Laatste nieuws

Next meeting

17-04-2018 - 11:42
A computer screen with a photo of a committee meeting in it

Niet te missen

Nuttige documenten

Volgende uitzendingen

24-04-2018 17:45 / 18:30 ECON AFCO
25-04-2018 09:00 / 11:50 AFCO
25-04-2018 11:50 / 12:30 AFCO JURI
25-04-2018 15:00 / 18:30 AFCO

Mediatheek

16-04-2018 - 20:33
AFCO Vergadering
28-03-2018 - 11:37
AFCO JURI Vergadering
21-03-2018 - 14:40
AFCO Vergadering

Welkomstwoord

Interview with Danuta Maria Hübner- AFCO chair

Welkom op de website van de Commissie constitutionele zaken.

In de zittingsperiode 2014-2019 zal aandacht worden besteed aan de institutionele aspecten die beslissend zijn voor de toekomst van de EU. De wijze waarop aan de nieuwe regelingen in van het Verdrag van Lissabon toepassing wordt gegeven zullen wij blijven evalueren, om deze evaluatie vervolgens te gebruiken als basis voor nieuwe ontwikkelingen. Aan de hand van de evaluatie van de maatregelen die na de crisis van 2008 zijn genomen zal ook worden bekeken of er een nieuwe verdragshervorming nodig is. Zulks met een tweeledig doel: enerzijds om de bepalingen van het "intergouvernementele Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie" in de EU-wetgeving te incorporeren, waarmee wellicht verdragswijzigingen gemoeid zullen zijn, en anderzijds om te voorzien in een democratische  legitimering voor het economisch bestuur van de eurozone. Een van de opgaven zal zijn te verhinderen dat een sterkere integratie van de eurozone  afbreuk doet aan de integriteit van de EU.

Meer details

Bevoegdheden en verantwoordelijkhedenContact

Links