Adviezen


Na indiening van een advies in de commissie wordt er door de leden over gestemd en worden er eventueel wijzigingen aangebracht. Vervolgens wordt het advies voorgelegd aan de commissie die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. Overeenkomstig artikel 54 neemt de ten principale bevoegde commissie de amendementen van een medeverantwoordelijke commissie zonder stemming over voor zover deze betrekking hebben op vraagstukken die onder de exclusieve bevoegdheid van de medeverantwoordelijke commissie vallen. Alle goedgekeurde adviezen worden bij het verslag van de commissie ten principale gevoegd. Op deze pagina staan de door de commissie goedgekeurde adviezen.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  OPINION on the 2013 annual report from the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy to the European Parliament

22-01-2015 BUDG_AD(2015)544127 PE 544.127v02-00
BUDG

Indrek TARAND

Documenten in dossier BUDG/8/02112

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Union agency for law enforcement training (Cepol), repealing and replacing the Council Decision 2005/681/JHA

22-01-2015 BUDG_AD(2015)544160 PE 544.160v02-00
BUDG

Jens GEIER

Documenten in dossier BUDG/8/00855

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van enerzijds de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal en anderzijds het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan

20-01-2015 BUDG_AD(2015)541661 PE 541.661v03-00
BUDG

Indrek TARAND

Documenten in dossier BUDG/8/01040

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserijtussen de Europese Unie en de Democratische Republiek São Tomé en Príncipe

20-11-2014 BUDG_AD(2014)539522 PE 539.522v03-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Documenten in dossier BUDG/8/00423

ADVIES inzake het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2014

30-09-2014 BUDG_AD(2014)537314 PE 537.314v02-00
BUDG

Nils TORVALDS

Documenten in dossier BUDG/8/00851