Home

 
Laatste nieuws
 
Next AGRI meeting: 3-4 December 2014 (Brussels)

Wednesday 3 December 2014, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30
Thursday 4 December 2014, 9.00 – 12.30
Room: JAN 4Q1 (József Antall)
 
Access badges: send your request 5 working days before the meeting to agri-secretariat@ep.europa.eu

   
 
Niet te missen
 
Commitments made at the hearings of the Commissioners

The briefings on the commitments made at the hearings of Phil Hogan, Commissioner for Agriculture and Rural Development, and of Vytenis Andriukaitis, Commissioner for Health and Food Safety are available below.
 
 

   
Hearing: "A new EU Forest Strategy"

On 5 November from 16.00 to 18.30, AGRI will hold a hearing on "a new EU Forest Strategy: for forests and the forest-based sector", with a view to feed into an own-initiative report by Elisabeth Köstinger (EPP, AT). Invited experts will include: Harald Mauser of the European Forest Institute, Juha Hakkarainen of the Finnish Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners, Jan Szyszko of the Warsaw University of Life Sciences, and Tony Simons, Director General of the World Agroforestry Centre. Debates with Members will follow the rounds of presentations.

 
Nadere informatie
 
EU budget 2015 and use of the agricultural crisis reserve

During the AGRI meeting of 6 November, the Commission was invited to debate with Members its recently adopted 'amending letter' to the draft 2015 budget. This amendment provides for extra revenues of €465 million to the agricultural budget coming mostly from clearance of accounts and milk superlevies. However, these additional amounts will not be used to support producers affected by the Russian import ban, but for financing other EU priority measures such as the fight against the Ebola epidemic. As a result, emergency market measures put into place in recent weeks in the context of the Russian ban will have to be financed using the 2015 agricultural crisis reserve, leaving it almost empty for the coming year.

   
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. de werking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
2. plattelandsontwikkeling, met inbegrip van de activiteiten van de relevante financiële instrumenten;
3. wetgeving:
    a) op veterinair en fytosanitair gebied en inzake diervoeding, voorzover deze maatregelen niet bedoeld
    zijn om de gezondheid van de mens tegen risico's te beschermen,
    b) inzake dierhouderij en het welzijn van dieren;
4. verbetering van de kwaliteit van landbouwproducten;
5. voorziening van basislandbouwproducten;
6. het Communautair Bureau voor plantenrassen;
7. bosbouw en boslandbouw.
 
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom in de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling!
 
 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI-commissie) is verantwoordelijk voor de controle op de werkzaamheden van de Commissie op het gebied van het landbouwbeleid. Dit houdt vooral de opstelling in van verslagen over wetgevingsvoorstellen die vallen onder de medebeslissingsprocedure van het Parlement en de Raad, met het oog op de goedkeuring hiervan in de plenaire vergadering.
 
De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van onze commissie situeren zich op de volgende beleidsterreinen: het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), diergezondheid en dierenwelzijn, de gezondheid van planten, de kwaliteit van landbouwproducten, bosbouw en boslandbouw.
 
Naast dit wetgevingswerk houdt onze commissie toezicht op de tenuitvoerlegging van het GLB en andere belangrijke kwesties als voedselveiligheid. Hierbij werkt zij nauw samen met de Commissie, de Raad, andere EU-instellingen en belanghebbenden.
 
De AGRI-commissie telt 45 gewone leden en 45 plaatsvervangers, die zich allen zeer voor hun werk inzetten.
 
Op onze website is veel informatie te vinden, in alle talen van de EU, die u in staat stelt ons werk te volgen: agenda's van vergaderingen, live webstreaming van onze vergaderingen, verslagen en amendementen, portretten en contactgegevens van de leden enz. Veel surfplezier!
 
Czesław Adam Siekierski
Voorzitter van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling