Laatste nieuws

United Kingdom's constitutional relationship with the European Union

31-08-2015 - 15:41
The United Kingdom © European Union

Niet te missen

Votes

31-08-2015 - 15:48
EPelections_voteCard.jpg

On 3 September, AFCO will adopt an Interpretation of Rule 130, paragraph 3, of the Rules of Procedure (Questions for written answer) and of Rule 191 of the Rules of Procedure (Suspension or closure of the sitting)

(Lees meer)


Rules of procedure

31-08-2015 - 14:23
As plenary marked the 70th anniversary of the liberation of Auschwitz, MEPs reacted to recent attacks and debated programmes presented for Latvia's Presidency and foreign security.

On 3 September, AFCO will hold an exchange of views with Rainer Wieland, Chair of the Working Group "revisiting the rules of procedure".

(Lees meer)


Nuttige documenten

Volgende uitzendingen

03-09-2015 15:00 / 18:30 AFCO

Mediatheek

15-07-2015 - 09:08
AFCO Vergadering
06-07-2015 - 19:03
AFCO Vergadering

Welkomstwoord

Ms Danuta Hübner

Welkom op de website van de Commissie constitutionele zaken.

In de zittingsperiode 2014-2019 zal aandacht worden besteed aan de institutionele aspecten die beslissend zijn voor de toekomst van de EU. De wijze waarop aan de nieuwe regelingen in van het Verdrag van Lissabon toepassing wordt gegeven zullen wij blijven evalueren, om deze evaluatie vervolgens te gebruiken als basis voor nieuwe ontwikkelingen. Aan de hand van de evaluatie van de maatregelen die na de crisis van 2008 zijn genomen zal ook worden bekeken of er een nieuwe verdragshervorming nodig is. Zulks met een tweeledig doel: enerzijds om de bepalingen van het "intergouvernementele Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie" in de EU-wetgeving te incorporeren, waarmee wellicht verdragswijzigingen gemoeid zullen zijn, en anderzijds om te voorzien in een democratische  legitimering voor het economisch bestuur van de eurozone. Een van de opgaven zal zijn te verhinderen dat een sterkere integratie van de eurozone  afbreuk doet aan de integriteit van de EU.

Meer details

Bevoegdheden en verantwoordelijkhedenContact

Links