Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Bronnen van het recht van de Europese Unie en het besluitvormingsproces
26-04-2017 Tijdschriften

The Impact of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union on Scotland, Wales and Gibraltar
26-04-2017 Uitgebreide analyse

The Impact and Consequences of Brexit for Northern Ireland
17-03-2017 Briefing

The Brexit Negotiations: An Assessment of the Legal, Political and Institutional Situation in the UK
16-03-2017 Uitgebreide analyse

Policy Departments’ Monthly Highlights - March 2017
13-03-2017 Kort overzicht

The Legisprudential Role of National Parliaments in the European Union
10-03-2017 Briefing

Subsidiarity as a Means to Enhance Cooperation between EU Institutions and National Parliaments
08-03-2017 Briefing

The Role of National Parliaments in the EU after Lisbon: Potentialities and Challenges
06-03-2017 Studie

Brexit Literature Update 3/2017
03-03-2017 Kort overzicht

Τhe Composition of the European Parliament
22-02-2017 Uitgebreide analyse

Alle onderliggende analyses

Contact

  • beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken