Laatste nieuws

26-03-2015 - 10:22
Committee Meeting

The next AFCO meeting will take place on 16 April 2015 from 10:00 to 12:30 and from 15:00 to 18:30.

The hearing on the 'Institutional Future of the European Union within and beyond the Treaty of Lisbon' has been postponed, and should take place in May. The exact day will be confirmed later.

Niet te missen

Joint Hearing: Towards a high degree of accountability, transparency and integrity in the EU Institutions

23-03-2015 - 13:27
EU Institutions

On 26.03.15 the Committees on Budgetary Control, Legal Affairs, Civil Liberties, Justice and Home Affairs and Constitutional Affairs will hold a Hearing on accountability, transparency and integrity in the EU Institutions. The objective is to allow a deep discussion at the European Parliament level about accountability, transparency and integrity of the EU institutions and about possible further developments related to these issues.The key conclusions of the Transparency International Report on 'the European Union Integrity System' will also be presented.

Reform of the electoral law of the European Union

10-03-2015 - 14:48
Electoral law reform

On 17.03.2015, the committee held an exchange of views (without document) on the Hübner/Leinen report on the "Reform of the electoral law of the European Union"

Commissioner Hearings, lessons to be taken from the 2014 process

10-03-2015 - 14:46
Top marks and hard knocks in the university of life for Juncker's college of would-be Commissioners.

On 17.03.2015, AFCO considered an Interpretation of point 1 (a) of Annex XVI to the Rules of Procedure concerning the declaration of financial interests of designated Commissioners, which was adopted, and Mr Corbett's report on "Procedures and practices regarding Commissioner Hearings, lessons to be taken from the 2014 process".

The review of the economic governance framework: stocktaking and challenges

10-03-2015 - 14:44
Euro coin ©Belga/DPA

On 26.02., amendments tabled to the opinion of Ms Sylvie Goulard on the "review of the economic governance framework: stocktaking and challenges" were discussed in AFCO.

The opinion of Mrs Goulard on the economic governance framework was adopted on 17.03.2015

European Fund for Strategic Investments

10-03-2015 - 11:51

The opinion of Ms Hübner on the "European Fund for Strategic Investments" was discussed during the AFCO committee meeting on 17.03.2015.

Nuttige documenten

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

26-03-2015 - 09:09
CONT AFCO JURI LIBE Vergadering
17-03-2015 - 15:09
AFCO Vergadering

Welkomstwoord

Ms Danuta Hübner

Welkom op de website van de Commissie constitutionele zaken.

In de zittingsperiode 2014-2019 zal aandacht worden besteed aan de institutionele aspecten die beslissend zijn voor de toekomst van de EU. De wijze waarop aan de nieuwe regelingen in van het Verdrag van Lissabon toepassing wordt gegeven zullen wij blijven evalueren, om deze evaluatie vervolgens te gebruiken als basis voor nieuwe ontwikkelingen. Aan de hand van de evaluatie van de maatregelen die na de crisis van 2008 zijn genomen zal ook worden bekeken of er een nieuwe verdragshervorming nodig is. Zulks met een tweeledig doel: enerzijds om de bepalingen van het "intergouvernementele Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie" in de EU-wetgeving te incorporeren, waarmee wellicht verdragswijzigingen gemoeid zullen zijn, en anderzijds om te voorzien in een democratische  legitimering voor het economisch bestuur van de eurozone. Een van de opgaven zal zijn te verhinderen dat een sterkere integratie van de eurozone  afbreuk doet aan de integriteit van de EU.

Meer details

Bevoegdheden en verantwoordelijkhedenContact

Links