Ontwerpadviezen

Om een advies van een commissie wordt meestal aan het begin van de procedure in het Europees Parlement gevraagd. Bij wetgevingsteksten neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsteksten neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. De ontwerpadviezen worden in de commissie in stemming gebracht alvorens ze worden voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

Mode d'affichage des résultats
 

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - alle afdelingen

Datum : 23-07-2014

Referentie :

AGRI_PA(2014)536160 PE 536.160v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-07-2014

References :

Documenten in dossier AGRI/8/00597

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom bij COMAGRI!
 
 

available soon