Ontwerpadviezen


Bij wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. Ontwerpadviezen zijn de adviezen die nog niet in stemming zijn gebracht in de commissie. Zodra de ontwerpadviezen door de commissie zijn goedgekeurd, worden ze adviezen en vervolgens voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

26-10-2017 AGRI_PA(2017)612259 PE 612.259v01-00
AGRI

Karin KADENBACH

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-11-2017

Documenten in dossier AGRI/8/10609

ONTWERPADVIES inzake het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020

26-10-2017 AGRI_PA(2017)612377 PE 612.377v01-00
AGRI

Sofia RIBEIRO

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-11-2017

Documenten in dossier AGRI/8/09710

ONTWERPADVIES inzake de hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

25-10-2017 AGRI_PA(2017)612244 PE 612.244v01-00
AGRI

Nicola CAPUTO

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-11-2017

Documenten in dossier AGRI/8/09721

ONTWERPADVIES over achterstandsregio's in de EU

13-10-2017 AGRI_PA(2017)612186 PE 612.186v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-11-2017

Documenten in dossier AGRI/8/11137

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven

10-10-2017 AGRI_PA(2017)612136 PE 612.136v01-00
AGRI

Ivan JAKOVČIĆ

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-11-2017

ONTWERPADVIES inzake het jaarverslag over het mededingingsbeleid

15-09-2017 AGRI_PA(2017)610575 PE 610.575v01-00
AGRI

Tibor SZANYI

Termijn voor de indiening van amendementen : 16-10-2017

Documenten in dossier AGRI/8/10969

ONTWERPADVIES inzake de aanbeveling betreffende het onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen tussen de Unie en Australië

24-07-2017 AGRI_PA(2017)608141 PE 608.141v01-00
AGRI

Eric ANDRIEU

Termijn voor de indiening van amendementen : 01-09-2017

Documenten in dossier AGRI/8/10476

ONTWERPADVIES inzake het onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen tussen de EU en Nieuw-Zeeland

20-07-2017 AGRI_PA(2017)608081 PE 608.081v01-00
AGRI

James NICHOLSON

Termijn voor de indiening van amendementen : 01-09-2017

Documenten in dossier AGRI/8/10475

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

18-07-2017 AGRI_PA(2017)604880 PE 604.880v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-09-2017

Documenten in dossier AGRI/8/09316

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

20-06-2017 AGRI_PA(2017)604734 PE 604.734v01-00
AGRI

Angélique DELAHAYE

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-07-2017

Documenten in dossier AGRI/8/08665