Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Looking Ahead: Pathways of Future Constitutional Evolution of the EU
15-01-2015 Uitgebreide analyse

The European Council and the Council: Perspectives on New Dynamics in EU Governance
15-01-2015 Uitgebreide analyse

Commitments Made at the Hearings of the Commissioners-Designate, Juncker Commission (November 2014 - October 2019)
14-11-2014 Briefing

Commitments Made at the Hearing of Frans Timmermans - Commissioner-Designate
24-10-2014 Briefing

Challenges in Constitutional Affairs in the New Term: Taking Stock and Looking Forward
15-10-2014 Studie

Political Parties and Political Foundations at European Level. Challenges and Opportunities
16-06-2014 Studie

Consequences of the Crisis - Key Studies
16-06-2014 Briefing

L'initiative citoyenne européenne - Premières leçons tirées de la mise en œuvre
15-05-2014 Studie

Les élections européennes: législation de l’Union, dispositions nationales et participation civique
15-04-2014 Studie

Science and Technology Options Assessment - Annual Report 2013
04-03-2014 Studie