Laatste nieuws

Next AGRI meetings: 25 September, 2 and 9-10 October 2017

22-09-2017 - 12:27

Niet te missen

Nuttige documenten

Volgende uitzendingen

25-09-2017 15:00 / 19:00 AGRI

Mediatheek

31-08-2017 - 09:15
AGRI Vergadering
30-08-2017 - 15:17
AGRI Vergadering
30-08-2017 - 09:10
AGRI Vergadering

Welkomstwoord

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI-commissie) is verantwoordelijk voor de controle op de werkzaamheden van de Commissie op het gebied van het landbouwbeleid. Dit houdt vooral de opstelling in van verslagen over wetgevingsvoorstellen die vallen onder de medebeslissingsprocedure van het Parlement en de Raad, met het oog op de goedkeuring hiervan in de plenaire vergadering.

Meer details

Bevoegdheden en verantwoordelijkhedenContact

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Links