Home

 
Laatste nieuws
 
Meetings schedule

Next Committee meetings will take place
- on 1. December 2014, 15.00 - 18.30 (Brussels)
- on 2. December 2014, 9.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30 (Brussels)
- on 3. December 2014, 10.30 - 12.30 and 14.00 - 17.30 (Luxembourg) (please note that this meeting will not be webstreamed)
 
 
 
 
 
 

   
 
Niet te missen
 
Votes in the Committee on Legal Affairs

On 2 December, the Committee on Legal Affairs will vote to approve or otherwise the text agreed in trilogues on insolvency proceedings. There will also be votes on 7 codification proposals and a petition (10.00-10.15).

   
Meeting in Luxembourg

On 3 December, the Committee on Legal Affairs will meet in Luxembourg. It will hold exchanges of views with the Luxembourg Minister of Justice, Félix Braz, as well as the Court of Justice and the Court of Auditors.

   
Annual Conference of The European Judicial Training Network

The JURI and LIBE committees will be hosting the annual conference of directors of the European Judicial Training Network in the European Parliament on 11 and 12 December. This will be of particular interest as one of the main focuses of the event will be the exchange of best practices, as encouraged by the pilot project promoted by the committees.

   
Hearing on Shareholders' Rights

The Committee on Legal Affairs will hold a hearing on 2 December, from 15.00 to 16.30, in room ASP 3G3, entitled 'The Revision of the Shareholders' Rights Directive'. The purpose of the hearing is to allow Members to hear the point of view of experts and stakeholders on how best to ensure that shareholders can exercise their rights effectively.

 
Nadere informatie
 
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de interpretatie, toepassing en controle van het recht van de Unie, de conformiteit van handelingen van de Unie met het primaire recht, met name de keuze van rechtsgronden en de naleving van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel;
 
2.    de interpretatie en toepassing van het internationaal recht, voorzover dit de Europese Unie betreft;
 
3.    beter wetgeven en de vereenvoudiging van het recht van de Unie;
 
4.    de rechtsbescherming van de rechten en prerogatieven van het Parlement, met inbegrip van interventies van het Parlement in voor het Hof van Justitie van de Europese Unie aanhangige zaken;
 
5.    besluiten van de Unie die de rechtsorde van de lidstaten aangaan, met name op het gebied van
 
a)    civiel recht en handelsrecht,
 
b)    vennootschapsrecht,
 
c)    recht inzake intellectuele eigendom,
 
d)    procesrecht;
 
6.    maatregelen betreffende justitiële en bestuurlijke samenwerking in civiele zaken;
 
7.    aansprakelijkheid voor milieuschade en sancties wegens milieudelicten;
 
8.    ethische vraagstukken in verband met nieuwe technologieën, met toepassing van de procedure met medeverantwoordelijke commissies met de relevante commissies;
 
9.    het Statuut van de leden en het Statuut van het personeel van de Europese Unie;
 
10.    voorrechten en immuniteiten, en onderzoek van de geloofsbrieven van de leden;
 
11.    de organisatie en het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie;
 
12.    het Harmonisatiebureau voor de interne markt.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom op de website van de Commissie juridische zaken
 
 

De commissie, competent immers voor het intellectuele eigendomsrecht, zal zich de komende zittingsperiode bezig houden met de hervorming van de EU-regelgeving inzake merkenrecht en bedrijfsgeheimen, en de toekomstige ontwikkeling van het auteursrecht, in vervolg op haar eerdere werkzaamheden op gebied van digitaal rechtenbeheer en auteursrecht binnen de informatiemaatschappij.
 
Haar eerste prioriteiten op het gebied van het vennootschapsrecht gelden de voltooiing van het werk aan de nieuwe insolventieregeling en de behandeling van het nieuwe voorstel over besloten eenmansvennootschappen.
 
Tevens zal de commissie haar aandacht gericht houden op de positie van burgers, gezinnen en bedrijven op de interne markt, met het oog op de komende herziening van de IPR-regels inzake rechterlijke bevoegdheid en erkenning en uitvoering van rechterlijke beslissingen over echtscheiding en kindertoewijzing (waarbij ook ontvoering van kinderen aan de orde is) en op het voorstel tot modernisering van de procedure voor kleine vorderingen.
 
Tenslotte biedt de commissie de nodige hulp waardoor het Parlement als geheel met kennis van zaken kan oordelen over zeer technische aangelegenheden, waartoe ook behoren het toezicht op het gebruik van gedelegeerde en uitvoerende regelgeving, de zorgvuldige medeweging van de inbreng van de nationale parlementen in het kader van de subsidiariteitstoetsing, en het nemen van de juiste beslissingen bij de verdediging van de belangen van het Parlement voor de rechter.
 
Ik hoop dat u op deze website de informatie kan vinden die u zoekt, en ik dank u voor uw belangstelling voor de Commissie juridische zaken.
 
Pavel Svoboda, voorzitter