Verslagen


Na indiening van een verslag in de commissie kunnen de leden tot een bepaalde datum amendementen voorstellen. Over de amendementen wordt gesproken en gestemd in de commissie. Na amendering van het ontwerpverslag en stemming over de definitieve versie wordt het een verslag dat in de plenaire vergadering wordt ingediend. Op deze pagina staan de verslagen in de eindversie van de commissie.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare verslagen.

VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Steeve Briois

22-10-2018 A8-0349/2018 PE 625.483v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Sophie Montel

22-10-2018 A8-0350/2018 PE 625.484v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos

22-10-2018 A8-0351/2018 PE 628.646v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Manolis Kefalogiannis

16-10-2018 A8-0333/2018 PE 612.317v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

VERSLAG over het verzoek om overleg over de voorrechten en immuniteiten van Alfonso Luigi Marra

15-10-2018 A8-0325/2018 PE 627.901v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos

26-09-2018 A8-0291/2018 PE 627.722v02-00
JURI

Laura FERRARA