Home

 
Laatste nieuws
 
The next SEDE meetings

will take place on Wednesday, 24 September 2014, 9:00-12:30 and 15:00-18:30 and on Monday, 13 October 2014, 15:00-18:30 in Brussels.
 
The meeting on 1st October 2014 is cancelled.
 

 
Nadere informatie
 
 
Niet te missen
Alle items  
Iraq/Syria and beyond: International security threat by ISIS

The Subcommittee jointly with the Committee on Foreign Affairs will debate the security threat by ISIS in Iraq, Syria and beyond with Gilles de Kerchove, EU Counter-Terrorism Coordinator, John O'Rourke, Head of Division, "Arabian Peninsula, Iran and Iraq", EEAS and Florence Gaub, Senior Analyst, EU Institute for Security Studies.
 
When: 24 September 2014, 15:00-17:00      Where: room Paul-Henri Spaak 4B001

 
Nadere informatie
 
The future of territorial defence in Europe

The Subcommittee will debate the future of territorial defence in Europe in context of the current security situation with Timo S. Koster, Director Defence Policy and Capabilities Directorate, NATO, Petros Mavromichalis, Head of Division "EU Situation Room", EEAS and Jo Coelmont, Senior Associate Fellow, Egmont Institute.
 
When: 24 September 2014, 10:30-12:30   Where: room Paul-Henri Spaak 4B001

 
Nadere informatie
 
Exchange of views with the Chairman of the EU Military Committee

The Subcommittee will exchange views with General Patrick de Rousiers, Chairman of the EU Military Committee, on the development of the CSDP and on EU military operations.
 
When: 24 September 2014, 9:00-10:30         Where: room Paul-Henri Spaak 4B001

 
Nadere informatie
 
Ukraine - what challenges for CSDP and NATO?

On 11 September 2014 the Subcommittee debated the security situation in Ukraine and the challenges this new European security context poses for CSDP and NATO with Maciej Popowski, Deputy Secretary General, EEAS and James Appathurai, Deputy Assistant Secretary General for Political Affairs and Security Policy, NATO.
 
 

 
Nadere informatie
 
 
Presentatie en bevoegdheden
 
De Subcommissie veiligheid en defensie is een subcommissie van de Commissie buitenlandse zaken. Onder punt 1 van de bevoegdheden van de AFET wordt een overzicht van haar taken gegeven:

"Commissie belast met het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB). Hierbij wordt de commissie bijgestaan door een Subcommissie veiligheid en defensie."
 
Volgende uitzendingen
 
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Onze vrede en veiligheid worden meer en meer bedreigd door gebeurtenissen dichtbij en verder weg, en we mogen ze dus nooit als vanzelfsprekend beschouwen.  Het Verdrag betreffende de Europese Unie vormt de rechtsgrond voor doeltreffend optreden door de lidstaten om deze bedreigingen aan de buitengrenzen van de EU aan te pakken.
 
Middels het in 1999 tot stand gebrachte gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en de 30 civiele en militaire missies die sindsdien zijn ondernomen, heeft de EU een bijdrage geleverd aan stabiliteit en vrede op de Balkan, in de zuidelijke Kaukasus, Afrika en het Midden-Oosten. In 2013 presenteerden de EU-leiders een routekaart om het GVDB een doeltreffender instrumentarium en een nieuwe impuls te geven, en bekrachtigden ze tegelijkertijd het belang van onze band met de NAVO. 
 
De Subcommissie veiligheid en defensie (SEDE) is hét forum bij uitstek voor het bevorderen van debat en het monitoren van ontwikkelingen met betrekking tot GVDB-instellingen, -instrumentarium en -optreden. De Subcommissie speelt een cruciale rol bij het ter verantwoording roepen van GVDB-besluitvormers en bij het waarborgen van transparantie naar de burgers van de EU toe.
 
In deze achtste zittingsperiode zal SEDE de vinger aan de pols van het GVDB blijven houden, en erop blijven toezien dat het snel en doeltreffend reageert op nieuwe en reeds bestaande uitdagingen voor de veiligheid van de Unie en haar burgers.
 
Anna Fotyga
Voorzitter SEDE