Ontwerpadviezen


Bij wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. Ontwerpadviezen zijn de adviezen die nog niet in stemming zijn gebracht in de commissie. Zodra de ontwerpadviezen door de commissie zijn goedgekeurd, worden ze adviezen en vervolgens voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ter aanvulling van de handelsconcessies uit hoofde van de Associatieovereenkomst

22-12-2016 AGRI_PA(2016)595439 PE 595.439v01-00
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 30-01-2017

ONTWERPADVIES inzake een initiatief met betrekking tot hulpbronnenefficiëntie: minder voedselverspilling, meer voedselveiligheid

20-12-2016 AGRI_PA(2016)595767 PE 595.767v01-00
AGRI

James NICHOLSON

Termijn voor de indiening van amendementen : 01-02-2017

ONTWERPADVIES inzake een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid van de EU

06-12-2016 AGRI_PA(2016)595568 PE 595.568v01-00
AGRI

Miguel VIEGAS

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-01-2017

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

08-11-2016 AGRI_PA(2016)592130 PE 592.130v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termijn voor de indiening van amendementen : 05-12-2016

Documenten in dossier AGRI/8/07186

ONTWERPADVIES inzake arbeidsomstandigheden en onzeker werk

27-10-2016 AGRI_PA(2016)592286 PE 592.286v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Termijn voor de indiening van amendementen : 05-12-2016

Documenten in dossier AGRI/8/07736

ONTWERPADVIES inzake palmolie en de ontbossing van regenwoud

11-10-2016 AGRI_PA(2016)592126 PE 592.126v01-00
AGRI

Florent MARCELLESI

Termijn voor de indiening van amendementen : 15-11-2016

Documenten in dossier AGRI/8/07740

ONTWERPADVIES inzake het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU

19-09-2016 AGRI_PA(2016)589301 PE 589.301v01-00
AGRI

Michel DANTIN

Termijn voor de indiening van amendementen : 18-10-2016

Documenten in dossier AGRI/8/07319

ONTWERPADVIES inzake investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen: een evaluatie van het verslag uit hoofde van artikel 16, lid 3, van de VGB

19-07-2016 AGRI_PA(2016)587470 PE 587.470v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-09-2016

Documenten in dossier AGRI/8/06493

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

07-07-2016 AGRI_PA(2016)585709 PE 585.709v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termijn voor de indiening van amendementen : 22-07-2016

Documenten in dossier AGRI/8/06207

ONTWERPADVIES inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2017

06-04-2016 AGRI_PA(2016)580450 PE 580.450v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-05-2016

Documenten in dossier AGRI/8/05786