Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Kort overzicht

Policy Departments' Monthly Highlights - March 2019
11-03-2019 Kort overzicht

Research for AGRI Committee - Impacts of the digital economy on the food chain and the CAP
15-02-2019 Studie

Researche for AGRI Committee - A comparative analysis of global agricultural policies: lessons for the future CAP
14-12-2018 Studie

Research for AGRI Committee - The sectoral approach in the CAP beyond 2020 and possible options to improve the EU food value chain
15-10-2018 Studie

Research for AGRI Committee - The CAP Strategic Plans beyond 2020 - Assessing the architecture in order to achieve the EU-wide objectives
15-10-2018 Studie

Research for AGRI Committee - The CAP support beyond 2020 - Assessing the future structure of direct payments and the rural development interventions in the light of the EU agricultural and environmental challenges
15-10-2018 Studie

Research for AGRI Committee - The CAP beyond 2020: appraisal of the EC legislative proposals
08-10-2018 Studie

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations
19-09-2018 Briefing

Research for AGRI Committee – New competition rules for the agri-food chain in the CAP post 2020
14-09-2018 Studie