Zoeken algemeen

Zoeken

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG

 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application EGF/2019/000 TA 2019 - Technical assistance at the initiative of the Commission)

19-07-2019 BUDG_PR(2019)639767 PE639.767v01-00
BUDG

Bogdan RZOŃCA

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-07-2019

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 1/2019 of the European Union for the financial year 2019, entering the surplus of the financial year 2018

18-07-2019 BUDG_PR(2019)639764 PE639.764v01-00
BUDG

John HOWARTH

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-07-2019

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 2/2019 of the European Union to the general budget 2019 – Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+

17-07-2019 BUDG_PR(2019)639766 PE639.766v01-00
BUDG

John HOWARTH

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-07-2019

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 3/2019 of the European Union to the general budget 2019 accompanying the proposal to mobilise the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Romania, Italy and Austria

17-07-2019 BUDG_PR(2019)639768 PE639.768v01-00
BUDG

John HOWARTH

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-07-2019

ONTWERPAGENDA - Maandag 22 juii 2019 - Dinsdag 23 juii 2019

15-07-2019 BUDG_OJ(2019)07-22_1 PE639.774v01-00
BUDG

 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk

12-07-2019 BUDG_PR(2019)639746 PE639.746v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-07-2019

ONTWERPAGENDA - Woensdag 10 juii 2019

10-07-2019 BUDG_OJ(2019)07-10_1 PE639.681v02-00
BUDG