Hoorzittingen

ZIE ALLE

Een commissie kan een hoorzitting met deskundigen beleggen wanneer zij deze noodzakelijk acht om een bepaalde zaak naar behoren te kunnen afhandelen. Hoorzittingen kunnen ook gezamenlijk door twee of meer commissies worden gehouden. De meeste commissies houden regelmatig hoorzittingen om deskundigen te horen en over kernzaken te kunnen discussiëren. Op deze pagina staat alle beschikbare informatie over de hoorzittingen van de commissies, inclusief programma's en bijdragen van de sprekers.

22-11-2018 - LEADER experiences: joint AGRI-CONT Public Hearing

AGRI 07-01-2019 - 13:42
landscape-rural village-combine-harvester

On 22 November, the AGRI Committee, together with the CONT Committee held a Public Hearing on “LEADER experiences - lessons learned and effectiveness of EU funds for rural development”.

The aim was to evaluate how the LEADER programme had worked over the past, what its added value was and how it could be improved in the future, especially in light of the on-going CAP reform. In order to have a large spectrum of points of view, representatives from the European institutions, governments and stakeholders with experience on the ground participated.

Panel I - Institutional and government perspective

   What indicators for rural development for monitoring and evaluation? - Specific achievements of Leader - J. Loriz-Hoffmann
   Tracking overall inputs and outputs in rural development - How can we measure the added value of the Leader programme in the future? - J. Figueiredo
   The global impact of rural development programmes in rural areas - Leader in Scotland - A. Prior

Panel II - Stakeholder perspective

   Local partnerships for rural development and innovation - M. J. Botelho
   Leader experiences in Italy - R. Fargione
   Lessons from the past - how to improve Leader in the future - P. Soto
   Speaking notes - R. Lukesch