Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

2018/0310(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
AFET

ten principale

Bijlage bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

2017/0033(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
AFET

ten principale

Protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

2016/0253(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
AFET

ten principale

Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en de regering van Maleisië

2016/0243(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
AFET

ten principale

De Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de EU

2016/0055(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
AFET

ten principale

Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Kroatië, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, Roemenië, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de EU

2016/0041(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
AFET

ten principale

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Andesgemeenschap en haar lidstaten (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela), anderzijds

2016/0025(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
AFET

ten principale

Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

2014/0270(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
AFET

ten principale

Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de EU

2014/0220(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
AFET

ten principale

Euromediterrane associatieovereenkomst EG/Syrië

2008/0248(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
AFET

ten principale