Home

 
Laatste nieuws
 
The next SEDE meeting

will take place on Wednesday, 21 January 2015, 9:00-12:30 and 15:00-18:30 in Brussels.
 
The meeting will be webstreamed and you can watch it live here and in the archives here.
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent at the latest 3 working days prior to the meeting to sede-secretariat@ep.europa.eu
 
 
 

 
Nadere informatie
 
 
Niet te missen
 
Building European military capabilities

On 3 December, the Subcommittee exchanged views with General Jean-Paul Paloméros, Supreme Allied Commander Transformation, NATO and Claude-France Arnould, Chief Executive, European Defence Agency, on military capability development in Europe, after the Wales NATO Summit and before the 2015 European Council.
 
 

   
Financial rules applicable to the Union budget

On 3 December, the Subcommittee considered the draft opinion on Financial rules applicable to the general budget of the Union, by Rapporteur Christian Ehler (EPP). The committee responsible is BUDG (Rapporteur: Ingeborg Gräßle, EPP).
 
 

   
Security situation in the South Caucasus

On 3 December, the Subcommittee debated the security situation in the South Caucasus after the signature of the "strategic partnership" between the Russian Federation and Georgia's breakaway region of Abkhazia with H.E. Natalie Sabanadze, Ambassador of Georgia to the EU.
 
 

   
Briefings on Defence Council and CSDP Civilian Missions

On 3 December, the Subcommittee discussed the state of play of the EU's civilian missions with Kenneth Deane, Director, Civilian Planning and Conduct Capability, EEAS. It was also debriefed on the results of the Foreign Affairs Council (Defence) held on 18 November, by Maciej Popowski, Deputy Secretary General, EEAS.
 

   
 
Presentatie en bevoegdheden
 
De Subcommissie veiligheid en defensie is een subcommissie van de Commissie buitenlandse zaken. Onder punt 1 van de bevoegdheden van de AFET wordt een overzicht van haar taken gegeven:

"Commissie belast met het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB). Hierbij wordt de commissie bijgestaan door een Subcommissie veiligheid en defensie."
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Onze vrede en veiligheid worden meer en meer bedreigd door gebeurtenissen dichtbij en verder weg, en we mogen ze dus nooit als vanzelfsprekend beschouwen.  Het Verdrag betreffende de Europese Unie vormt de rechtsgrond voor doeltreffend optreden door de lidstaten om deze bedreigingen aan de buitengrenzen van de EU aan te pakken.
 
Middels het in 1999 tot stand gebrachte gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en de 30 civiele en militaire missies die sindsdien zijn ondernomen, heeft de EU een bijdrage geleverd aan stabiliteit en vrede op de Balkan, in de zuidelijke Kaukasus, Afrika en het Midden-Oosten. In 2013 presenteerden de EU-leiders een routekaart om het GVDB een doeltreffender instrumentarium en een nieuwe impuls te geven, en bekrachtigden ze tegelijkertijd het belang van onze band met de NAVO. 
 
De Subcommissie veiligheid en defensie (SEDE) is hét forum bij uitstek voor het bevorderen van debat en het monitoren van ontwikkelingen met betrekking tot GVDB-instellingen, -instrumentarium en -optreden. De Subcommissie speelt een cruciale rol bij het ter verantwoording roepen van GVDB-besluitvormers en bij het waarborgen van transparantie naar de burgers van de EU toe.
 
In deze achtste zittingsperiode zal SEDE de vinger aan de pols van het GVDB blijven houden, en erop blijven toezien dat het snel en doeltreffend reageert op nieuwe en reeds bestaande uitdagingen voor de veiligheid van de Unie en haar burgers.
 
Anna Fotyga
Voorzitter SEDE