Laatste nieuws

Public Hearing on European Citizens' Initiative

27-02-2015 - 11:14
AFCO, PETI  Public hearing


On 26 February, AFCO organised, jointly with PETI, a hearing on the "Lessons to be drawn from the implementation of the European Citizens' Initiative (ECI) regulation". This hearing gave the opportunity to evaluate all aspects linked to the functioning of the ECI, giving the floor to ECI organizers.

To follow the comments that were tweeted, this is the hashtag: #EPHearingonECI#

Niet te missen

Studies' Alert

28-02-2015 - 10:23
Study by policy department on European elections

Two new studies have been published by the Policy Department:
- The Electoral Reform of the European Parliament: Composition, Procedure and Legitimacy
- The Juncker Commission and New Institutional and Legitimacy Set Up. What Main Issues and Challenges?

For more information or other recent studies, please consult the link below:

Building on the potential of the Lisbon Treaty

27-02-2015 - 11:35
Treaty©European Union, EP

On 26.02. 2015, Mr Brok and Mrs Bresso presented their ideas for their report on "Improving the functioning of the European Union building on the potential of the LisbonTreaty."

Evolutions of the current institutional set up of the EU

27-02-2015 - 11:35
MEPs express deep frustrations ahead of Summit, advance laws to fight the fog over investment products and press the States to implement 2011 patients' rights directive.

On 26.02.2015, AFCO had an exchange of views on Mr. Verhofstadt report on "Possible evolutions and adjustments of the current institutional set up of the European Union."

Subsidiarity and proportionality

27-02-2015 - 11:30
All the thorny debates and celebratory moments of the year put in a 3-minute nutshell for you.

The draft opinion of Mr Ujazdowski on the "Annual reports 2012-2013 on subsidiarity and proportionality" was considered in AFCO on 26.02.2015.

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

27-02-2015 - 11:30
Top story icon

On 26.02.2015, the draft opinion of Mr. Esteban González Pons on "Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)" was discussed in AFCO.

Nuttige documenten

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

26-02-2015 - 17:47
LIBE AFCO Vergadering
26-02-2015 - 15:18
AFCO Vergadering

Welkomstwoord

Ms Danuta Hübner

Welkom op de website van de Commissie constitutionele zaken.

In de zittingsperiode 2014-2019 zal aandacht worden besteed aan de institutionele aspecten die beslissend zijn voor de toekomst van de EU. De wijze waarop aan de nieuwe regelingen in van het Verdrag van Lissabon toepassing wordt gegeven zullen wij blijven evalueren, om deze evaluatie vervolgens te gebruiken als basis voor nieuwe ontwikkelingen. Aan de hand van de evaluatie van de maatregelen die na de crisis van 2008 zijn genomen zal ook worden bekeken of er een nieuwe verdragshervorming nodig is. Zulks met een tweeledig doel: enerzijds om de bepalingen van het "intergouvernementele Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie" in de EU-wetgeving te incorporeren, waarmee wellicht verdragswijzigingen gemoeid zullen zijn, en anderzijds om te voorzien in een democratische  legitimering voor het economisch bestuur van de eurozone. Een van de opgaven zal zijn te verhinderen dat een sterkere integratie van de eurozone  afbreuk doet aan de integriteit van de EU.

Meer details

Bevoegdheden en verantwoordelijkhedenContact

Links