Home

 
Laatste nieuws
 
Latest news

The next TRAN meeting will take place from Monday 1 December 15:00 p.m. to Tuesday 2 December 18:30 p.m. in Brussels in P1A002 (Paul-Henri Spaak building). The meeting will be webstreamed.
 
Briefings on commitments made at the hearing by Commissioners-designate
 
Violeta Bulc - Commissioner for Transport
Karmenu Vella  - Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries
Jyrki Katainen - Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

   
 
Niet te missen
 
Hearing on Transport accessibility and connectivity in Central and Eastern Europe

The TRAN Committee will hold a hearing on 02.12.14 from 15:00-18:30 in meeting room P1A002 (Paul-Henri Spaak building). Three panels of experts have been invited to make the presentations.
 
If you wish to attend, please send an email to tran-secretariat@europarl.europa.eu by 27.11.14.

   
Exchange of views with Commissioner Bulc

The TRAN Committee will host an exchange of views with Violeta Bulc, Commissioner for Transport, in the next TRAN Committee meeting on 02.12.14 from 09:15-11:00.
 
The discussion can be followed on the TRAN website by webstreaming.

   
Cross-border exchange of information on road safety

The Commission proposal aims at improving road safety by providing the Member States with mutual access to each other's vehicle registration data. This would allow them to identify drivers when they commit traffic offences abroad.
 
There will be a consideration of amendments in the TRAN Committee meeting on 01.12.14, and will be followed by a vote the next day.

   
Presentation of the amended 2014 CEF Transport Work Programmes

CEF annual and multi-annual work programmes specify the set of priorities and the total amount of financial support to be committed for each of these priorities in a given year.
 
The European Commission will present the amended 2014 CEF Transport Work Programmes on 01.12.14 from 15:00-16:00.

   
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. de ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid voor het vervoer per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht, met name
 
a) gemeenschappelijke regels voor het vervoer binnen de Europese Unie,
b) de totstandbrenging en ontwikkeling van trans-Europese netwerken op het gebied van de vervoersinfrastructuur,
c) de verlening van vervoersdiensten en de betrekkingen op vervoersgebied met derde landen,
d) veiligheid van het vervoer,
e) betrekkingen met internationale vervoersorganisaties;
f) het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, het Europees Spoorwegbureau, het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart en de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR;
 
2. postdiensten;
 
3. toerisme.
 
Volgende uitzendingen
 
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Hartelijk welkom op de website van de commissie vervoer en toerisme.
 
Hier vindt u informatie over de leden en de werkzaamheden van de commissie, waarvan ik sinds 7 juli 2014 voorzitter ben.
 
De commissie TRAN is in het kader van de medebeslissingsprocedure samen met de Raad een gelijkgerechtigde partner bij het formuleren van wettelijke voorschriften op het gebied van vervoer, toerisme en postdiensten.
 
Onze werkzaamheden hebben tot doel de mobiliteit te waarborgen en tegelijkertijd het klimaat te beschermen. Het vervoer is namelijk niet alleen verantwoordelijk voor 24% van alle CO2-emissies in de EU, maar zijn emissies zijn sinds 1990 ook nog eens met 28% gestegen. In dezelfde periode wisten de huishoudens hun emissies met 24% te verlagen, en de industrie de hare zelfs met 32%. Zonder veranderingen in de mobiliteit zullen we de klimaatverandering dus geen halt kunnen toeroepen.
 
Wat we nodig hebben zijn een krachtige en betrouwbare infrastructuur, billijke regels voor de hele vervoerssector, de strengste veiligheidsnormen en bindende rechten voor reizigers in Europa.
 
De commissie vervoer en toerisme is reeds lang geleden tot dit besef gekomen en zet zich in voor het garanderen van een schone, veilige en betaalbare mobiliteit in Europa - juist ook over de grenzen heen.
 
Michael Cramer