Home

 
Laatste nieuws
 
Next AGRI meeting

The next ComAGRI meeting will take place on 3 and 4 September in Brussels:
 
Wednesday 3 September: 9:00 - 12:30 and 15:00 - 18:30
Meeting room: JAN 6Q2
 
Thursday 4 September: 9:00 - 12:30
Meeting room: ASP 3G3
 
Meetings are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent 5 working days before the start of the meeting to agri-secretariat@europarl.europa.eu
 

   
 
Bevoegdheden van de parlementaire commissies
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. de werking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
2. plattelandsontwikkeling, met inbegrip van de activiteiten van de relevante financiële instrumenten;
3. wetgeving:
    a) op veterinair en fytosanitair gebied en inzake diervoeding, voorzover deze maatregelen niet bedoeld
    zijn om de gezondheid van de mens tegen risico's te beschermen,
    b) inzake dierhouderij en het welzijn van dieren;
4. verbetering van de kwaliteit van landbouwproducten;
5. voorziening van basislandbouwproducten;
6. het Communautair Bureau voor plantenrassen;
7. bosbouw en boslandbouw.
 
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom bij COMAGRI!
 
 

available soon