Ontwerpadviezen


Bij wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. Ontwerpadviezen zijn de adviezen die nog niet in stemming zijn gebracht in de commissie. Zodra de ontwerpadviezen door de commissie zijn goedgekeurd, worden ze adviezen en vervolgens voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  PROJET D'AVIS sur Rapport annuel sur la politique européenne de la concurrence

19-09-2016 AGRI_PA(2016)589301 PE 589.301v01-00
AGRI

Michel DANTIN

Termijn voor de indiening van amendementen : 18-10-2016

ONTWERPADVIES inzake investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen: een evaluatie van het verslag uit hoofde van artikel 16, lid 3, van de VGB

19-07-2016 AGRI_PA(2016)587470 PE 587.470v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-09-2016

Documenten in dossier AGRI/8/06493

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

07-07-2016 AGRI_PA(2016)585709 PE 585.709v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termijn voor de indiening van amendementen : 22-07-2016

Documenten in dossier AGRI/8/06207

ONTWERPADVIES inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2017

06-04-2016 AGRI_PA(2016)580450 PE 580.450v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-05-2016

Documenten in dossier AGRI/8/05786

ONTWERPADVIES inzake een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen

31-03-2016 AGRI_PA(2016)580516 PE 580.516v01-00
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-04-2016

Documenten in dossier AGRI/8/06073

ONTWERPADVIES inzake de voorbereiding van de post-electorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel

22-03-2016 AGRI_PA(2016)577060 PE 577.060v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-04-2016

Documenten in dossier AGRI/8/05398

ONTWERPADVIES inzake het voortgangsverslag hernieuwbare energie

29-02-2016 AGRI_PA(2016)578551 PE 578.551v01-00
AGRI

Franc BOGOVIČ

Termijn voor de indiening van amendementen : 22-03-2016

Documenten in dossier AGRI/8/05856

ONTWERPADVIES inzake een strategie van de Europese Unie voor het Alpengebied

19-02-2016 AGRI_PA(2016)577050 PE 577.050v01-00
AGRI

Ulrike MÜLLER

Termijn voor de indiening van amendementen : 18-03-2016

Documenten in dossier AGRI/8/05069

ONTWERPADVIES inzake de nieuwe alliantie voor voedselzekerheid en voeding

06-01-2016 AGRI_PA(2016)575117 PE 575.117v01-00
AGRI

Molly SCOTT CATO

Termijn voor de indiening van amendementen : 03-02-2016

Documenten in dossier AGRI/8/04823

ONTWERPADVIES inzake het cohesiebeleid in de berggebieden van de EU

11-12-2015 AGRI_PA(2015)573109 PE 573.109v01-00
AGRI

Michel DANTIN

Termijn voor de indiening van amendementen : 15-01-2016

Documenten in dossier AGRI/8/04827