Ontwerpadviezen


Bij wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. Ontwerpadviezen zijn de adviezen die nog niet in stemming zijn gebracht in de commissie. Zodra de ontwerpadviezen door de commissie zijn goedgekeurd, worden ze adviezen en vervolgens voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

ONTWERPADVIES inzake de aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)

03-02-2015 AGRI_PA(2015)549106 PE 549.106v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO, James NICHOLSON

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-02-2015

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, Afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

14-11-2014 AGRI_PA(2014)539853 PE 539.853v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termijn voor de indiening van amendementen : 09-12-2014

Documenten in dossier AGRI/8/01224

ONTWERPADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 55/2008 van de Raad tot invoering van autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië

23-10-2014 AGRI_PA(2014)539868 PE 539.868v03-00
AGRI

Laurențiu REBEGA

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-11-2014

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen

25-09-2014 AGRI_PA(2014)537498 PE 537.498v02-00
AGRI

Daciana Octavia SÂRBU

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-10-2014

Documenten in dossier AGRI/8/00306

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - alle afdelingen

23-07-2014 AGRI_PA(2014)536160 PE 536.160v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-07-2014

Documenten in dossier AGRI/8/00597