Verslagen


Na indiening van een verslag in de commissie kunnen de leden tot een bepaalde datum amendementen voorstellen. Over de amendementen wordt gesproken en gestemd in de commissie. Na amendering van het ontwerpverslag en stemming over de definitieve versie wordt het een verslag dat in de plenaire vergadering wordt ingediend. Op deze pagina staan de verslagen in de eindversie van de commissie.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare verslagen.

VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

29-06-2018 A8-0245/2018 PE 601.094v02-00
JURI

Axel VOSS

Documenten in dossier JURI/8/07947

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • PDF-bestand in een nieuw venster openen
  • dit Word-document in een nieuw venster openen
AMENDEMENTEN
001-086
087-091
092-096
097-101
102-105
106-111
112-117
118-119
120-123
124-125
126-127
128-129
130-130
131-136
137-145
146-152
153-161
162-165
166-169
170-178
179-186
187-193
194-203
204-208
209-214
215-224\r1
225-234
235-244
245-252

VERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie over een statuut voor sociale en solidaire ondernemingen

27-06-2018 A8-0231/2018 PE 612.248v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Documenten in dossier JURI/8/07988

VERSLAG over driedimensionaal printen, een uitdaging op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten en civielrechtelijke aansprakelijkheid

26-06-2018 A8-0223/2018 PE 618.019v03-00
JURI

Joëlle BERGERON

Documenten in dossier JURI/8/09065

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • PDF-bestand in een nieuw venster openen
  • dit Word-document in een nieuw venster openen

VERSLAG over controle op de toepassing van het EU-recht in 2016

04-06-2018 A8-0197/2018 PE 617.980v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Documenten in dossier JURI/8/11749

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • PDF-bestand in een nieuw venster openen
  • dit Word-document in een nieuw venster openen
AMENDEMENTEN
001-003

VERSLAG over de interpretatie en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"

15-05-2018 A8-0170/2018 PE 615.497v04-00
AFCO JURI

Pavel SVOBODA, Richard CORBETT

Documenten in dossier CJ22/8/05637

VERSLAG over het EU-scorebord voor justitie van 2017

03-05-2018 A8-0161/2018 PE 616.858v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

Documenten in dossier JURI/8/11955

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (codificatie)

30-04-2018 A8-0154/2018 PE 618.089v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Documenten in dossier JURI/8/11188

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • PDF-bestand in een nieuw venster openen
  • dit Word-document in een nieuw venster openen