Home

 
Laatste nieuws
 
Next TRAN meeting

The next TRAN meeting will take place from Monday 3 November 15:00 p.m. to Tuesday 4 November 18:30 p.m. in Brussels in P1A002 (Paul-Henri Spaak building). The meeting will be webstreamed.
 
 

   
 
Niet te missen
 
Presentation of the study on investments in large TEN-T projects

A provisional version of the update of the 2013 study on 'investments in large TEN-T projects' will be presented to the TRAN Committee on 04.11.14.
 
This update adds five new case studies to the analysis, three of which dealing with mega projects that are still in the planning or in early implementation phase: Lyon-Turin, Iron-Rhine and S21/Stuttgart-Ulm. The update also shows that not all lessons from the past have been learned, in particular as regards the need for early and transparent public participation. The study will be finalized following the presentation.

 
Nadere informatie
 
Exchange of views with EMSA Executive Director

The TRAN Committee will hold an exchange of views with Marku Mylly, Executive Director of the European Maritime Safety Agency in the next meeting. The presentation will take place on 04.11.14 from 11:00-12:00 in P1A002 (Paul-Henri Spaak building).

 
Nadere informatie
 
Cross-border exchange of information on road safety

The Commission proposal aims at improving road safety by providing the Member States with mutual access to each other's vehicle registration data. This would allow them to identify drivers when they commit traffic offences abroad.
 
The Rapporteur will present her draft report in the next TRAN Committee meeting on 03.11.14.

   
Hearing on European road toll systems for private vehicles

The TRAN Committee will hold a hearing on the European road toll systems for private vehicles on 04.11.14 from 15:30-19:00 in room P1A002 (Paul-Henri Spaak building).
 
The event will be organised in two parts:
- Road financing and legal aspects
- Toll systems in Europe - case studies
 
If you wish to attend, please send an email to tran-secretariat@europarl.europa.eu by 30.10.14.

   
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. de ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid voor het vervoer per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht, met name
 
a) gemeenschappelijke regels voor het vervoer binnen de Europese Unie,
b) de totstandbrenging en ontwikkeling van trans-Europese netwerken op het gebied van de vervoersinfrastructuur,
c) de verlening van vervoersdiensten en de betrekkingen op vervoersgebied met derde landen,
d) veiligheid van het vervoer,
e) betrekkingen met internationale vervoersorganisaties;
f) het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, het Europees Spoorwegbureau, het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart en de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR;
 
2. postdiensten;
 
3. toerisme.
 
Volgende uitzendingen
 
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Hartelijk welkom op de website van de commissie vervoer en toerisme.
 
Hier vindt u informatie over de leden en de werkzaamheden van de commissie, waarvan ik sinds 7 juli 2014 voorzitter ben.
 
De commissie TRAN is in het kader van de medebeslissingsprocedure samen met de Raad een gelijkgerechtigde partner bij het formuleren van wettelijke voorschriften op het gebied van vervoer, toerisme en postdiensten.
 
Onze werkzaamheden hebben tot doel de mobiliteit te waarborgen en tegelijkertijd het klimaat te beschermen. Het vervoer is namelijk niet alleen verantwoordelijk voor 24% van alle CO2-emissies in de EU, maar zijn emissies zijn sinds 1990 ook nog eens met 28% gestegen. In dezelfde periode wisten de huishoudens hun emissies met 24% te verlagen, en de industrie de hare zelfs met 32%. Zonder veranderingen in de mobiliteit zullen we de klimaatverandering dus geen halt kunnen toeroepen.
 
Wat we nodig hebben zijn een krachtige en betrouwbare infrastructuur, billijke regels voor de hele vervoerssector, de strengste veiligheidsnormen en bindende rechten voor reizigers in Europa.
 
De commissie vervoer en toerisme is reeds lang geleden tot dit besef gekomen en zet zich in voor het garanderen van een schone, veilige en betaalbare mobiliteit in Europa - juist ook over de grenzen heen.
 
Michael Cramer