Ontwerpadviezen


Bij wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. Ontwerpadviezen zijn de adviezen die nog niet in stemming zijn gebracht in de commissie. Zodra de ontwerpadviezen door de commissie zijn goedgekeurd, worden ze adviezen en vervolgens voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

ONTWERPADVIES inzake de nieuwe alliantie voor voedselzekerheid en voeding

06-01-2016 AGRI_PA(2016)575117 PE 575.117v01-00
AGRI

Molly SCOTT CATO

Termijn voor de indiening van amendementen : 03-02-2016

Documenten in dossier AGRI/8/04823

ONTWERPADVIES inzake het cohesiebeleid in de berggebieden van de EU

11-12-2015 AGRI_PA(2015)573109 PE 573.109v01-00
AGRI

Michel DANTIN

Termijn voor de indiening van amendementen : 15-01-2016

Documenten in dossier AGRI/8/04827

ONTWERPADVIES inzake de kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie

17-11-2015 AGRI_PA(2015)569495 PE 569.495v01-00
AGRI

Tibor SZANYI

Termijn voor de indiening van amendementen : 09-12-2015

Documenten in dossier AGRI/8/04014

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van de Republiek Tunesië

28-10-2015 AGRI_PA(2015)569814 PE 569.814v02-00
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Termijn voor de indiening van amendementen : 18-11-2015

Documenten in dossier AGRI/8/04517

ONTWERPADVIES inzake oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

23-07-2015 AGRI_PA(2015)564944 PE 564.944v01-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

Termijn voor de indiening van amendementen : 18-09-2015

Documenten in dossier AGRI/8/03034

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 – alle afdelingen

26-06-2015 AGRI_PA(2015)560823 PE 560.823v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

Termijn voor de indiening van amendementen : 23-07-2015

Documenten in dossier AGRI/8/03711

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de vrijwaringsclausule en het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds

25-06-2015 AGRI_PA(2015)560764 PE 560.764v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Termijn voor de indiening van amendementen : 04-09-2015

Documenten in dossier AGRI/8/03252

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds

25-06-2015 AGRI_PA(2015)560766 PE 560.766v01-00
AGRI

Momchil NEKOV

Termijn voor de indiening van amendementen : 04-09-2015

Documenten in dossier AGRI/8/03256

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden

19-06-2015 AGRI_PA(2015)560772 PE 560.772v01-00
AGRI

Albert DESS

Termijn voor de indiening van amendementen : 17-07-2015

Documenten in dossier AGRI/8/03380

ONTWERPADVIES inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2016

20-04-2015 AGRI_PA(2015)554837 PE 554.837v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-05-2015

Documenten in dossier AGRI/8/03194