Home

 
Laatste nieuws
 
Next LIBE committee meetings

The next LIBE Committee meeting will take place on:
 
Wednesday, 24 September, 9h00 - 12h30 and 15h00 - 18h30 and
 
Thursday, 25 September, 9h00 - 12h30 and 15h00 - 18h30 in room Paul-Henri Spaak (PHS) - P3C050
 
Monday, 29 September, 9h00 - 12h30 and
 
Tuesday 30 September 9h00 - 12h30 and 15h00 - 18h30 in room József Antall - (JAN) 2Q2
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 
 

   
 
Niet te missen
Alle items  
Mini-hearing on Council of Europe Convention on Cyber-Crime

On Wednesday, 24th September from 15.00 to 16.30 in meeting room Paul-Henri Spaak (PHS) the LIBE Committee will hold a mini-hearing during which a Council of Europe' representative, EDPS and EU data protection authorities will give presentations on the works in the Council of Europe's Cyber- Crime Convention about transborder access to stored computer data.

   
Commission and EASO annual reports on Asylum

On Wednesday, 24th September from 9.00 to 11.00 in meeting room Paul-Henri Spaak (PHS) 3C050, the Commission will present the 5th Annual Report on Immigration and Asylum (2013) followed by the presentation by the EASO Executive Director of the  Annual report on the situation of Asylum in the European Union (2013) the Annual Activity Report 2013 and the EASO multi-annual work programme 2014-2016 "Towards a coherent implementation of the Common European Asylum System".

   
Vote on the agreement between EU and Ukraine

On Monday, 15 September 2014 from 19.00 to 19.30 in meeting room Louise Weiss N1.3 the LIBE Members held an extraordinary committee meeting in order to vote on the association agreement between the European Union and its Member States, on the one hand, and Ukraine, on the other hand, as regards provisions relating to the treatment of third country nationals legally employed as workers in the territory of the other party (2013/0151B(NLE)), Rapporteur Claude MORAES (S&D, GB). The report was voted in Plenary on 16 September.

 
Nadere informatie
 
Exchange of views with Ms Malmström, Commissioner for Home Affairs

In the meeting of 03.09.2014, the new LIBE Committee held a first exchange of views with Commissioner Malmström. She has in particular reported on her meeting with Minister ALFANO as regards "Mare Nostrum" operation in the Mediterranean and Frontex.

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE REGI TRAN PECH AGRI 22-09-2014 - 12:31  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2 and 3 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July. This text will be updated after each session.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de bescherming, op het grondgebied van de Unie, van de rechten van de burger, mensenrechten en grondrechten, met inbegrip van de bescherming van minderheden, als verankerd in de Verdragen en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
2.    maatregelen ter bestrijding van alle vormen van discriminatie, behalve van discriminatie op grond van geslacht, op het werk en op de arbeidsmarkt;
3.    wetgeving inzake transparantie en de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens;
4.    de totstandbrenging en ontwikkeling van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel, met name
 
a)    maatregelen betreffende de binnenkomst en het verkeer van personen, asiel en migratie,
b)    maatregelen betreffende een geïntegreerd gemeenschappelijk beheer van de buitengrenzen,
c)    maatregelen betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, met inbegrip van terrorisme, en materieelrechtelijke en procesrechtelijke maatregelen in verband met het uitwerken van een coherentere aanpak door de Unie van het strafrecht;
 
5.    het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, Europol, Eurojust, Cepol, het Europees openbaar ministerie en andere organen en agentschappen op dit gebied;
6.    de constatering van een duidelijk gevaar van ernstige schending, door een lidstaat, van de beginselen welke de lidstaten gemeen hebben.
 
 
Volgende uitzendingen
 
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Available soon