Studies

Studies

 
Hoe zoekt u een document? 
 

U kunt zoeken op beleidsterrein, periode, referentienummer, soort document, een woord in de titel of tekst, of een combinatie van deze criteria.

 
Woord(en)
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 
Volgende pagina  
Alle studies
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom op de website van de Commissie constitutionele zaken (AFCO)
 
 

Hier vindt u recente informatie over de werkzaamheden van onze commissie en ook de documenten die in de commissie behandeld zijn.
 
De Commissie constitutionele zaken houdt zich bezig met de volgende onderwerpen: de ontwikkeling van de Europese verdragen en de uitvoering van deze verdragen, de betrekkingen tussen de verschillende Europese instellingen, de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen, de Europese politieke partijen en het Reglement van het Parlement.
 
Tijdens deze zittingsperiode (2009-2013) heeft de commissie als taak zich te verdiepen in de uitvoering van het Verdrag van Lissabon, in het bijzonder die hoofdstukken die de Unie dichter bij haar burgers moeten brengen.
 
Naast de maandelijkse gewone vergaderingen en een aantal buitengewone vergaderingen organiseert de commissie ook openbare hoorzittingen of workshops over specifieke onderwerpen. Wanneer onze leden over een bepaald punt meer uitvoerige informatie willen, kunnen wij ook studies doen uitvoeren. Informatie hierover vindt u op deze website.
 
Op deze website vindt u ook de lijst van onze leden en het contactadres van het secretariaat. Voor nadere informatie over de werkzaamheden van onze commissie kan u altijd bij ons terecht.
 
Carlo Casini, voorzitter