Hoorzittingen

ZIE ALLE

Een commissie kan een hoorzitting met deskundigen beleggen wanneer zij deze noodzakelijk acht om een bepaalde zaak naar behoren te kunnen afhandelen. Hoorzittingen kunnen ook gezamenlijk door twee of meer commissies worden gehouden. De meeste commissies houden regelmatig hoorzittingen om deskundigen te horen en over kernzaken te kunnen discussiëren. Op deze pagina staat alle beschikbare informatie over de hoorzittingen van de commissies, inclusief programma's en bijdragen van de sprekers.

17-05-2018 - Use of New Breeding Techniques

AGRI ENVI 06-11-2018 - 14:56
Experiment Veal Cultivated Field

A hearing on New Breeding Techniques (NBTs) was organised in association with the ENVI committee. It is widely accepted that new crop varieties need to be developed to meet challenges such as climate change and the spread of plant diseases and an increasing number of plant breeding companies are already actively using NBTs. However some legal uncertainties have persisted in this field.

Members heard from experts including Niels Louwaars, Director of Plantum, the Seed Association in the Netherlands, Julien Mante, engineer at "France Limousin Sélection" and responsible for R&D at "Pole de Lanaud", Yves Bertheau, INRA Research Director, Arend Streng, Patent Specialist at "Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.", Detlef Bartsch, Head of Department - Genetic Engineering at the Federal Office of Consumer Protection and Food Safety and Sophia Lakhdar, Chairwoman, Bio Consom'acteurs.

Locatie : Building József Antall, room JAN 4Q1, European Parliament, Brussels

Use of New Breeding Techniques

   Innovation in plant breeding and societal goals - N. Louwaars, Plantum Seed Association (NL)
   Use of New Breeding Techniques applied to cattle - J. Mante, France Limousin Sélection (FR)
   Fact checking on New breeding techniques - Y. Bertheau, INRA (FR)

New Breeding Techniques and the EU Legislative Framework

   New Breeding Techniques and the EU legislative framework - A. Streng, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. (NL)
   Genome Editing – Where precaution meets innovation - D. Bartsch, Federal Office of Consumer Protection and Food Safety (DE)
   The use of new breedingtechniques - S. Lakhdar, Bio Consom'acteurs (FR)