Ontwerpadviezen

Om een advies van een commissie wordt meestal aan het begin van de procedure in het Europees Parlement gevraagd. Bij wetgevingsteksten neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsteksten neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. De ontwerpadviezen worden in de commissie in stemming gebracht alvorens ze worden voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

Mode d'affichage des résultats
 

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the General Budget of the European Union for the financial year 2015 - all sections

Datum : 23-07-2014

Referentie :

AGRI_PA(2014)536160 PE 536.160v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-07-2014

References :

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom bij COMAGRI!
 
 

available soon