Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  AMENDMENTS 1 - 5 - Draft question to the Council for oral answer The on-going negotiations for a new Partnership Agreement between the European Union and the African Caribbean and Pacific Group of States

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641421 PE641.421v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  AMENDMENTS 1 - 6 - Draft question to the Commission for oral answer The on-going negotiations for a new Partnership Agreement between the European Union and the African Caribbean and Pacific Group of States

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641422 PE641.422v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  AMENDMENTS 1 - 136 - Draft report General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

08-10-2019 BUDG_AM(2019)641401 PE641.401v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

  AMENDMENTS 1 - 98 - Draft report Activities of the European Ombudsman - annual report 2018

08-10-2019 PETI_AM(2019)641268 PE641.268v01-00
PETI

Peter JAHR

  AMENDMENTS 1 - 287 - Draft motion for a resolution 2019 UN Climate Change Conference in Santiago de Chile, Chile (COP25)

07-10-2019 ENVI_AM(2019)641381 PE641.381v01-00
ENVI

Peter LIESE, Nils TORVALDS, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Pär HOLMGREN, Mohammed CHAHIM, Mick WALLACE

  AMENDMENTS 1 - 87 - Draft report Financial assistance to Member States to cover serious financial burden inflicted on them following a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00
REGI

Younous OMARJEE

AMENDEMENTEN 1 - Ontwerpverslag Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1309/2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020)

26-09-2019 EMPL_AM(2019)641274 PE641.274v02-00
EMPL

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

AMENDEMENTEN 1 - 62 - Ontwerpadvies Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

19-09-2019 AFET_AM(2019)641095 PE641.095v02-00
AFET

Michael GAHLER

AMENDEMENTEN 1 – 272 - Ontwerpverslag Economisch beleid van de eurozone 2019

19-09-2019 ECON_AM(2019)641128 PE641.128v02-00
ECON

Esther de LANGE

AMENDEMENTEN 1 - 213 - Ontwerpverslag Werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone

16-09-2019 EMPL_AM(2019)639999 PE639.999v02-00
EMPL

Yana TOOM