Adviezen


Na indiening van een advies in de commissie wordt er door de leden over gestemd en worden er eventueel wijzigingen aangebracht. Vervolgens wordt het advies voorgelegd aan de commissie die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. Overeenkomstig artikel 54 neemt de ten principale bevoegde commissie de amendementen van een medeverantwoordelijke commissie zonder stemming over voor zover deze betrekking hebben op vraagstukken die onder de exclusieve bevoegdheid van de medeverantwoordelijke commissie vallen. Alle goedgekeurde adviezen worden bij het verslag van de commissie ten principale gevoegd. Op deze pagina staan de door de commissie goedgekeurde adviezen.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Foundation for the improvement of living and working conditions (Eurofound), and repealing Council Regulation (EEC) No 1365/75

27-04-2017 BUDG_AD(2017)597553 PE 597.553v02-00
BUDG

Jens GEIER

Documenten in dossier BUDG/8/07696

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), and repealing Council Regulation (EC) No 2062/94

27-04-2017 BUDG_AD(2017)597561 PE 597.561v02-00
BUDG

Jens GEIER

Documenten in dossier BUDG/8/07699

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) and repealing Regulation (EEC) No 337/75

27-04-2017 BUDG_AD(2017)597565 PE 597.565v02-00
BUDG

Jens GEIER

Documenten in dossier BUDG/8/07697

  OPINION on Building blocks for a post-2020 EU cohesion policy

26-04-2017 BUDG_AD(2017)600934 PE 600.934v02-00
BUDG

Jan OLBRYCHT

Documenten in dossier BUDG/8/08793

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Union Resettlement Framework and amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and the Council

25-04-2017 BUDG_AD(2017)601018 PE 601.018v02-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Documenten in dossier BUDG/8/07287

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië

05-04-2017 BUDG_AD(2017)600929 PE 600.929v02-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Documenten in dossier BUDG/8/08967

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen betreft

04-04-2017 BUDG_AD(2017)597622 PE 597.622v02-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

Documenten in dossier BUDG/8/07866

ADVIES inzake een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid van de EU

27-03-2017 BUDG_AD(2017)595760 PE 595.760v03-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Documenten in dossier BUDG/8/08463

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend], voor de identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land of staatloze en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving (herschikking)

21-03-2017 BUDG_AD(2017)597583 PE 597.583v04-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Documenten in dossier BUDG/8/07694

ADVIES inzake het beheer van de visserijvloten in de ultraperifere gebieden

07-03-2017 BUDG_AD(2017)595662 PE 595.662v02-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

Documenten in dossier BUDG/8/05601