Zoeken algemeen

Zoeken

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 8 oktober 2019

08-10-2019 AGRI_OJ(2019)10-08_1 PE641.405v01-00
AGRI

 

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 8 oktober 2019

07-10-2019 AGRI_OJ(2019)10-07_1 PE641.337v02-00
AGRI

 

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 1 oktober 2019

27-09-2019 AGRI_OJ(2019)10-01_1 PE641.313v01-00
AGRI

 

NOTULEN - Dinsdag 23 juli 2019

24-09-2019 AGRI_PV(2019)07-22-1 PE641.078v02-00
AGRI

 

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Unie, van een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent als bedoeld in Verordening (EG) nr. 617/2009 van 13 juli 2009 houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit

19-09-2019 AGRI_PA(2019)641220 PE641.220v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-10-2019

ONTWERPAGENDA - Woensdag 25 september 2019

17-09-2019 AGRI_OJ(2019)09-25_1 PE641.211v01-00
AGRI

 

ONTWERPADVIES inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

12-09-2019 AGRI_PA(2019)641140 PE641.140v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-10-2019

NOTULEN - Woensdag 10 juli 2019

11-09-2019 AGRI_PV(2019)07-10-1 PE639.920v01-00
AGRI

 

NOTULEN - Woensdag 4 september 2019

11-09-2019 AGRI_PV(2019)09-04-1 PE641.117v01-00
AGRI

 

ADVIES Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

06-09-2019 AGRI_AD(2019)639624 PE639.624v02-00
AGRI

Paolo DE CASTRO