Laatste nieuws

Economic governance: institutional aspects and the role of the Eurogroup

26-03-2015 - 10:22
ECON-AFCO hearing

On Tuesday 5 May 2015 (9.30-12.30), AFCO and ECON Committees organise a joint hearing on "the institutional aspects of the new rules on economic governance and the role of the Eurogroup". Academic experts have been invited to exchange views with MEPs on the role of the Eurogroup in the economic governance framework and on the institutional aspects of governance of the Eurozone by the Eurogroup: a democratic challenge.

The AFCO then continues with its ordinary meeting from 15:00 until 18:30 (draft agenda below)

Niet te missen

Votes: Fundamental rights in the EU – Subsidiarity and proportionality

23-04-2015 - 12:57
Human rights in external policy

On 05.05.2015, the AFCO committee will adopt Mr Jáuregui Atondo's opinion on "the situation of fundamental rights in the European Union (2013-2014)" and the opinion of Mr Ujazdowski on the"Annual reports 2012-2013 on subsidiarity and proportionality".

2016 Budget - Mandate for the Trilogue

23-04-2015 - 12:55
Budget and money

On 05.05.2015, AFCO organises a exchange of views with the BUDG rapporteur (José Manuel Fernandes) on the EU budget for 2016.

Transparency, accountability and integrity in the EU institutions

23-04-2015 - 12:48
MEPs demand more transparency and regulation for hedge funds, special investment vehicles and alike.

An exchange of views on Mr Giegold's report on Transparency, accountability and integrity in the EU institutions will take place on 05.05.2015

Reform of the electoral law of the European Union

23-04-2015 - 12:14
EPelections_voteCard.jpg

On 05.05.2015, the committee will consider a working document on the Hübner/Leinen report on the"Reform of the electoral law of the European Union"

European Parliament's right of inquiry

15-04-2015 - 12:14
Parliament voting in the plenary chamber.

The proposal for a Regulation on the detailed provisions governing the exercise of the European Parliament's right of inquiry replacing the Decision of 19 April 1995(95/167/EC, Euratom, ECSC) will be discussed on 05.05.2015 (Rapporteur: Mr Jáuregui Atondo)

Nuttige documenten

Volgende uitzendingen

05-05-2015 09:30 / 12:30 AFCO ECON
05-05-2015 15:00 / 18:30 AFCO

Mediatheek

16-04-2015 - 15:07
AFCO Vergadering
16-04-2015 - 10:12
AFCO Vergadering

Welkomstwoord

Ms Danuta Hübner

Welkom op de website van de Commissie constitutionele zaken.

In de zittingsperiode 2014-2019 zal aandacht worden besteed aan de institutionele aspecten die beslissend zijn voor de toekomst van de EU. De wijze waarop aan de nieuwe regelingen in van het Verdrag van Lissabon toepassing wordt gegeven zullen wij blijven evalueren, om deze evaluatie vervolgens te gebruiken als basis voor nieuwe ontwikkelingen. Aan de hand van de evaluatie van de maatregelen die na de crisis van 2008 zijn genomen zal ook worden bekeken of er een nieuwe verdragshervorming nodig is. Zulks met een tweeledig doel: enerzijds om de bepalingen van het "intergouvernementele Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie" in de EU-wetgeving te incorporeren, waarmee wellicht verdragswijzigingen gemoeid zullen zijn, en anderzijds om te voorzien in een democratische  legitimering voor het economisch bestuur van de eurozone. Een van de opgaven zal zijn te verhinderen dat een sterkere integratie van de eurozone  afbreuk doet aan de integriteit van de EU.

Meer details

Bevoegdheden en verantwoordelijkhedenContact

Links