Verslagen


Na indiening van een verslag in de commissie kunnen de leden tot een bepaalde datum amendementen voorstellen. Over de amendementen wordt gesproken en gestemd in de commissie. Na amendering van het ontwerpverslag en stemming over de definitieve versie wordt het een verslag dat in de plenaire vergadering wordt ingediend. Op deze pagina staan de verslagen in de eindversie van de commissie.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare verslagen.

VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Eleftherios Synadinos

02-04-2019 A8-0184/2019 PE634.551v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Lampros Fountoulis

02-04-2019 A8-0183/2019 PE634.552v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Epitideios

02-04-2019 A8-0185/2019 PE634.554v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann

21-03-2019 A8-0178/2019 PE632.848v02-00
JURI

Evelyn REGNER

VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen

06-03-2019 A8-0167/2019 PE630.743v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Dominique Bilde

06-03-2019 A8-0166/2019 PE630.744v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Monika Hohlmeier

06-03-2019 A8-0165/2019 PE634.546v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie

06-02-2019 A8-0068/2019 PE630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

AMENDEMENTEN