Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Institutional and Constitutional Aspects of Special Interest Representation
15-06-2015 Studie

The ECB's Outright Monetary Transaction Programme compatibility with the EU Law (Judgment in case Gauweiller C-62/14)
15-06-2015 Kort overzicht

Policy Departments’ Monthly Highlights - June 2015
08-06-2015 Kort overzicht

Candidate Selection Procedures for the European Elections
15-04-2015 Studie

The Electoral Reform of the European Parliament: Composition, Procedure and Legitimacy
16-02-2015 Uitgebreide analyse

The Juncker Commission and New Institutional and Legitimacy Set Up. What Main Issues and Challenges?
16-02-2015 Uitgebreide analyse

Policy Departments’ Monthly Highlights - February 2015
10-02-2015 Kort overzicht

Quels sont les défis pour le Parlement européen ? Législation, contrôle et organisation
15-01-2015 Uitgebreide analyse

Trends in Differentiation of EU Law and Lessons for the Future
15-01-2015 Uitgebreide analyse

Looking Ahead: Pathways of Future Constitutional Evolution of the EU
15-01-2015 Uitgebreide analyse

Alle onderliggende analyses

Contact

  • beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken