Commission is to be set up.
 

   
Pavel Svoboda elected chair of the Committee on Legal Affairs

Pavel Svoboda is the new chair of the Committee on Legal Affairs, elected by acclamation on 07.07.14. During its constituent meeting, the Committee has also elected its vice-chairs Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jean-Marie Cavada, Axel Voss, and Mady Delvaux-Stehres. Together, the chair and vice-chairs make up the bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half year term. The first meeting of the Committee on Legal Affairs will take place on 10.07.2014.
 

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
JURI LIBE BUDG FEMM ECON ITRE 15-07-2014 - 10:47  

Four candidate EU Commissioners, nominated to replace those who left to become MEPs, were given committee hearings on Monday. The four, who if confirmed by the full House will serve for the rest of the Commission’s current term, are Jyrki Katainen (Finland), Ferdinando Nelli Feroci (Italy) Martine Reicherts (Luxembourg) and Jacek Dominik (Poland).

DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de interpretatie, toepassing en controle van het recht van de Unie, de conformiteit van handelingen van de Unie met het primaire recht, met name de keuze van rechtsgronden en de naleving van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel;
 
2.    de interpretatie en toepassing van het internationaal recht, voorzover dit de Europese Unie betreft;
 
3.    beter wetgeven en de vereenvoudiging van het recht van de Unie;
 
4.    de rechtsbescherming van de rechten en prerogatieven van het Parlement, met inbegrip van interventies van het Parlement in voor het Hof van Justitie van de Europese Unie aanhangige zaken;
 
5.    besluiten van de Unie die de rechtsorde van de lidstaten aangaan, met name op het gebied van
 
a)    civiel recht en handelsrecht,
 
b)    vennootschapsrecht,
 
c)    recht inzake intellectuele eigendom,
 
d)    procesrecht;
 
6.    maatregelen betreffende justitiële en bestuurlijke samenwerking in civiele zaken;
 
7.    aansprakelijkheid voor milieuschade en sancties wegens milieudelicten;
 
8.    ethische vraagstukken in verband met nieuwe technologieën, met toepassing van de procedure met medeverantwoordelijke commissies met de relevante commissies;
 
9.    het Statuut van de leden en het Statuut van het personeel van de Europese Unie;
 
10.    voorrechten en immuniteiten, en onderzoek van de geloofsbrieven van de leden;
 
11.    de organisatie en het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie;
 
12.    het Harmonisatiebureau voor de interne markt.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welcome words
 
 

available soon