Zoeken algemeen

Zoeken

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

ONTWERPAGENDA - Maandag 25 november 2019

25-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-25_1 PE644.722v01-00
AFCO

 

  AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section II – European Council and Council

20-11-2019 AFCO_AM(2019)643228 PE643.228v02-00
AFCO

Pascal DURAND

  AMENDMENTS 1 - 45 - Draft opinion on the implementation of the common security and defence policy – annual report 2018

19-11-2019 AFCO_AM(2019)643190 PE643.190v02-00
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS

Advies inzake de activiteiten van de Europese Ombudsman - jaarverslag 2018

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 12 november 2019

12-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-12_1 PE643.092v01-00
AFCO

 

ONTWERPADVIES inzake de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid – jaarverslag 2018

08-11-2019 AFCO_PA(2019)643103 PE643.103v01-00
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-11-2019

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling II — Europese Raad en Raad

31-10-2019 AFCO_PA(2019)642907 PE642.907v02-00
AFCO

Pascal DURAND

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-11-2019

ONTWERPAGENDA - Maandag 21 oktober 2019

22-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-21_1 PE642.941v01-00
AFCO

 

  MINUTES - Monday, 21 October 2019

21-10-2019 AFCO_PV(2019)10-21-1 PE642.953v01-00
AFCO

 

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 8 oktober 2019

08-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-08_1 PE641.361v01-00
AFCO